Zgjidhni aeroport
 
  SKP :  23.05.2019,11:06
 
 

DOKUMENTE PËR UDHËTIM

Para se të udhëtoni duhet të kontrolloni a keni dokumentet e nevojshme për udhëtim.

Duke filluar nga 19 korriku 2013, me hyrjen në fuqi të Rregullores së re të BE-së, nr. 610/2013, që ndryshon kodin e kufijve të BE-së, nënshtetasit e vendeve të treta duhet detyrimisht të jenë të pajisur me një pasaportë të vlefshme siç është theksuar në artikullin 5, § 1 a) duke i plotësuar këto dy kushte gjatë kontrollit kufitarë: 

  1. Pasaportë që të jetë e vlefshme për të paktën 3 muaj pas datës kur është parashikuar që të dilet nga vendi  (Rregullatore urgjence janë të lejueshme)
     
  2. Dokumenti duhet të jetë lëshuar jo më shumë se 10 vjet më parë 

Mos plotësimi i artikullit 5, § 1 a) mund të rezultoje në mospranim nga ana e kufirit të jashtëm. 

Shikoje linkun më poshtë për tekstin e plotë të Rregullores të BE-së 610/2013

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:182:0001:0018:EN:PDF

Për fluturime ndërkombëtare:

• Biletë

• Pasaportë të vlefshëm dhe vizat e duhura nëse ka nevojë.

 

 
 
 
  SKP :  23.05.2019,11:06
Вести
1, 8 milion pasagjerë në aeroportin e Shkupit dhe Ohrit në 9 muajt e parë të vitit 2018...
9/10/2018
NË AEROPORTIN E OHRIT: TAV përshëndeti fluturimin e parë të Onur Air dhe Tatilbudur nga Stambolli...
15/4/2018
архива
Fluturimet l Pasagjerë l Përmbajtja dhe shërbime l Si shkohet në aeroport l Kargo l Rreth nesh
  • facebook
  • twitter