Zgjidhni aeroport
 
  SKP :  18.01.2020,21:34
 
 

KUSHTET PËR UDHËTIM

Pasagjerët që udhëtojnë nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit duhet të arrijnë 120 minuta para kohës së paraparë për fluturim dhe duhet të lajmërohen në sportelet për regjistrim të pasagjerëve dhe bagazhit që gjenden në sallën e terminalit, të shënuar me numrin e fluturimit dhe destinacionin e udhëtimit.

Paraqitja e pasagjerëve dhe bagazhit bëhet duke treguar biletën dhe pasaportë të vlefshme. Paraqitja mund të bëhet edhe nëpërmjet internetit, për më shumë informacione vizitoni këtë ueb faqe: Web-Check -In

Sportelet e Check-in për fluturime kontinentale ndërkombëtare janë të mbyllur * 40 minuta para kohës së planifikuar të nisjes dhe për fluturimet ndër-kontinentale ndërkombëtare janë të mbyllur * 60 minuta para kohës së planifikuar të nisjes.
Pas regjistrimit, udhëtarët duhet të vazhdojë në kontrollin e pasaportave dhe doganës dhe duhen të jenë të pranishëm në portën ** për embarkim jo më vonë se 30 minuta para kohës së planifikuar të nisjes për fluturime kontinentale ndërkombëtare.Për fluturimet ndër-kontinentale ndërkombëtare jo më vonë se 45 minuta para kohës së planifikuar të nisjes.  

 

Mbyllja e sportelit për check in * para STD

Hapja e portës** before STD

Fluturime kontinentale ndërkombëtare

-40 minutes

-30 minutes

Fluturimet ndër-kontinentale ndërkombëtare

-60 minutes

-45 minutes

* Deri në mbylljen e sporetelit për check-in ju duhet të jeni të regjistruara (nga interneti, SMS, check-in me celular, në sportelin për  check-in apo kioskë për vetëregjistrim), duhet të keni një fletëhyrje, dhe ju duhet të keni regjistruar-në bagazhin tuaj.
**Udhëtari duhet të jetë i pranishëm në daljen e aeroplanit jo më vonë se koha e paraqitur. 

Dokumente për udhëtim
Para udhëtimit duhet të kontrolloni pasaporta juaj a është valide në periudhën që udhëtoni dhe a keni vizat e duhura.

Biletat
Biletën tuaj duhet ta siguroni drejtpërdrejt nëpërmjet transportuesit ajror ose nëpërmjet agjencive për udhëtim.
 

 

 

 
 
 
  SKP :  18.01.2020,21:34
Вести
Important information for passengers...
7/8/2019
1.2 milionë pasagjerë në aeroportet në Shkup dhe Ohër në gjysmën e parë të vitit 2019...
9/7/2019
архива
Fluturimet l Pasagjerë l Përmbajtja dhe shërbime l Si shkohet në aeroport l Kargo l Rreth nesh
  • facebook
  • twitter