Zgjidhni aeroport
 
  SKP :  25.03.2019,08:44
 
 

PASAGJERË ME LËVIZJE TË KUFIZUAR

Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit zbaton Rregulloren (ЕЗ) 1107/2006 të Parlamentit Evropian dhe të Këshillit të 5 qershorit të vitit 2006 e cila ka të bëj me të drejtat e personave me hendikep dhe me lëvizje të kufizuara kur udhëtojnë me avion.

Aeroporti të paktën 36 orë më parë para nisjes duhet të jetë i informuar nga transportuesi ajror i cili transporton pasagjerë me lëvizje të kufizuar.

  • Pasagjerët me hendikep dhe pasagjerët me lëvizje të kufizuar të cilët kanë biletë avioni të vlefshëm, pa marr parasysh destinacionin, duhet të paraqiten në Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit më së paku një orë para se të shpallet koha e nisjes, ose në vendet e shënuara për atë qëllim ose në sportelin për paraqitje.
  • Pasagjerëve me lëvizje të kufizuar iu jepet përparësi gjatë paraqitjes.
  • Gjithandej ka qasje për karrocë për invalidët.
  • Janë caktuar vende të shënuara për parkimin e makinave për personat me lëvizje të kufizuar menjëherë para ndërtesës së terminalit në hyrje.

Informacione plotësuese mund të merrni në sportelin për informacione të aeroportit ose në numrin e telefonit: +389 2 3148 333.
Teksti i plotë i Rregullores (ЕЗ) 1107/2006:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R1107&from=EN

 
 
 
  SKP :  25.03.2019,08:44
Вести
1, 8 milion pasagjerë në aeroportin e Shkupit dhe Ohrit në 9 muajt e parë të vitit 2018...
9/10/2018
NË AEROPORTIN E OHRIT: TAV përshëndeti fluturimin e parë të Onur Air dhe Tatilbudur nga Stambolli...
15/4/2018
архива
Fluturimet l Pasagjerë l Përmbajtja dhe shërbime l Si shkohet në aeroport l Kargo l Rreth nesh
  • facebook
  • twitter