Изберете аеродром
 
  SKP :  29.04.2017,05:35
 
 

  Неподигнати товарни листи   29.04.2017
Број. Цар. Пријава Датум Маг. број Коминтент Колети Тежина Г20
POT-243/15 1180 13.05.2015 157149 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АЛИТИ ЗИРАП 1 2,00 0,00
POT-00000401/15 3233 27.11.2015 1518816 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЛУБЕРТ НАТАЛИ 3 48,70 0,00
4378005870/15 3255 30.11.2015 1518993 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЃОКО ШТЕРЈОВ 1 2,50 0,00
0497756931/15 3444 19.12.2015 1520309 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ПОЛЕВСКИ ДАНИЕЛА - БИТОЛА 1 3,00 7897,00
POT-425/16 118 15.01.2016 16586 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ТРИФУВОВСКА ДУНАВКА 2 8,00 0,00
86511726440/16 383 16.02.2016 162441 НЕПОЗНАТ/БИОНОВА НУТРИХЕЛТ 1 0,10 19,00
9274890063/16 520 02.03.2016 163327 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/НОВИЦА ЈОСИФОВСКИ 1 1,00 358,00
2525313626/16 582 09.03.2016 163744 НЕПОЗНАТ/ГЕНТ ЗИТИЈА 1 0,50 4144,00
1353121744/16 633 14.03.2016 164075 НЕПОЗНАТ/СЕМЕ ПРИМА 1 0,44 37,00
5688050546/16 850 06.04.2016 165544 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЈАШАРИ БЕХАР 1 0,50 648,00
9312129514/16 861 07.04.2016 165613 ТИНЕКС МТ 3 25,50 130,00
3257612256/16 914 13.04.2016 165998 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КОФРЦ ЕСАТ 1 8,50 50,00
3242768653/16 934 15.04.2016 166140 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ТОМЕ ПАЧАРАЗЛИЕВ 1 1,00 17,00
9495726984/16 961 18.04.2016 166312 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КАРАМЕТИ АМИР 1 7,00 370,00
2847699013/16 972 19.04.2016 166401 НЕПОЗНАТ/АГРОФРУКТУС 1 2,00 185,00
3235573482/16 1058 28.04.2016 167016 НЕПОЗНАТ/КЛИНТИКА ДООЕЛ 1 1,80 17,00
1290387840/16 1236 17.05.2016 168072 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ПЛАЈАКОВСКИ КЛИМЕ 1 0,50 1056,00
4342321034/16 1294 23.05.2016 168387 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ОЛИВЕР НИКОЛОСКИ 1 1,50 490,00
6551583592/16 1294 23.05.2016 168382 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/НЕНЕАД КАНТАРЏИЕВСКИ 1 35,00 93,00
1917147455/16 1315 25.05.2016 168537 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/БАШКИМ МЕХМЕТИ 1 0,10 816,00
3434542580/16 1362 30.05.2016 168870 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КАТЕРИНА ГОРАЧИНОВА 1 2,00 1573,00
4536830734/16 1362 30.05.2016 168866 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/НИКОЛА ТЕФОВ 1 0,20 598,00
3574647860/16 1480 10.06.2016 169607 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МИЛЕНА КРСТЕВСКА 1 0,10 592,00
9784758745/16 1550 17.06.2016 1610046 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/РОЗИТА ПОПТАЛЕСКИ 1 2,00 1197,00
1057579585/16 1577 20.06.2016 1610185 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ОРДЕВСКИ МИЛАН 1 3,00 311,00
6992269793/16 1818 13.07.2016 1618149 НЕПОЗНАТ/Д и Л ЦХБ Скопје 1 3,50 3299,00
4082866535/16 1945 25.07.2016 1612247 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЛИЛЈАНА ЈОВАНОВСКА 1 4,00 3070,00
6305016480/16 2094 08.08.2016 1613141 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ВЛАДИМИР БУРЕВСКИ 1 0,50 1429,00
4261823543/16 2117 10.08.2016 1613406 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЕРАЈ ЧИЧЕК 1 0,50 2880,00
4992096970/16 2117 10.08.2016 1613408 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АЛЕКСАНДАР ДИЧЕСКИ 1 0,21 619,00
3701285280/16 2140 12.08.2016 1613571 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АРИЗ АЛА 1 0,50 3547,00
1846599414/16 2140 12.08.2016 1613619 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/НИЛИФЕР ЛЕТНИКОСКА 1 1,90 251,00
6849422484/16 2170 15.08.2016 1613788 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АЛМА ОСМАНИ 1 1,25 484,00
6849422510/16 2170 15.08.2016 1613789 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ГАФУР ДИКА 1 2,00 594,00
POT-00000551/16 2184 16.08.2016 1613868 НЕПОЗНАТ/ИНДБУС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО 3 25,00 554,00
8691084345/16 2196 17.08.2016 1614013 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/БИЉАНА М КЛИСАРОВА 1 3,10 0,00
5296126592/16 2196 17.08.2016 1614022 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КОСТА ПАЧАРАЗЛИЕВ 1 3,40 17,00
8268241450/16 2247 22.08.2016 1614473 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ШАМБЕСКИ САШО 1 0,50 1254,00
8268241483/16 2247 22.08.2016 1614474 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЛАЗАРЕВСКА МАРТИНА 1 3,30 1254,00
1159471040/16 2269 24.08.2016 1614669 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ИВЧЕ МИЦЕВСКИ 1 0,10 1504,00
1968226072/16 2323 29.08.2016 1615190 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/СЛАВИЦА ТАСЕВА 1 0,50 33,00
3781567661/16 2323 29.08.2016 1615137 НЕПОЗНАТ/ИРИС ВАН ДЕН БЕРГ 1 0,20 602,00
3130422256/16 2332 30.08.2016 1615268 ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ 1 0,20 1690,00
3130422256/16 2342 31.08.2016 1615447 ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ 1 4,80 0,00
1149031892/16 2342 31.08.2016 1615373 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АРДИАН ВИНЦА 1 0,50 550,00
6849430641/16 2342 31.08.2016 1615428 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ВЛАДО ВРАГОВСКИ 1 1,50 682,00
6849430663/16 2342 31.08.2016 1615429 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КАЛТРИНА МАРКУ 1 1,50 515,00
4869668834/16 2352 01.09.2016 1615566 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ВЛАТКО КОЦЕВСКИ 1 0,20 2016,00
2167758143/16 2363 02.09.2016 1615710 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АЛЕКСАНДАР ПАШОСКИ 1 2,90 747,00
2453451022/16 2363 02.09.2016 1615648 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ОНУР ТАХИР 1 0,40 618,00
2930425875/16 2391 05.09.2016 1615823 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МАЈА ТРИФУНОВСКА 1 0,80 504,00
3354477000/16 2391 05.09.2016 1615836 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЗОРАН БЕЛЕСКИ 1 0,60 515,00
2827062604/16 2440 09.09.2016 1616305 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЉУПЧО ГИОРГИЕВ 1 10,50 488,00
3885784523/16 2441 09.09.2016 1616397 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ТРАЈНА РЕМЕНСКА 1 0,50 699,00
3354855486/16 2441 09.09.2016 1616392 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АЛЕКСАНДРА ТРАЈКОСКА 1 1,90 1199,00
6952653153/16 2441 09.09.2016 1616414 НЕПОЗНАТ/ВИНАРИЈА КУВИН 1 0,50 480,00
7760698772/16 2441 09.09.2016 1616449 НЕПОЗНАТ/ЕМЦ ОПТУМ 1 0,40 1073,00
5862836641/16 2503 15.09.2016 1616931 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/НИКОЛА ТОЛЕСКИ 1 0,50 5601,00
4823291513/16 2514 16.09.2016 1617040 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/БИЉАНА КАВАЛИНОВСКА 1 1,45 536,00
4615476666/16 2611 26.09.2016 1617676 НЕПОЗНАТ/ТД АНИЦЕ КОМЕРЦ 1 1,00 1402,00
3286983814/16 2822 17.10.2016 1618986 НЕПОЗНАТ/ЧЕЗАКОМЕРЦ 1 1,50 627,00
6623717376/16 3161 21.11.2016 1621314 КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 1 1,20 959,00
5115553995/16 3219 28.11.2016 1621722 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/РАДЕ ЈОКИЌ 1 0,20 849,00
1163079234/16 3293 05.12.2016 1622265 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ТАЊА НЕСОВСКА 1 0,50 1170,00
7488576981/16 3306 07.12.2016 1622350 НЕПОЗНАТ/З. РАДЕВСКИ ДООЕЛ 1 1,70 2896,00
1740503612/16 3359 13.12.2016 1622810 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МЕЛИЈА КАРКУЗИ 1 0,50 4612,00
5520723751/16 3438 21.12.2016 1623411 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЖАНЕТА НИКОЛОВСКА 1 0,10 1037,00
5046215565 40 06.01.2017 252 НЕПОЗНАТ/НИМЕКС 1 4,31 166,00
6465456863 60 09.01.2017 310 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ШУКРИ УСЕИНОВСКИ 1 0,25 2848,00
6812907651 92 13.01.2017 517 НЕПОЗНАТ/ЕМОНА БРАНД 1 0,50 2225,00
6167045006 193 25.01.2017 1156 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ИДРИЗ МАХМУДИ 1 5,00 0,00
8646457680 289 06.02.2017 1737 НЕПОЗНАТ/ФАЛКОН ДООЕЛ 1 2,20 185,00
8431762555 317 09.02.2017 1949 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/САШКО КАТАРОВСКИ 1 0,50 2498,00
7574690465 502 02.03.2017 3118 НЕПОЗНАТ/ДАЛИЈА ТАБАК 1 2,00 18,00
2969124152 541 06.03.2017 3349 НЕПОЗНАТ/САНТПАЛ СИНГ ДИЛОН 1 0,99 74,00
3496489566 559 08.03.2017 3490 АГРИМАТКО ДООЕЛ 1 0,92 37,00
6740976877 597 12.03.2017 3729 МАКПРОГРЕС ДОО 1 4,90 37,00
3604432812 629 16.03.2017 3962 НЕПОЗНАТ/ФИЛИПС 4 41,00 0,00
1850400930 666 20.03.2017 4218 НЕПОЗНАТ/МОГО ИНВЕСТ 1 5,00 2919,00
7207288642 814 04.04.2017 5072 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/НАТАЛИЕ ЦОУССИАС 1 4,00 1285,00
POT-00000745 823 04.04.2017 5114 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ШОН КЛЕРИ 1 5,60 0,00
2255582265 876 10.04.2017 5418 ВИЗБА ВАЛАНДОВО 1 11,50 111,00
235-62039460 1012 24.04.2017 6102 МЗТ Пумпи АД 6 115,00 53230,00
615-58435230 1013 24.04.2017 6103 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 2 1451,00 0,00
8071704970 1013 24.04.2017 6162 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ИВАНА ИЛИЕВСКА ВИДОВИЌ 1 0,50 0,00
0493861650 1028 25.04.2017 6209 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МИРАНДА АБАЗИ МИСИМИ 1 0,50 7918,00
0451633694 1028 25.04.2017 6212 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МАРИНА ТРАЈКОВСКА 1 0,20 942,00
778958105608 1029 25.04.2017 6218 НЕПОЗНАТ/ЕЗИМИТ ГРУП 1 2,00 185,00
1770125151 1026 25.04.2017 6194 ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ Ј.З.У РМ 1 0,10 4533,00
705088896534 1041 26.04.2017 6311 ПИВАРА СКОПЈЕ 3 56,00 1600,00
705088896626 1041 26.04.2017 6312 ПИВАРА СКОПЈЕ 3 56,00 1600,00
235-65269772 1043 26.04.2017 6321 НЕПОЗНАТ/ФОЛИВОРЛД ДОО 3 32,00 19646,00
6870366351 1033 26.04.2017 6260 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МУХАМЕД АСАНИ 1 0,80 0,00
6872735234 1033 26.04.2017 6261 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МУХАМЕД СИНАНИ 1 0,80 0,00
8077024384 1047 27.04.2017 6362 НЕПОЗНАТ/БИМА ЛОГИСТИК 1 1,00 481,00
141-02467592 1050 27.04.2017 6370 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ХАСАН АЛ МАХМОУД 2 28,00 0,00
020-59780733 1046 27.04.2017 6328 КИНЕ И НАГЕЛ ДООЕЛ Скопје 9 98,00 393594,00
7918715641 1047 27.04.2017 6360 АЛФА МЕДИКС 1 0,30 777,00
020-73800090 1051 27.04.2017 6382 ВИЗЗ Аир Унгарија ЛТД.Подружница ПЕТРОВЕЦ 1 9,00 21554,00
020-86204952 1046 27.04.2017 6331 ПРОМЕДИКА 2 777,00 1464502,00
724-58469423 1063 28.04.2017 6457 РЕПЛЕКФАРМ ДООЕЛ 3 358,00 0,00
CN388262804 1061 28.04.2017 6449 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 2 11,10 0,00
CN3381622804 1062 28.04.2017 6453 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 2 7,90 0,00
CN383682804 1064 28.04.2017 6459 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 13 98,70 0,00
CN38280417 1065 28.04.2017 6463 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 5 15,50 0,00
165-04777323 1061 28.04.2017 6448 РСЕ ОПТИМА ВИТЕ ДООЕЛ Друштво за трговија и услуги 13 145,00 0,00
BTS-00071835 1056 28.04.2017 6408 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 3 1720,00 0,00
724-57184676 1063 28.04.2017 6456 ТЕ-ТО АД Скопје 1 15,50 74929,00
8617551320 1056 28.04.2017 6425 КОМАК МЕДИКАЛ 1 8,50 1815,00
3623730073 1056 28.04.2017 6431 ДИОПТРА ОПТИКС ДООЕЛ 1 6,50 38168,00
147TR146314 1060 28.04.2017 6437 БТА Македонија 300 2247,00 271965,00
8618427823 1056 28.04.2017 6429 ПРОМЕДИКА 1 3,00 57723,00
61579872785 1056 28.04.2017 6434 ОРБИТ ДООЕЛ 1 40,00 60276,00
0497003033 1059 28.04.2017 6446 ПАНТЕР ФАКС 1 3,70 15078,00
115-72966040 1062 28.04.2017 6450 ДРОГА КОЛИНСКА 1 1,50 13302,00
8491624186 1056 28.04.2017 6430 ЕНДОМАК 1 7,65 39259,00
8617719784 1056 28.04.2017 6426 НЕПОЗНАТ/РИМЕС 1 8,70 12914,00
8491724835 1056 28.04.2017 6427 НЕПОЗНАТ/МЛЕКАРА ТЕТОВО 1 1,70 23940,00
6791454289 1059 28.04.2017 6445 НЕПОЗНАТ/ГРАД СКОПЈЕ ПРОТИВ ПОЖАРНА БРИГАДА 1 9,30 171153,00
724-61351264 1063 28.04.2017 6455 НЕПОЗНАТ/СТОРК ИМПЕКС ДООЕЛ 3 286,15 354849,00
235-64539495-3 1065 28.04.2017 6462 НЕПОЗНАТ/ФЕР КОС ТРЕИД 3 50,00 0,00
235-66248206 1065 28.04.2017 6461 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/НАТАЛИ НАСКОВСКА 1 16,50 0,00
607-72781881 1062 28.04.2017 6451 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЈОВАН ПЕЈЦИНОВСКИ 4 80,00 0,00
1584505484 1056 28.04.2017 6432 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ДЕМЕТРА БАЛКАНИ 3 21,00 74,00
6302945913 1056 28.04.2017 6433 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/НИК ПЕТРОВСКИ 1 0,50 222,00
 
 
 
  SKP :  29.04.2017,05:35
Временски услови
13°C Current
Притисок:32746.39 mb
Ветер:6.44 kph
Временска прогноза
Тековна Денес Утре
Current Today Tommorow
13 °C 13/23 °C 10/17 °C
Вести
Известување за патниците...
21/4/2017
НА СКОПСКИОТ АЕРОДРОМ: ТАВ го пречека новиот лет на Виз ер од Будимпешта ...
5/4/2017
архива
Летови l Патници l Содржини и услуги l До аеродромот l Карго l За нас
  • facebook
  • twitter