ВОЗЕН РЕД - TIME TABLE
ОД СКОПЈЕ ДО АЕРОДРОМ - FROM SKOPJE CITY TO AIRPORT
information +389 (0)70 233 882 / info@manoragroup.com

Возниот ред важи од / Time table is valid from 20.11.2018

 

 

Станици Понеделник Вторник Среда Четврток Петок Сабота Недела
Bus stops Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
Хотел „Холидеј Ин“ 03:35; 06:50; 08:10; 10:50; 13:10; 14:20; 17:10; 19:20; 03:35; 06:20; 10:00; 13:15; 15:45; 19:15 03:45; 06:50; 10:50; 13:05; 15:00; 16:45; 18:50 03:35; 06:50; 10:40; 13:10; 15:00; 17:45; 19:00 03:35; 06:50; 10:15; 13:10; 14:15; 16:10; 18:05  03:35; 06:20; 07:45; 10:50; 13:15; 14:55; 16:20; 18:00 03:45; 07:00; 10:40; 13:40; 15:55; 18:40
Hotel Holiday Inn
Транспортен Центар 03:40; 06:55; 08:15; 10:55; 13:15; 14:25; 17:15; 19:25; 03:40; 06:25; 10:05; 13:20; 15:50; 19:20 03:50; 06:55; 10:55; 13:10; 15:05; 16:50; 18:55 03:40; 06:55; 10:45; 13:15; 15:05; 17:50; 19:05 03:40; 06:55; 10:20; 13:15; 14:20; 16:15; 18:10  03:40; 06:25; 07:50; 10:55; 13:20; 15:00; 16:25; 18:05 03:50; 07:05; 10:45; 13:45; 16:00; 18:45
International Bus Station
Т.Ц. ,,Бисер" 03:45; 07:00; 08:20; 11:00; 13:20; 14:30; 17:20; 19:30; 03:45; 06:30; 10:10; 13:25; 15:55; 19:25 03:55; 07:00; 11:00; 13:15; 15:10; 16:55; 19:00 03:45; 07:00; 10:50; 13:20; 15:10; 17:55; 19:10 03:45; 07:00; 10:25; 13:20; 14:25; 16:20; 18:15  03:45; 06:30; 07:55; 11:00; 13:25; 15:05; 16:30; 18:10 03:55; 07:10; 10:50; 13:50; 16:05; 18:50
T.C. Biser
Аеродром „Александар Велики“ 04:10; 07:30; 08:50; 11:30; 13:50; 15:00; 17:50; 20:00 04:10; 07:00; 10:40; 13:55; 16:25; 19:55 04:20; 07:30; 11:30; 13:45; 15:40; 17:25; 19:30 04:10; 07:30; 11:20; 13:50; 15:40; 18:25; 19:40 04:10; 07:30; 10:55; 13:50; 14:55; 16:50; 18:45  04:10; 07:00; 08:25; 11:30; 13:55; 15:35; 17:00; 18:40 04:15; 07:30; 11:20; 14:20; 16:35; 19:20
Alexander the Great Airport

Манора Логистик и Маркетинг ДОО Скопје го задржува правото да врши измени во возниот ред соодветно со задоцнувањата на слетувањата и полетувањата како и откажување на летовите.
Manora Logistic & Markeding DOO Skopje keeps the right to make changes in the time table according to the delays of arrivals and departures and canceled flights