Zgjidhni aeroport
 
  SKP :  23.05.2019,10:54
 
 

PASAGJERË ME LËVIZJE TË KUFIZUAR

Shërbimi i Ndihmës Speciale

Shërbimi i Ndihmës Speciale është pjesë e Departamentit të Trajtimit të Pasagjerëve dhe ofrojmë shërbime për personat me aftësi të kufizuara dhe personat me lëvizshmëri të reduktuar në "Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit".
Sipas Rregullores së BE-së (EC) 1107/2006, Aeroporti është përgjegjës për ofrimin e ndihmës për pasagjerët me lëvizshmëri të reduktuar (PRM).

Përkufizim:

Një person me lëvizshmëri të reduktuar (PRM) nënkupton çdo person, lëvizshmëria e të cilëve është zvogëluar për shkak të paaftësisë fizike, mungesës intelektuale, moshës, sëmundjes ose ndonjë shkaku tjetër të aftësisë së kufizuar kur përdoret transporti dhe gjendja e të cilit ka nevojë të veçantë vëmendjeje.

 
 
 
  SKP :  23.05.2019,10:54
Вести
1, 8 milion pasagjerë në aeroportin e Shkupit dhe Ohrit në 9 muajt e parë të vitit 2018...
9/10/2018
NË AEROPORTIN E OHRIT: TAV përshëndeti fluturimin e parë të Onur Air dhe Tatilbudur nga Stambolli...
15/4/2018
архива
Fluturimet l Pasagjerë l Përmbajtja dhe shërbime l Si shkohet në aeroport l Kargo l Rreth nesh
  • facebook
  • twitter