Изберете аеродром
 
  SKP :  18.01.2020,04:04
 
 

ШПЕДИТЕРСКИ УСЛУГИ

Службата шпедицијата е формирана во 1997 година со цел да Ви помогнеме, Вашата работа да се заврши брзо, ефикасно и доверливо. Во секое време сме достапни за информација, податоци и совети.
ТАВ Македонија ја има лиценцата за вршење на работи за застапување во царински постапки број 315/ 2010 година.

Дејност:
- Организирање на авиотранспорт и изготвување на авионски товарен лист
    Со нашето повеќегодишно искуство и постојаната едукација, може да организираме испорачување на Вашата пратка до сите дестинации во светот, за најкратко можно време.
    Поседуваме валидни лиценци издадени од сертифицирани авиокомпании, членки на “IATA” и тоа: Лиценца за основен карго курс (Certificate for Basic Cargo Course) и Лиценца за превоз на опасни материи (Certificate for Dengerous Goods Regulations),
    Организираме превоз на специјално карго (HUM, AVI, PER, ICE …)
    Продажни агенти сме на повеќe авиокомпании кои оперираат на Меѓународен Аеродром Скопје и тоа: JAT, Croatia Airlines, Adria Airveys, CSA, Turkish Airlines, Lufthansa Cargo.
- Царинско застапување: Царинење на Ваша сметка и застапување во царински постапки при увоз и извоз на стоки.
- Изготвување на царински документи за транзит на стока.
- Царинско застапување на Дипломатско Конзуларни претставништва.
- Превоз на стока:
     Достава на пратки од Меѓународен Аеродром Скопје до кое било место во Скопје или Р. Македонија.
    Преземање пратки од кое било место од Скопје или Р. Македонија до Меѓународен Аеродром Скопје.

Коминтенти:
• Дипломатско-конзуларните претставништва: Амбасадата на САД, Амбасадата на В. Британија, Швајцарска амбасада, OSCE, Амбасадата на Р. Хрватска, Светската здравствена организација (WHO).
• Авиокомпани: Croatia Airlines, Adria Airways, Turkish airlines, Swiss Airlines, Austrian Airlines.
• Домашни фирми: Адриамед, АГС, Диоптра, Бисера комерц, Дигиком, Ланком принт, Светлост 94, Стерна, ВТ Компани, ААМ, Алтекс, Кине Нагел, Македонијалек, Мелон солутионс и др.

Контакти
Тел: + 389 2 3 148 640
Факс: + 389 2 3148 639
SITA: SKPFFXH

Орхан Сабит
Senior Cargo Supervizor
e-mail: orhan.sabit@tav.aero

Ѓорѓи Митровски
Operation Agent
e-mail: gjorgi.mitrovski@tav.aero

Ламбе Сековски
Operation Agent
e-mail: lambe.sekovski@tav.aero

Сузана Михајловска
Operation Agent
e-mail: suzana.mihajlovska@tav.aero

 
 
 
  SKP :  18.01.2020,04:04
Вести
ТАВ: Македонските аеродроми меѓу најбрзорастечките на светско ниво ...
15/10/2019
Важна информација за патниците...
7/8/2019
архива
Летови l Патници l Содржини и услуги l До аеродромот l Карго l За нас
  • facebook
  • twitter