Zgjidhni aeroport
 
  SKP :  22.01.2020,17:57
 
 

KARGO SHËRBIME

Kargo Operacionet ofrojnë këto shërbime:

 • Pranim dhe përgatitje të dërgesave për aeroplanë pasagjerësh,
 • Pranim dhe përgatitje të dërgesave për kargo avion,
 • Shërbime për transport me kamion (RFS) për aeroplan ose dërgesa të tjera.

Të gjitha aktivitet zhvillohen në përputhje me standardet IATA.

 • Pranim dhe përgatitje të dërgesave dhe posta
 • Pranim dhe përgatitje të dërgesave speciale (DG, VAL, AVI etj.),
 • Përgatitje e dokumenteve,
 • Kontroll me rëntgen të mallrave,
 • Kontroll doganor ,
 • Inspektimi kufitar,
 • Mirëmbajtja e dërgesave transit me kamion/aeroplan,

Shërbime të tjera me kontratë të lidhur më parë.
Përkrahje logjistike
Kargo Qendra jep përkrahje logjistike para dhe pas transportit ajror (landside handling):

 • Përgatitjet të dërgesave për transport ajror
 • Deponimi doganor,
 • Paketimi i sërishëm i mallrave.
 
 
 
  SKP :  22.01.2020,17:57
Вести
Important information for passengers...
7/8/2019
1.2 milionë pasagjerë në aeroportet në Shkup dhe Ohër në gjysmën e parë të vitit 2019...
9/7/2019
архива
Fluturimet l Pasagjerë l Përmbajtja dhe shërbime l Si shkohet në aeroport l Kargo l Rreth nesh
 • facebook
 • twitter