Изберете аеродром
 
  SKP :  18.01.2018,22:30
 
 

  Неподигнати товарни листи   18.01.2018
Број. Цар. Пријава Датум Маг. број Коминтент Колети Тежина Г20
POT-00000914/12 1528 16.05.2012 1210297 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КОЧОВСКИ ДРАГО 1 0,84 0,00
5352767162/14 1385 15.05.2014 1410121 НЕПОЗНАТ/АНИ ХОЛМАК ДООЕЛ 1 6,75 37,00
2959849141/14 2373 19.08.2014 1415621 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ДИМИТАР СЕРАФИМОВСКИ 1 0,10 0,00
0416331519/14 2657 15.09.2014 1417046 Министерство за Внатрешни Работи на РМ 1 0,50 12570,00
724-32024005/14 2849 03.10.2014 1418202 ФАРМАС МН 21 173,50 0,00
235-49002122/14 2867 06.10.2014 1418269 БЕТАШПЕД ДОО 1 3,50 285131,00
PRN20150414/15 906 14.04.2015 155458 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 1 0,50 784950,00
4230413095/15 1581 22.06.2015 159429 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЃОРГИЕВ ВАСКО 1 3,50 991,00
6798980528/15 1615 25.06.2015 159654 НАТУРА-ПЛУС 1 1,44 115988,00
7953732651/15 2141 11.08.2015 1512447 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ВАНГЕЛ КАРАТУКОВ 1 1,00 19,00
6704699750/15 2818 15.10.2015 1516110 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МИТКО САНДЕВ 1 0,70 83,00
3639769416/15 2875 21.10.2015 1516446 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/БОРЧЕ САМАРЏИОСКИ 1 1,45 256,00
235-04942534/15 3115 15.11.2015 1517987 НЕПОЗНАТ/ХНТН МОБИЛЕ 1 2,50 0,00
1293157806/15 3302 04.12.2015 1519246 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ОРКУН ОЗДЕМИР 1 17,70 6752,00
POT-00000409/15 3366 11.12.2015 1519739 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ПЕТКОВСКИ БЛАГОЈА 1 5,10 0,00
8530954795/16 563 07.03.2016 163618 НЕПОЗНАТ/СЛЦ ЕКВИПМЕНТ 2 24,00 365,00
5774753036/16 572 08.03.2016 163687 НЕПОЗНАТ/АГРОБЛЕНД 1 0,48 426,00
1353121744/16 633 14.03.2016 164075 НЕПОЗНАТ/СЕМЕ ПРИМА 1 0,44 37,00
2238711204/16 763 28.03.2016 164983 НЕПОЗНАТ/ЕЛДАКОТЕК 3 7,90 13867,00
8587426761/16 914 13.04.2016 165997 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/САЗДОВ ДРАГАНЧО 1 4,50 660,00
2131911666/16 999 22.04.2016 166638 ФАРМАХЕМ 1 2,30 6459,00
0443876334/16 1004 22.04.2016 166659 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ИВАН ЦЕКИЧ 1 2,60 846,00
141-01892833/16 1033 25.04.2016 166760 НИКО ФОН 3 2,00 0,00
1057579585/16 1577 20.06.2016 1610185 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ОРДЕВСКИ МИЛАН 1 0,50 311,00
6992269793/16 1818 13.07.2016 1618149 НЕПОЗНАТ/Д и Л ЦХБ Скопје 1 3,50 3299,00
8306220311/16 1945 25.07.2016 1612240 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ДОБРЕ РИСТОВСКИ 1 0,40 148,00
5589484552/16 2094 08.08.2016 1613183 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ОМЕР ФЕЈЗУЛАХУ 1 1,00 1292,00
4096950664/16 2323 29.08.2016 1615139 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ВАНЕ СТОЈКОВСКИ 1 0,50 669,00
3130422256/16 2332 30.08.2016 1615268 ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ 1 0,20 1690,00
3130422256/16 2342 31.08.2016 1615447 ТЕЛЕСМАРТ ТЕЛЕКОМ 1 4,80 0,00
1616760843/16 2342 31.08.2016 1615376 Сет Компјутери ДООЕЛ СКОПЈЕ 1 1,00 886,00
6932287751/16 2550 20.09.2016 1617291 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МАРИЧЕ БРМБЕСКА 1 0,10 49,00
4615476666/16 2611 26.09.2016 1617676 НЕПОЗНАТ/ТД АНИЦЕ КОМЕРЦ 1 1,00 1402,00
3267146632/16 2620 27.09.2016 1617731 НЕПОЗНАТ/ХОТЕЛ КОНТИНЕНТАЛ 1 9,00 325,00
3267161122/16 2620 27.09.2016 1617730 НЕПОЗНАТ/ХОТЕЛ КОНТИНЕНТАЛ 1 36,00 325,00
3267154752/16 2629 28.09.2016 1617791 НЕПОЗНАТ/ХОТЕЛ КОНТИНЕНТАЛ 1 46,50 325,00
6790916743/16 2644 29.09.2016 1617888 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/САРА ЃОНЕСКА 1 0,40 2261,00
POT-00000568/16 2645 29.09.2016 1617883 НЕПОЗНАТ/АНГЕЛС ФОР ЛОВЕ ЛЕНД 1 2,10 0,00
3286983814/16 2822 17.10.2016 1618986 НЕПОЗНАТ/ЧЕЗАКОМЕРЦ 1 1,50 627,00
0409307338/16 2891 24.10.2016 1619411 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ФАИТХ АЛЧЕВСКИ 1 5,00 462,00
0409308391/16 2891 24.10.2016 1619412 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ФАИТХ АЛЧЕВСКИ 1 5,00 462,00
7220387414/16 2957 31.10.2016 1619858 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ДАУТИ АБДУЛАЗИЗ 1 0,50 922,00
660572500476/16 2998 04.11.2016 1620304 НЕПОЗНАТ/РИЕКС КОМПАНИ 2 29,00 1347,00
141-02316005/16 3096 14.11.2016 1620738 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АЛЕКСАНДАР БОНЕВСКИ - СКОПЈЕ 1 67,00 5874,00
3224630850/16 3110 16.11.2016 1620919 НЕПОЗНАТ/СИМ КОНСАЛТИНГ 1 9,00 111,00
7921910592/16 3152 20.11.2016 1621232 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКИ СОЈУЗ НА МАКЕДОНИЈА 1 0,45 738,00
6623717376/16 3161 21.11.2016 1621314 КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 1 1,20 959,00
5779494000/16 3161 21.11.2016 1621310 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ПЕТРОВИЌ ЕЛЕЗАБЕТА 1 2,00 4505,00
2232773546/16 3183 24.11.2016 1621504 КАМ ДОО 1 3,66 498,00
5115553995/16 3219 28.11.2016 1621722 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/РАДЕ ЈОКИЌ 1 0,20 849,00
1163079234/16 3293 05.12.2016 1622265 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ТАЊА НЕСОВСКА 1 0,50 1170,00
7488576981/16 3306 07.12.2016 1622350 НЕПОЗНАТ/З. РАДЕВСКИ ДООЕЛ 1 1,70 2896,00
5580537782/16 3314 08.12.2016 1622504 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МАРЈАН ЈОСИФОВСКИ 1 0,50 261,00
6701124974/16 3316 08.12.2016 1622543 НЕПОЗНАТ/ЛУМИГРОВ ИНЦ. 2 35,00 14857,00
6670611660/16 3327 09.12.2016 1622565 СЕМОС КОМПЈУТЕРСКИ ЦЕНТАР 1 1,70 907,00
1740503612/16 3359 13.12.2016 1622810 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МЕЛИЈА КАРКУЗИ 1 0,50 4612,00
5520723751/16 3438 21.12.2016 1623411 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЖАНЕТА НИКОЛОВСКА 1 0,10 1037,00
235-03589773/16 3475 24.12.2016 1623675 ВЕСТА ДРОГЕРИЈА 10 1,00 0,00
9915413772/16 3502 28.12.2016 1623983 НЕПОЗНАТ/ТРИ СТАР ДОО 1 4,40 922,00
16MK757482/16 3515 29.12.2016 1624016 КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР 1 13,50 0,00
6465456863/17 60 09.01.2017 17310 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ШУКРИ УСЕИНОВСКИ 1 0,25 2848,00
6812907651/17 92 13.01.2017 17517 НЕПОЗНАТ/ЕМОНА БРАНД 1 0,50 2225,00
6167045006/17 193 25.01.2017 171156 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ИДРИЗ МАХМУДИ 1 5,00 0,00
8646457680/17 289 06.02.2017 171737 НЕПОЗНАТ/ФАЛКОН ДООЕЛ 1 2,20 185,00
8431762555/17 317 09.02.2017 171949 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/САШКО КАТАРОВСКИ 1 0,50 2498,00
7574690465/17 502 02.03.2017 173118 НЕПОЗНАТ/ДАЛИЈА ТАБАК 1 2,00 18,00
2969124152/17 541 06.03.2017 173349 НЕПОЗНАТ/САНТПАЛ СИНГ ДИЛОН 1 0,99 74,00
3496489566/17 559 08.03.2017 173490 АГРИМАТКО ДООЕЛ 1 0,92 37,00
3604432812/17 629 16.03.2017 173962 НЕПОЗНАТ/ФИЛИПС 4 41,00 0,00
1850400930/17 666 20.03.2017 174218 НЕПОЗНАТ/МОГО ИНВЕСТ 1 5,00 2919,00
7207288642/17 814 04.04.2017 175072 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/НАТАЛИЕ ЦОУССИАС 1 4,00 1285,00
POT-00000745/17 823 04.04.2017 175114 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ШОН КЛЕРИ 1 5,60 0,00
2255582265/17 876 10.04.2017 175418 ВИЗБА ВАЛАНДОВО 1 11,50 111,00
8071704970/17 1013 24.04.2017 176162 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ИВАНА ИЛИЕВСКА ВИДОВИЌ 1 0,50 0,00
8077024384/17 1047 27.04.2017 176362 НЕПОЗНАТ/БИМА ЛОГИСТИК 1 1,00 481,00
2062211200/17 1093 02.05.2017 176576 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/САМЕТ ИСМАИЛИ 1 1,00 1060,00
9521282411/17 1185 11.05.2017 177144 НЕПОЗНАТ/ИНТЕРВОРКС 1 5,00 503,00
4336717070/17 1291 22.05.2017 177732 ЕКОЛОГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 1 13,00 173,00
0439757952/17 1628 23.06.2017 179565 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/СТАНКА ТАТАРИНЕЦ 1 0,30 2158,00
7617501651/17 1655 26.06.2017 179718 РИФАМ 1 1,50 924,00
8496329166/17 1665 27.06.2017 179756 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ДАВОРИН ФИЛДИШЕВ 1 2,60 18,00
6870764206/17 1737 03.07.2017 1710065 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЗАИМ ЧЕГРАНИ 1 1,00 0,00
235-66421806/17 1856 14.07.2017 1710714 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АЛЕКСАНДАР СОТЈЕНОВСКИ 1 3,70 0,00
3488521271/17 1897 18.07.2017 1710912 НЕПОЗНАТ/НИВО СУПЕРИОР 1 7,50 93,00
3617820371/17 1976 25.07.2017 1711359 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КАРАТУКОВА ХРИСТИНА 1 1,00 19,00
5996790785/17 1985 26.07.2017 1711416 ЦЕБОТЕКС 1 11,50 925,00
4685895060/17 1998 27.07.2017 1711504 НЕПОЗНАТ/АГРОС 1 14,00 296,00
3089369172/17 2043 31.07.2017 1711705 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/НИКОЛА ДЕРЕБАН 1 0,90 332,00
5831316993/17 2167 11.08.2017 1712374 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МАРКО ТОМАЗЕВИЧ 1 0,10 3268,00
9284781903/17 2194 14.08.2017 1712505 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ГОРДАНА ЈЕФТИМОВА 1 1,00 665,00
5220034260/17 2384 31.08.2017 1713411 НЕПОЗНАТ/ГАЈРЕТ ДООЕЛ 2 20,00 0,00
3896942571/17 2538 14.09.2017 1714124 ЕКОЛОГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 1 6,00 461,00
1159652281/17 2603 20.09.2017 1714467 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЗАГОРКА СТЕВАНОСКА 1 0,50 619980,00
5833504983/17 2612 21.09.2017 1714532 НЕПОЗНАТ/ЛИДИЈА ДАМЈАНОВСКА 1 1,50 18,00
8649511172/17 2828 11.10.2017 1715639 ИНФОРМ ДОО 1 0,50 1848,00
7277769144/17 2904 18.10.2017 1715974 НЕПОЗНАТ/ИН ТЕЦ СИСТЕМ 2 6,40 209,00
POT-20171026/17 3000 26.10.2017 1716488 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МАРТИН МЛАДЕНОВСКИ 1 12,70 0,00
6497884610/17 3005 27.10.2017 1716536 НЕПОЗНАТ/АДУРО 2 16,00 185,00
2724309431/17 3071 03.11.2017 1716909 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ГОГОРОВСКИ АХИЛЕС 1 0,50 498,00
6239156000/17 3102 06.11.2017 1717092 НЕПОЗНАТ/Е И А ГРУП СЕРВИС МАШИНЕ 1 10,50 1494,00
6202655535/17 3147 10.11.2017 1717376 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/НАЧЕВСКИ ИВАН 1 0,35 461,00
5835886291/17 3176 13.11.2017 1717539 НЕПОЗНАТ/АДУРО 1 7,50 141,00
5835886840/17 3176 13.11.2017 1717540 НЕПОЗНАТ/АДУРО 1 9,50 141,00
1084319935/17 3273 23.11.2017 1718117 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЈАНЕ НОВАЧКОВ 1 6,80 369,00
5097002131/17 3310 27.11.2017 1718323 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/САРА ЃОНЕСКА 1 1,00 2306,00
9000021656/17 3310 27.11.2017 1718325 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МИРЧЕ ЦРНИЧИН 1 0,50 1230,00
5107476684/17 3516 19.12.2017 1719624 НЕПОЗНАТ/ЛИО КАФЕ 1 3,30 812,00
6747782244 62 08.01.2018 320 НЕПОЗНАТ/МЕДИКАЛ 420 2 35,00 687,00
789187918531 104 12.01.2018 603 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ФИДАН МАРТИНОВСКИ 1 0,50 2216,00
771124741674 132 15.01.2018 713 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АЛИМЕ СЕЛИМИ 2 28,00 374,00
020-83192001 139 16.01.2018 744 ХАЈ ТЕЧ КОРПОРАЦИЈА 3 215,00 0,00
678767835812 140 16.01.2018 766 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ГОРЈАН СТОЈАНОВСКИ 5 54,00 79268,00
6857002773 144 17.01.2018 802 БИОТЕК 1 18,00 66636,00
5473981542 144 17.01.2018 805 НЕПОЗНАТ/ХАГА ТИМ 1 3,50 646,00
8403922796 144 17.01.2018 806 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/БОЈАНА ФИЛИПОВКСА 1 3,50 3118,00
0414212743 147 17.01.2018 820 СОНИКС МЕДИКАЛ 1 2,00 1670,00
6752730737 147 17.01.2018 822 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ИЛИЕВ БОЈКО 1 2,20 4057,00
020-67371533 148 17.01.2018 785 СТЕЛТ 5 203,00 250977,00
020-83209173 148 17.01.2018 789 НЕПОЗНАТ/ЛГМ - ВЕЛЕС 5 79,00 0,00
115-73140001 153 18.01.2018 841 ГЕБРУДЕР ВАЈС 1 6,00 0,00
BTS-00079791 154 18.01.2018 843 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 3 2419,00 0,00
6487190463 154 18.01.2018 861 НЕПОЗНАТ/КУБИС МЕДИКАЛ 9 80,00 193644,00
8048792511 154 18.01.2018 868 НЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ДООЕЛ 1 2,50 40716,00
3506131915 154 18.01.2018 870 МАГРОНИ ДОО 1 7,50 36473,00
6182980031 154 18.01.2018 871 НЕПОЗНАТ/ИПСУМ 1 4,30 80620,00
5763529564 154 18.01.2018 872 АЛКАЛОИД АД 1 0,50 31130,00
8048852243 154 18.01.2018 874 АВИЦЕНА ДОО 1 3,50 31436,00
1903482976 154 18.01.2018 875 НЕТ ЕЛЕКТРОНИКС ДООЕЛ 1 2,30 76746,00
61574601203 154 18.01.2018 876 ДР ПАНОВСКИ 1 181,00 0,00
235-28700221 155 18.01.2018 845 НЕПОЗНАТ/ЛИДИЈА ВЕТ 10 34,50 0,00
235-70433123 155 18.01.2018 848 АЏИБАДЕМ СИСИТИНА МЕДИКАЛ КОМПАНИ 1 34,00 36897,00
141-03026586 161 18.01.2018 852 НЕПОЗНАТ/ДРАГЛИЛ КОМПАНИ 2 34,00 0,00
0470244089 159 18.01.2018 884 ДР ПАНОВСКИ 5 17,00 0,00
0496358064 159 18.01.2018 885 ВТ Компани 1 1,20 12268,00
0404317653 159 18.01.2018 886 ФИЛА ФАРМ ДООЕЛ 1 1,10 164505,00
0495411708 159 18.01.2018 887 ФАРМАХЕМ 1 6,40 28282,00
0495192728 159 18.01.2018 888 ВИТАЛИА 1 5,40 37,00
0470230978 159 18.01.2018 889 ДР ПАНОВСКИ 1 9,90 182640,00
0400730388 159 18.01.2018 890 МАКВЕЛД 3 39,60 101780,00
020-70506564 160 18.01.2018 877 НЕПОЗНАТ/ЕВРОКЕКС ДООЕЛ 5 617,50 34157,00
020-40704694 160 18.01.2018 878 ВИЗЗ Аир Унгарија ЛТД.Подружница ПЕТРОВЕЦ 1 1,40 9470,00
020-78895261 160 18.01.2018 879 БЕТАМЕДИКО ТРАДИНГ 1 18,40 27848,00
USM-15433232 160 18.01.2018 880 АМБАСАДА НА САД - DPM 6 21,60 0,00
CN3807791801 160 18.01.2018 881 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 39 180,70 0,00
18MK010294 162 18.01.2018 892 БТА Македонија 2 353,77 260316,00
165-04811306 163 18.01.2018 893 Амбасада на С. Р. Германија 1 28,00 0,00
165-04815300 163 18.01.2018 894 РСЕ ОПТИМА ВИТЕ ДООЕЛ Друштво за трговија и услуги 5 86,00 0,00
165-04815311 163 18.01.2018 895 РСЕ ОПТИМА ВИТЕ ДООЕЛ Друштво за трговија и услуги 12 217,00 0,00
CN3808261801 163 18.01.2018 896 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 14 73,80 0,00
 
 
 
  SKP :  18.01.2018,22:30
Временски услови
0°C Current
Притисок:32814.12 mb
Ветер:30 kph
Временска прогноза
Тековна Денес Утре
Current Today Tommorow
0 °C -2/7 °C -2/6 °C
Вести
ТАВ: ТУИ ќе почне со летови Ајндховен-Охрид во 2018 година...
26/12/2017
ТАВ: 1,6 милиони патници патувале преку македонските аеродроми во првите 9 месеци ...
9/10/2017
архива
Летови l Патници l Содржини и услуги l До аеродромот l Карго l За нас
  • facebook
  • twitter