Изберете аеродром
 
  SKP :  22.01.2020,18:14
 
 

ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ

Ние продолжуваме да се надргардуваме на цврстите основи поставени во 1998 година. Нашата намера е да ги шириме отворените врати кон светот и да бидеме пионери во зајакнувањето на стандардите во нашата земја. Нашата основна политика во презентирањето на нашата модерна, извонредна и иновативна визија на нашите гости и акционери е да го обезбедиме следното:

  Очекувањата на работодавецот / клиентот се насочени кон соодветните инстанци и се исполнети до макимално ниво,
  Каналите за комуникација се јасни помеѓу работодавецот/клиентот и подизведувачите/акционерите и комуникацијата е ефективна и беспрекорна,
  Се користат потребните модерни и релевантни методи, технологии, информациски системи и системи на управување и се изведуваат неопходните истражувања и инвестиции,
  Постои почитување и на правните регулативи и задолжителните стандарди на земјата каде се спроведува проектот,
  Како резултат на анализа и развојот на работните процес, активностите за подобрување се сметаат за природни вештини на вработените.

ТАВ ќе продолжи со својот брз и моќен пораст во согласност со плановите се реструктурирање. Преку нашите врати кои се отворени кон светот, и светот е отворен кон нас.

 

 
 
 
  SKP :  22.01.2020,18:14
Вести
ТАВ: Македонските аеродроми меѓу најбрзорастечките на светско ниво ...
15/10/2019
Важна информација за патниците...
7/8/2019
архива
Летови l Патници l Содржини и услуги l До аеродромот l Карго l За нас
 • facebook
 • twitter