Изберете аеродром
 
  SKP :  18.01.2020,04:19
 
 

КАРГО ОПЕРАЦИИ

Карго Операции е оддел во состав на Меѓународен Аеродром Скопје.

Наши коминтенти се бројни авиокомпании, шпедиции, продажни агенти и транспортни организации. Повеќето авиокомпании имаат сопствени продажни агенети во Македонија. Ние нудиме услуги за прифат и отпрема на следните авиокомпании: Adria Airways, Austrian Airlines, Malev, CSA, JAT, Turkish Airlines, Alitalia и други. За овие компании ги подготвуваме пратките и обезбедуваме документација и физичка поддршка, бидеќи имаме склучено договор врз основа на стандардите за карго услуги на земја, потоа безбедносните регулативи во воздушниот сообраќај и царинските прописи.

За сите прашања во врска со царината и царинските постапки обратете се на телефонскиот број: +389 2 3148 640 или e-mail: orhan.sabit@tav.aero

Локација
Карго Операции е лоциран на Меѓународен Аеродром Скопје, а има пристап до автопатот Е-75.

Оддалеченост од некои главни дестинации:
Белград (Србија) 420 km
Софија (Бугарија) 250 km
Тирана (Албанија) 230 km
Солун (Грција) 230 km
Атина (Грција) 700 km
Загреб (Хрватска) 815 km
Приштина (Косово) 90 km
Сараево (Босна и Херцеговина) 450 km

Капацитет и опрема
Карго Операции зафаќа покриена површина за складирање од 3.000 m², а поседува опрема за опслужување на авионски пратки, како и опрема за товарење и растоварување на авионот. Опремени сме и со разладна комора за чување на лесно расиплива стока. Капацитетот на Карго Операции е доволно голем за да ги опслужи и големите карго пратки.
Во Карго Операции постои безбедносен систем (24 часовен видео-мониторинг) како и информативен центар, што обезбедува висок квалитет на услугите.
Телефонскиот број на информативниот центар е: +389(0)2 3 148 646 и e-mail: cargo@tav.aero

Складиштe за увозни пратки:
Магацински простор - 1000 m²
Просторија за чување опасно карго 10 m²
Разладна комора (-5° C / 5° C) 12 m2
Разладна комора (-18° C) 12 m2
Просторија за чување вредносни пратки (VAL) 15 m2
Просторија за чување радиоактивни пратки 9 m2

Складиштe за извозни пратки:
Магацински простор - 1000 m²
Просторија за чување опасно карго 12 m²
Разладна комора (-5° C / 5° C) 18 m2
Разладна комора (-18° C) 24 m2
Просторија за чување вредносни пратки (VAL) 12 m2
Просторија за чување радиоактивни пратки 11 m2
Просторија за чување посмртни остатоци (HUM) 7 m2

Опрема:
Вид на опрема     Парчиња
Рачен вилушкар  (1200 kg) 5
Вилушкар  (3000 kg) 1
Вилушкар  (1000 kg) 2
Трактор 2
Рентген апарат „Haiman“  1
Вага до 50 kg 1
Вага до 500 kg 2
ULD колички 10

Работно време
Прифат и отпрема на стока ce врши во работното време на аеродромот; 24/7.
Вообичаеното работно време за издавање на оцаринети пратки и други работи во царинскиот склад за увоз со странки е:
• понеделник - недела: од 08:00 до 19:30 часот

Вообичаеното работно време за прифакање на пратки за извоз и други работи во склад за извоз со странки е:
• понеделник - сабота: од 08:00 до 19:30 часот

Складот може да биде отворен и вон работното време за специјално карго или итни пратки, но со претходна најава. Во таков случај, треба да се поднесе писмено барање на e-mail: orhan.sabit@tav.aero најмалку 24 часа порано.

 
 
 
  SKP :  18.01.2020,04:19
Вести
ТАВ: Македонските аеродроми меѓу најбрзорастечките на светско ниво ...
15/10/2019
Важна информација за патниците...
7/8/2019
архива
Летови l Патници l Содржини и услуги l До аеродромот l Карго l За нас
  • facebook
  • twitter