Изберете аеродром
 
  SKP :  22.07.2019,11:47
 
 

ПАТНИЦИ СО ОГРАНИЧЕНА СПОСОБНОСТ ЗА ДВИЖЕЊЕ (PRMS)

Служба за помош на патници со посебни потреби:

Службата за помош на патници со посебни потреби е дел од Одделот за прифат на патници и  дава услуги на лицата со посебни потреби и лицата со намалена мобилност на Меѓународниот Аеродром Скопје.
Според Директивата на ЕУ (ЕК) 1107/2006, Аеродромот е одговорен за обезбедување помош на патниците со намалена мобилност (PRM).

Дефиниција:

Како личност со намалена подвижност (PRM) се подразбира секое лице чија подвижност е намалена поради физичка попреченост (сензорна или локомоторна), интелектуален дефицит, возраст, болест или која било друга причина за попреченост при користење на превоз и чија состојба побарува посебно внимание и прилагодување на услугите кои им се достапни на сите патници кон потребите на овие лица.
 

 
 
 
  SKP :  22.07.2019,11:47
Вести
1,2 милиони патници на аеродромите во Скопје и Охрид во првата половина од 2019 година...
9/7/2019
ТАВ ГО ПРОМОВИРА ОХРИДСКИОТ АЕРОДРОМ ВО АЛБАНИЈА: Разговори за воведување автобуска линија за патници од Елбасан до Охридскиот аеродром ...
29/5/2019
архива
Летови l Патници l Содржини и услуги l До аеродромот l Карго l За нас
  • facebook
  • twitter