Изберете аеродром
 
  SKP :  21.11.2018,21:02
 
 

  Неподигнати товарни листи   21.11.2018
Број. Цар. Пријава Датум Маг. број Коминтент Колети Тежина Г20
POT-00000914/12 1528 16.05.2012 1210297 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КОЧОВСКИ ДРАГО 1 0,84 0,00
5352767162/14 1385 15.05.2014 1410121 НЕПОЗНАТ/АНИ ХОЛМАК ДООЕЛ 1 6,75 37,00
724-32024005/14 2849 03.10.2014 1418202 ФАРМАС МН 21 173,50 0,00
235-49002122/14 2867 06.10.2014 1418269 БЕТАШПЕД ДОО 1 3,50 285131,00
PRN20150414/15 906 14.04.2015 155458 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 1 0,50 784950,00
4230413095/15 1581 22.06.2015 159429 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЃОРГИЕВ ВАСКО 1 3,50 991,00
6798980528/15 1615 25.06.2015 159654 НАТУРА-ПЛУС 1 1,44 115988,00
6704699750/15 2818 15.10.2015 1516110 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МИТКО САНДЕВ 1 0,70 83,00
3639769416/15 2875 21.10.2015 1516446 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/БОРЧЕ САМАРЏИОСКИ 1 1,45 256,00
235-04942534/15 3115 15.11.2015 1517987 НЕПОЗНАТ/ХНТН МОБИЛЕ 1 2,50 0,00
1293157806/15 3302 04.12.2015 1519246 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ОРКУН ОЗДЕМИР 1 17,70 6752,00
POT-00000409/15 3366 11.12.2015 1519739 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ПЕТКОВСКИ БЛАГОЈА 1 5,10 0,00
8530954795/16 563 07.03.2016 163618 НЕПОЗНАТ/СЛЦ ЕКВИПМЕНТ 2 24,00 365,00
1353121744/16 633 14.03.2016 164075 НЕПОЗНАТ/СЕМЕ ПРИМА 1 0,44 37,00
2238711204/16 763 28.03.2016 164983 НЕПОЗНАТ/ЕЛДАКОТЕК 3 7,90 13867,00
8587426761/16 914 13.04.2016 165997 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/САЗДОВ ДРАГАНЧО 1 4,50 660,00
2131911666/16 999 22.04.2016 166638 ФАРМАХЕМ 1 2,30 6459,00
141-01892833/16 1033 25.04.2016 166760 НИКО ФОН 3 2,00 0,00
1057579585/16 1577 20.06.2016 1610185 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ОРДЕВСКИ МИЛАН 1 0,50 311,00
1616760843/16 2342 31.08.2016 1615376 Сет Компјутери ДООЕЛ СКОПЈЕ 1 1,00 886,00
235-66421806/17 1856 14.07.2017 1710714 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АЛЕКСАНДАР СОТЈЕНОВСКИ 1 3,70 0,00
POT-20171026/17 3000 26.10.2017 1716488 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МАРТИН МЛАДЕНОВСКИ 1 12,70 0,00
3389900393 2217 06.08.2018 11334 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/НИКОЛА ИЦКОВ 1 0,50 1070,00
6291156900 2217 06.08.2018 11333 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/САРА ЃОНЕСКА 1 0,50 630,00
1438325630 2263 10.08.2018 11563 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АНТОНИО СТЕВАНОВСКИ 1 0,50 2357,00
1933103362 2325 16.08.2018 11840 НЕПОЗНАТ/МЕЏИК ДИЗАЈН 1 1,60 1402,00
9156274190 2372 20.08.2018 12026 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АДЕМ АДЕМИ 1 4,00 268,00
1038242026 2408 23.08.2018 12200 НЕПОЗНАТ/ЗДРАВСТВЕН ЦЕНТАР ОПТИМУМ 1 0,50 1167,00
235-30239834 2461 28.08.2018 12426 ДДС ЕКСПОРТ ИМПОРТ СКОПЈЕ 1 6,00 30311,00
04444667826 2544 04.09.2018 12819 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МАРКО АЈДАР 1 1,40 3247,00
1597428346 2615 10.09.2018 13144 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ОСМАН АБДИЛ 1 1,00 1494,00
6843829786 2635 12.09.2018 13263 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КАТЕРИНА ЗАФИРОВА 1 1,00 332,00
6843923332 2635 12.09.2018 13264 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ДАНЧЕ ЗАФИРОВА 1 1,00 369,00
7028483394 2635 12.09.2018 13262 НЕПОЗНАТ/СА ИНФИНИТИ 1 0,50 32,00
5840093195 2660 14.09.2018 13388 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АЛЕКСАНДАР НИКОВ 1 0,30 160,00
624-81118181 2934 09.10.2018 14764 НЕПОЗНАТ/ДОНЕВ ФРЕШ 38 716,00 32963,00
6742061075 3138 29.10.2018 15962 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КАКРУКИ ШПЕТИМ 1 1,80 789,00
2651761486 3249 09.11.2018 16669 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/СЛАВЕ РИСТОВСКИ 1 11,50 2964,00
2651761490 3249 09.11.2018 16670 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/СЛАВЕ РИСТИВСКИ 1 12,50 4844,00
0474953093 3299 14.11.2018 16958 Еколог Дооел 1 3,60 593,00
0494321697 3294 14.11.2018 16913 ПРИМА МЕДИКАЛ ДОО 2 21,00 35166,00
235-32158814 3308 15.11.2018 16989 КОДАН-1 ДООЕЛ 1 68,00 362168,00
6974274425 3320 16.11.2018 17077 НЕПОЗНАТ/АРТДЕНТАЛ 1 0,20 0,00
6799061878 3321 16.11.2018 17096 НЕПОЗНАТ/ИНОТЕК СОЛУШНС 1 7,60 13894,00
235-32158814-2 3327 16.11.2018 17110 КОДАН-1 ДООЕЛ 2 281,00 0,00
POT-00000139 3319 16.11.2018 17045 НЕПОЗНАТ/ДС ДИХАН ТИЏАРЕТ ДООЕЛ 1 3,00 0,00
2651762470 3320 16.11.2018 17070 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ВЕСНА ТОПЧИЕВСКА ГРУЈИЌ 1 1,00 1140,00
080-33578020 3332 17.11.2018 17128 НЕПОЗНАТ/МААРИФ ИНТЕРНАЦИОНАЛ СКУЛ 23 185,00 0,00
831-50406031 3342 19.11.2018 17167 МАТРИКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ 31 402,30 140591,00
6999859580 3345 19.11.2018 17194 НЕПОЗНАТ/КОЛИД КОМПАНИ 1 4,50 443,00
6671616918 3348 19.11.2018 17223 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/СТОЈЧЕВСКИ ЏОН 1 0,50 591,00
6798160160 3348 19.11.2018 17224 НЕПОЗНАТ/ИСЦ КОНСАЛТИНГ ИНЖЕНЕРИНГ 1 2,00 43685,00
773698377010 3351 19.11.2018 17262 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/БОБАН ТРПЕВСКИ 1 1,20 3130,00
235-32267082 3353 19.11.2018 17246 ЕЛТА 90 МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА ДООЕЛ 3 48,00 52431,00
0494412007 3348 19.11.2018 17219 СЛАВЕЈ Ортопедски завод 1 13,30 0,00
1025244522 3360 20.11.2018 17308 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КОСТОВА АНЃА 1 0,50 912,00
3579864164 3360 20.11.2018 17300 ЕЛТА 90 МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА ДООЕЛ 1 12,50 22433,00
020-81892064 3356 20.11.2018 17255 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 1 33,00 0,00
6999856076 3360 20.11.2018 17307 ЗДРАВЈЕ РАДОВО 1 1,95 28281,00
6977656195 3360 20.11.2018 17302 СОНИКС ДООЕЛ Скопје 1 8,90 26417,00
5466304384 3360 20.11.2018 17297 НЕПОЗНАТ/КУБИС МЕДИКАЛ 6 39,00 56994,00
61525918362 3360 20.11.2018 17316 КИНЕ И НАГЕЛ ДООЕЛ Скопје 3 130,00 0,00
61526311445 3360 20.11.2018 17315 КИНЕ И НАГЕЛ ДООЕЛ Скопје 2 35,90 12353,00
61526945321 3360 20.11.2018 17313 ГЕБРУДЕР ВАЈС 66 594,00 0,00
3584627524 3360 20.11.2018 17296 НЕПОЗНАТ/ИНТЕР ОПТИК 1 11,00 0,00
831-50399381 3362 20.11.2018 17279 НЕПОЗНАТ/КОМТРЕЈД ДИСТРИБУЦИЈА 1 25,00 72273,00
4680453724 3364 21.11.2018 17343 НЕПОЗНАТ/АГРОПЛАНТ МИЛ 1 0,80 321,00
61527540306 3364 21.11.2018 17349 ДХЛ ГЛОБАЛ 1 17,00 17206,00
6977966155 3364 21.11.2018 17339 ЛИОН ДООЕЛ 1 6,50 3284,00
157-38098340 3367 21.11.2018 17322 ИНТЕРЕУРОПА 1 66,80 34479,00
157-41253682-2 3367 21.11.2018 17323 Микрофрејт Експрес ДООЕЛ СКОПЈЕ 4 266,05 0,00
157-41259212 3367 21.11.2018 17319 ОКИТЕКС ДОО Скопје 10 599,00 359623,00
020-83693982 3368 21.11.2018 17354 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 1 6,80 16050,00
020-56059205 3368 21.11.2018 17358 НЕПОЗНАТ/ИНТЕРНАЦИОНАЛ КОЗМЕТИК ТЕСТ КОМПАНИ 1 9,00 240,00
020-72807453 3368 21.11.2018 17357 КИНЕ И НАГЕЛ ДООЕЛ Скопје 13 59,00 173724,00
020-79705054 3368 21.11.2018 17356 АЛКАЛОИД КОНС ДОО 1 0,50 54421,00
5264420456 3368 21.11.2018 17361 НЕПОЗНАТ/ПАЛКОМАК 2 46,00 1218,00
6635224596 3368 21.11.2018 17372 КАРДИОЛОГИЈА 1 10,50 28926,00
6756347477 3368 21.11.2018 17363 СПАРТА 1 8,00 8828,00
6710087462 3368 21.11.2018 17367 МЛЕКАРА АД БИТОЛА 1 2,70 24849,00
115-73269232 3369 21.11.2018 17375 ПРОМЕДИКА 6 48,00 165588,00
115-73382363 3369 21.11.2018 17374 ЈАТ-ТЕХНИКА- Д.О.О.Преставништво Мралино,Илинден 1 1,00 802,00
2750530145 3364 21.11.2018 17337 АВИЦЕНА ДОО 1 7,00 202687,00
3203871576 3364 21.11.2018 17335 АГРОХЕМИЈА 6 33,53 87738,00
0444846046 3368 21.11.2018 17370 АДРИАМЕД ДОО 1 0,30 203,00
0464723426 3368 21.11.2018 17365 АЛФА МЕДИКС 2 12,40 60325,00
0496535779 3368 21.11.2018 17362 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ВОИСЛАВ БОЈКОВСКИ 1 0,90 148,00
0497401193 3368 21.11.2018 17368 ВТ Компани 1 0,80 19075,00
0498850269 3368 21.11.2018 17366 БИОТЕК 1 12,00 105301,00
BTS-00089331 3364 21.11.2018 17288 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 2 1690,00 0,00
CN381622111 3369 21.11.2018 17376 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 106 809,90 0,00
0443425878 3368 21.11.2018 17371 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ДР. ХАЏИ ПЕТРУШЕВА МЕЛОСКА 1 0,30 203,00
0444115185 3368 21.11.2018 17364 НЕПОЗНАТ/ОПТИКА ММ 3 28,50 33206,00
 
 
 
  SKP :  21.11.2018,21:02
Временски услови
25°C Current
Притисок:32712.53 mb
Ветер:17.70 kph
Временска прогноза
Тековна Денес Утре
Current Today Tommorow
25 °C 15/27 °C 14/26 °C
Вести
ТАВ Македонија го пречека првиот лет Атина – Скопје на Aegean Airlines...
1/11/2018
1,8 милиони патници на скопскиот и охридскиот аеродром во првите 9 месеци од 2018 година...
9/10/2018
архива
Летови l Патници l Содржини и услуги l До аеродромот l Карго l За нас
  • facebook
  • twitter