Изберете аеродром
 
  SKP :  22.06.2017,20:29
 
 

ПОЛИТИКА НА КВАЛИТЕТ

Ние продолжуваме да се надргардуваме на цврстите основи поставени во 1998 година. Нашата намера е да ги шириме отворените врати кон светот и да бидеме пионери во зајакнувањето на стандардите во нашата земја. Нашата основна политика во презентирањето на нашата модерна, извонредна и иновативна визија на нашите гости и акционери е да го обезбедиме следното:

  Очекувањата на работодавецот / клиентот се насочени кон соодветните инстанци и се исполнети до макимално ниво,
  Каналите за комуникација се јасни помеѓу работодавецот/клиентот и подизведувачите/акционерите и комуникацијата е ефективна и беспрекорна,
  Се користат потребните модерни и релевантни методи, технологии, информациски системи и системи на управување и се изведуваат неопходните истражувања и инвестиции,
  Постои почитување и на правните регулативи и задолжителните стандарди на земјата каде се спроведува проектот,
  Како резултат на анализа и развојот на работните процес, активностите за подобрување се сметаат за природни вештини на вработените.

ТАВ ќе продолжи со својот брз и моќен пораст во согласност со плановите се реструктурирање. Преку нашите врати кои се отворени кон светот, и светот е отворен кон нас.

 

 
 
 
  SKP :  22.06.2017,20:29
Временски услови
28°C Current
Притисок:32881.85 mb
Ветер:22.53 kph
Временска прогноза
Тековна Денес Утре
Current Today Tommorow
28 °C 15/32 °C 18/33 °C
Вести
ТАВ донесе 5 блогери да ја промовираат Македонија кај турските туристи...
30/5/2017
Известување за патниците...
21/4/2017
архива
Летови l Патници l Содржини и услуги l До аеродромот l Карго l За нас
 • facebook
 • twitter