Изберете аеродром
 
  SKP :  23.12.2014,03:55
 
 

  Неподигнати товарни листи   23.12.2014
Број. Цар. Пријава Датум Маг. број Коминтент Колети Тежина Г20
771695572284 3141 03.11.2014 20152 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ВИКТОР МАРИНКОВИЧ 1 0,10 1480,00
POT-00000193 3411 02.12.2014 21900 Јахја Кемал ПСУ 8 150,00 0,00
3709514141 3443 05.12.2014 22162 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 1 0,50 150,00
772089997560 3469 08.12.2014 22312 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/СИЉАНОВСКА ВАЛЕРИЈА 2 29,40 444,00
6490766365 3476 09.12.2014 22361 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 1 12,00 95428,00
DHL20141209 3476 09.12.2014 22352 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 71 582,30 1618933,00
623988876213 3490 10.12.2014 22481 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/НАИМ ХАСАНИ 1 0,50 680,00
0478128361 3498 11.12.2014 22518 Министерство за Информатичко Општество 1 1,70 1129,00
0411102081 3498 11.12.2014 22531 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ВЕСНА СТОЈАНОВА 1 0,60 873,00
44422355 3498 11.12.2014 22529 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ДРАГАН ДИМИЌ 1 0,30 25144,00
4660082685 3522 15.12.2014 22655 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 1 11,00 4437,00
621456398201 3532 16.12.2014 22778 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ДЕЛОВ БОРИС 1 3,40 1775,00
606215733909 3547 17.12.2014 22874 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/БРАНКО 1 1,00 296,00
625793290489 3547 17.12.2014 22868 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/БОЈАН ВАСИЛОВ 1 0,50 629,00
7936165414 3554 18.12.2014 22900 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ВЛАТКО СЕРАФИМОВ 1 7,00 93,00
7457790701 3554 18.12.2014 22896 НЕПОЗНАТ/МЦ.АЛБИНО 1 4,00 925,00
6417281710 3560 19.12.2014 22957 СИСТИНА 1 2,90 925,00
235-46288152 3561 19.12.2014 22935 АГРИМАТКО ДООЕЛ 1 2,00 62799,00
235-48366043 3561 19.12.2014 22934 НЕПОЗНАТ/МЕДИА РОМ 10 99,00 0,00
847158587699 3565 19.12.2014 23172 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МАРИКА МИТРОВСКА 1 4,10 2396,00
803893226083 3565 19.12.2014 23168 ДУНА КОМПЈУТЕРИ 1 5,00 4627,00
804050423140 3565 19.12.2014 23167 КАРА ДООЕЛ СКОПЈЕ 1 7,00 3239,00
804216577073 3565 19.12.2014 23171 НЕПОЗНАТ/ЕХМ ГРУП 1 5,50 648,00
621715840973 3565 19.12.2014 23161 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КИМЕТ ПАПРАНИКУ 1 0,90 518,00
626007404935 3565 19.12.2014 23169 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ВАЛЕНТИН ЈОВИЧ 1 4,00 740,00
626850417558 3565 19.12.2014 23176 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ГАКОВ ДИЗАЈН 1 5,40 37,00
627434467106 3565 19.12.2014 23179 НЕПОЗНАТ/АДВЕНС ТЕХНОЛОЏИ ГРУП 1 4,50 10013,00
625794692765 3565 19.12.2014 23165 НЕПОЗНАТ/ЛЕНСМАК 1 1,20 9569,00
772201860810 3565 19.12.2014 23155 НЕПОЗНАТ/ТАБ МАК 1 4,20 1111,00
772221750760 3565 19.12.2014 23157 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КИРЕ ЛАКИНСКИ 1 2,80 4437,00
772225863688 3565 19.12.2014 23159 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЉУПЧО ЛЕКОСКИ 1 1,80 6219,00
772248207432 3565 19.12.2014 23174 НЕПОЗНАТ/СЕНАДА 1 1,30 444,00
772274115652 3565 19.12.2014 23153 МЛЕКАРА АД БИТОЛА 1 0,50 4349,00
772294484479 3565 19.12.2014 23163 Сет Компјутери ДООЕЛ СКОПЈЕ 1 1,00 7765,00
772295727992 3565 19.12.2014 23162 КОМФИ-АНГЕЛ 1 5,00 11113,00
772199656657 3565 19.12.2014 23156 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ИЛИЈА СТЕВЧЕВ 1 1,20 2958,00
772272800288 3565 19.12.2014 23180 АВИЦЕНА ДОО 1 10,50 489513,00
614541566596 3565 19.12.2014 23160 Вистеон Електроникс Македонија-Џонсон Контрол 1 2,00 49196,00
586210288640 3565 19.12.2014 23173 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КРИСТИЈАН РИСТЕСКИ 1 1,80 947,00
603454228130 3565 19.12.2014 23154 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/НАТАША ДОНЕВСКА 1 3,50 961,00
552244836421 3565 19.12.2014 23170 НЕПОЗНАТ/АРТ ГАЛЕРИЈА БЕЗИСТЕН 1 2,00 4387,00
554440958970 3565 19.12.2014 23175 НЕПОЗНАТ/ИКС ТЕЛЕКОМ 1 0,50 1573,00
569929176063 3565 19.12.2014 23177 ПИЦ ЦО ДООЕЛ 1 1,50 19,00
4615880485 3560 19.12.2014 22962 ЗЕГИН СКОПЈЕ 1 1,30 278,00
523860029424 3565 19.12.2014 23158 Вистеон Електроникс Македонија-Џонсон Контрол 1 2,00 35074,00
621608068720 3565 19.12.2014 23164 ПАНТЕР ФАКС 1 0,80 1479,00
620808217642 3565 19.12.2014 23178 ЕНДОМАК 1 15,00 202890,00
0460155075 3563 19.12.2014 22983 ДОНА ВИКИ ДООЕЛ 1 0,50 796,00
0462413319 3563 19.12.2014 22976 КНАУФ ДООЕЛ СКОПЈЕ 1 4,10 629,00
0462413328 3563 19.12.2014 22975 КНАУФ ДООЕЛ СКОПЈЕ 1 4,10 629,00
3745320051 3560 19.12.2014 22958 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 1 11,00 1333,00
437897206555 3565 19.12.2014 23166 НЕПОЗНАТ/ВОЧ АЈ ДИ 1 1,00 2536,00
0495361688 3563 19.12.2014 22987 ПРОМЕДИКА 1 3,00 47178,00
0497739702 3563 19.12.2014 22984 НЕПОЗНАТ/ЕНЕКС ГРУП ИНЖ. 1 1,00 0,00
0498328943 3563 19.12.2014 22985 НЕПОЗНАТ/КУБИС МЕДИКАЛ 1 2,50 21822,00
0496624776 3571 20.12.2014 23120 ВТ Компани 1 0,50 7496,00
0491925617 3571 20.12.2014 23114 НЕПОЗНАТ/МОНОЗЕРО ДОО 1 3,40 56,00
0493121237 3571 20.12.2014 23111 ГЕО ВИЛД МАК 3 26,00 0,00
0493816488 3571 20.12.2014 23116 ЛАБТЕХ ДООЕЛ 1 36,80 0,00
0462481640 3571 20.12.2014 23109 КОМАК МЕДИКАЛ 1 16,00 119846,00
0464544144 3571 20.12.2014 23121 ЕВРО ТИМ 1 17,30 0,00
0467569742 3571 20.12.2014 23112 САИТИС 3 1,70 0,00
0472650297 3571 20.12.2014 23124 КОМАК МЕДИКАЛ 1 9,00 60847,00
0460965770 3571 20.12.2014 23113 ДИГИКОМ 1 12,50 42829,00
0402682119 3571 20.12.2014 23123 ЛАБТЕХ ДООЕЛ 1 0,50 759,00
0442818123 3571 20.12.2014 23115 ПРОМЕДИКА 1 1,40 95134,00
0446283595 3571 20.12.2014 23105 НЕПОЗНАТ/ГАКОВ ДИЗАЈН 1 1,00 0,00
0447863411 3571 20.12.2014 23118 ОВЕРНЕТ 1 1,50 4164,00
0453509112 3571 20.12.2014 23119 НЕПОЗНАТ/РОНТИС ДООЕЛ 1 5,00 925,00
621399986833 3573 20.12.2014 23203 НЕПОЗНАТ/Ф ИКС 3 ИКС 1 25,40 680354,00
515438148042 3573 20.12.2014 23199 ПРОМЕДИКА 8 70,00 577188,00
580107928440 3573 20.12.2014 23198 С и Т Македонија ДООЕЛ 4 42,50 28176,00
6757873708 3571 20.12.2014 23107 ЏОНСОН МЕТИ Дооел 1 33,00 0,00
115-72545303 3572 20.12.2014 23021 АУДИОБМ-МК 2 50,80 476594,00
772314451093 3573 20.12.2014 23204 ДЕНТОМЕД-М 1 4,10 37091,00
772273039937 3573 20.12.2014 23201 НЕПОЗНАТ/ХОТЕЛ РУСИЈА 9 70,00 118917,00
772249639972 3573 20.12.2014 23200 ЛАЈОНЕС 3 76,00 72775,00
625929117068 3573 20.12.2014 23202 АВИЦЕНА ДОО 3 14,00 54827,00
724-44500470 3575 20.12.2014 23033 НЕПОЗНАТ/К-МЕДИК 3 32,00 0,00
724-45960902 3578 21.12.2014 23042 ФАРМАХЕМ 1 68,00 279997,00
020-70943482 3579 21.12.2014 23056 ДТ Публик ДОО 2 52,00 28779,00
805994248171 3581 21.12.2014 23182 НЕПОЗНАТ/РОДОН 1 20,30 32149,00
806023425256 3581 21.12.2014 23194 СИНЕРГИ МЕДИКАЛ 1 8,50 224147,00
772250742265 3581 21.12.2014 23183 НЕПОЗНАТ/ИНФО МЕДИА ГРУП 2 22,00 2961,00
772271890165 3581 21.12.2014 23197 ЕКО КЛУБ ДООЕЛ БИТОЛА 1 0,40 6274,00
772272272843 3581 21.12.2014 23190 ОКИТЕКС ДОО Скопје 1 12,60 5941,00
772273156601 3581 21.12.2014 23193 БЕНТТОН 2 28,00 18768,00
772273223793 3581 21.12.2014 23196 ФЕНИ ИНДУСТРИ 1 2,00 5858,00
772273747452 3581 21.12.2014 23185 ЗОНАТЕКС 2 15,70 12290,00
772201783863 3581 21.12.2014 23191 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/СТЕФАН ЧЕТЕЛЕВ 1 11,00 1997,00
772295085253 3581 21.12.2014 23184 НЕПОЗНАТ/МЕДИА М 1 12,00 18083,00
772293832097 3581 21.12.2014 23186 АВИОНЕТ ДОО Скопје 2 40,00 222,00
235-48894112 3583 21.12.2014 23073 БИОМЕДИКА ДИЈАГНОСТИКА ДООЕЛ 4 44,50 254547,00
620413621666 3581 21.12.2014 23195 ВИСИОН 1 7,50 40052,00
523266820410 3581 21.12.2014 23192 ИБИС ИНСТРУМЕНТС 1 11,50 77072,00
526212478181 3581 21.12.2014 23188 МАКПЕТРОЛ АД 1 19,00 161875,00
541724174873 3581 21.12.2014 23181 ДЕМАК 1 35,00 17676,00
505087405754 3581 21.12.2014 23187 ФИЛА ФАРМ ДООЕЛ 1 21,50 51454,00
505146230970 3581 21.12.2014 23189 НЕПОЗНАТ/УНИ МЕДИКАЛ 1 13,00 56840,00
115-72542960 3591 22.12.2014 23122 ТИР Скопје 1 2,00 0,00
165-04666432 3592 22.12.2014 23146 РСЕ ОПТИМА ВИТЕ ДООЕЛ Друштво за трговија и услуги 12 207,00 0,00
CN-38023125 3591 22.12.2014 23125 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 6 21,90 0,00
CN-38023147 3592 22.12.2014 23147 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 11 54,10 0,00
1467138256 3585 22.12.2014 23138 НЕПОЗНАТ/АРТ ДЕНТАЛ 1 0,70 3868,00
1558228000 3585 22.12.2014 23140 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 1 13,00 370,00
1966319762 3585 22.12.2014 23128 МЕДИКАНОВА 2 12,00 201372,00
245000003 3585 22.12.2014 23130 НЕПОЗНАТ/ДАЛИЈА-ТАБАК 1 1,00 111,00
3002393973 3585 22.12.2014 23131 СИНЕРГИ МЕДИКАЛ 1 3,10 122859,00
3079176531 3585 22.12.2014 23132 МОНИКО ДООЕЛ 1 4,00 19489,00
235-49028545 3586 22.12.2014 23091 АЏИБАДЕМ СИСИТИНА МЕДИКАЛ КОМПАНИ 1 10,00 167557,00
9545978422 3585 22.12.2014 23136 НЕПОЗНАТ/ММ ИНВЕСТ 4 70,00 28188,00
7938054773 3585 22.12.2014 23133 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 2 26,00 32908,00
7940860104 3585 22.12.2014 23134 ФЕНИКС ФАРМА ДООЕЛ 1 23,20 7496,00
115-72545281 3591 22.12.2014 23117 ИНФО БИРО ОХРИД 26 254,00 669767,00
165-04645362 3592 22.12.2014 23143 КИНЕ И НАГЕЛ ДООЕЛ Скопје 1 34,50 26171,00
165-04664310 3592 22.12.2014 23145 БРУДЕР ХЕНН-КОМЕРЦ 2 37,90 47678,00
831-02036252 3593 22.12.2014 23148 АВИЦЕНА ДОО 14 111,00 277924,00
831-50196871 3593 22.12.2014 23149 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 2 4,80 146454,00
831-50234575 3593 22.12.2014 23150 ФАРОС 1 1,20 52472,00
831-50249684 3593 22.12.2014 23151 АЛКАЛОИД КОНС ДОО 6 64,00 710949,00
831-50250373 3593 22.12.2014 23152 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 2 6,50 40256,00
235-42831121 3594 22.12.2014 23206 ЗОРА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДОО 50 381,00 224073,00
235-48591734 3594 22.12.2014 23205 СИНО СКАЈ 15 276,00 0,00
 
 
Испрати ја страната
 
  SKP :  23.12.2014,03:55
Временски услови
-3°C Current
Притисок:1015.92 mb
Ветер:0 kph
Временска прогноза
Тековна Денес Утре
Current Today Tommorow
-3 °C -1/6 °C 2/11 °C
Вести
ТАВ Македонија му посака добредојде на милионитиот патник на скопскиот аеродром...
29/10/2014
„Алиталија“ и „ТАВ Македонија“ го поврзаа Скопје со директен лет до вечниот град Рим ...
6/5/2014
архива
Летови l Патници l Содржини и услуги l До аеродромот l Карго l За нас
  • facebook
  • twitter