Zgjidhni aeroport
 
  SKP :  24.07.2019,09:11
 
 

  Lista ngarkese të pangritura   24.07.2019
Numër Regjistrimi doganor Datë Numri i magazinës Komintent Koleta Peshë G20
POT-00000914/12 1528 16.05.2012 1210297 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КОЧОВСКИ ДРАГО 1 0,84 0,00
5352767162/14 1385 15.05.2014 1410121 НЕПОЗНАТ/АНИ ХОЛМАК ДООЕЛ 1 6,75 37,00
235-49002122/14 2867 06.10.2014 1418269 БЕТАШПЕД ДОО 1 3,50 285131,00
POT-00000409/15 3366 11.12.2015 1519739 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ПЕТКОВСКИ БЛАГОЈА 1 5,10 0,00
8530954795/16 563 07.03.2016 163618 НЕПОЗНАТ/СЛЦ ЕКВИПМЕНТ 2 24,00 365,00
7758457044/17 127 17.01.2017 17718 НЕПОЗНАТ/ПЕЏА 1 0,50 369,00
724-62292731/17 2450 06.09.2017 1713696 ШЕНКЕР ДООЕЛ - Скопје 1 5,66 0,00
9156274190/18 2372 20.08.2018 1812026 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АДЕМ АДЕМИ 1 4,00 268,00
8154867070/18 3474 03.12.2018 1818063 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МЕНТОР ЕЛМАЗИ 1 0,50 323,00
1190619485 118 14.01.2019 524 НЕПОЗНАТ/ЕНДАВА 1 2,00 452,00
4444797372 248 28.01.2019 1199 НЕПОЗНАТ/ФИРМ МАТО КАФЕ 1 0,90 486,00
7081312011 265 30.01.2019 1300 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АНТОНИО НИКОЛОВСКИ 1 2,00 341,00
000-20190210 373 10.02.2019 1876 НЕПОЗНАТ/НЕПОЗНАТ 1 1,00 0,00
8929796341 779 21.03.2019 3831 НЕПОЗНАТ/ФАЦ ВЕТ МЕДИЦИНЕ 1 11,00 92,00
7501644474 779 21.03.2019 3840 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ДРИЛОН ЏАФА 1 0,20 911,00
POT-00000030 1066 13.04.2019 4940 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/СУНА СПАХИЈА 1 8,00 4612,00
5292663213 1280 02.05.2019 5745 НЕПОЗНАТ/АРАБЕСКА БИО 1 12,00 131,00
CN38005838 1314 04.05.2019 5838 НЕПОЗНАТ/СЛОВЕНСКИ ПОШТИ 1 9,30 0,00
6871761396 1624 28.05.2019 6998 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ДРИЛОН ЏАФА 1 0,20 982,00
8345832250 1786 10.06.2019 7577 НЕПОЗНАТ/ФФМ 1 0,50 0,00
9730024511 1906 19.06.2019 7994 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АРИАНИТ ДИКА 1 0,90 298,00
235-39609205 1923 20.06.2019 8033 НЕПОЗНАТ/АСИА ВЕГ 50 350,00 4612,00
115-73401882 19MKSD10500000B0B6 05.07.2019 8733 КИНЕ И НАГЕЛ ДООЕЛ Скопје 3 248,80 241567,00
235-38967423 19MKSD10500000BDF6 06.07.2019 8793 НЕПОЗНАТ/ЛИГХТИНГ СТУДИО ИИ 2 40,00 10620,00
235-37255713 19MKSD10500000C070 07.07.2019 8823 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 1 12,00 121845,00
4059014131 19MKSD105000011C70 11.07.2019 9034 НЕПОЗНАТ/ДЕВО ГРУП 12 74,00 111,00
4255261076 19MKSD105000015F84 15.07.2019 9203 НЕПОЗНАТ/ДЕНТАЛШОП ДООЕЛ 1 5,00 0,00
141-03974644 19MKSD105000015DD5 15.07.2019 9215 НЕПОЗНАТ/КВК 2019 ДОО 10 740,00 0,00
615-53939922 19MKSD105000018885 17.07.2019 9284 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 3 1545,00 0,00
8219415750 19MKSD105000018F53 18.07.2019 9354 СОНИКС ДРУШТВО ДООЕЛ СКОПЈЕ 1 1,00 0,00
4019049171 19MKSD105000018F53 18.07.2019 9358 НЕПОЗНАТ/КУБИС МЕДИКАЛ 1 0,50 0,00
615-27493255 19MKSD105000018F53 18.07.2019 9365 КИНЕ И НАГЕЛ ДООЕЛ Скопје 1 66,00 0,00
141-03974644-2 19MKSD1050000194A0 18.07.2019 9368 НЕПОЗНАТ/КВК2019 ДОО 3 224,00 0,00
141-04003930 19MKSD1050000194A0 18.07.2019 9370 АБЦ ДОЈЧИНОВСКИ ДОО 3 45,00 0,00
235-38159575-2 19MKSD105000019A37 19.07.2019 9401 ЛЕОВ-КОМПАНИ 17 180,00 0,00
1504150830 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9428 АМАКО НЕТ ДОО СКОПЈЕ 1 11,80 16,00
3393314116 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9445 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АНИТА ТАСОВСКИ 1 2,50 1972,00
4748863593 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9463 НЕПОЗНАТ/АЦАР ТУРК ДОО 1 11,00 14758,00
5659838671 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9480 СТУДИО МОДЕРНА 1 10,00 1123,00
6321978412 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9485 ХУАВЕИ 1 1,10 3050,00
6752472602 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9489 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ДИЛЕК АЛИ 1 1,50 1307,00
8493126353 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9495 НИМЕТ ДООЕЛ 1 20,80 11859,00
9109608955 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9499 НЕПОЗНАТ/ПРОМОГРАМ СЕРВИС 1 5,60 59118,00
5578172541 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9514 ТЕКНОКСГРУП МАКЕДОНИЈА ДОО 1 1,00 371,00
5660047875 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9516 НЕПОЗНАТ/КИЕЛ МАКЕДОНИЈА 1 0,38 77,00
7459871834 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9517 ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 1 4,35 23019,00
1504242736 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9535 БИ-МЕК ДОО 1 1,40 165,00
5731337673 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9536 НЕПОЗНАТ/ПРОМОГРАМ СЕРВИС 1 0,50 117,00
6043037464 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9537 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АРЛИНДА БАЈРАМИ 1 3,00 297,00
5733053664 19MKSD10500001B9F8 19.07.2019 9538 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ЕНВЕР ЏЕЉАДИН 1 27,90 552,00
724-60853413 19MKSD10500001A983 19.07.2019 9541 Микрофрејт Експрес ДООЕЛ СКОПЈЕ 8 168,00 0,00
724-20586436 19MKSD10500001BE79 21.07.2019 9584 ГЕБРУДЕР ВАЈС 2 9,00 0,00
724-03369155 19MKSD10500001BE79 21.07.2019 9589 НЕПОЗНАТ/ТРИКОМ МК 3 30,00 0,00
624-50201211 19MKSD10500001DA72 22.07.2019 9624 АРИЉЕМЕТАЛ ДОО 42 345,00 0,00
9404583860 19MKSD10500001C259 22.07.2019 9645 Империал Тобако Ткс 1 0,50 0,00
5660296961 19MKSD10500001C259 22.07.2019 9648 НЕПОЗНАТ/АПТИВ СЕРВИС МК 1 0,50 0,00
141-03974644-3 19MKSD10500001DDC8 22.07.2019 9655 НЕПОЗНАТ/КВК 2019 ДОО 7 525,00 0,00
141-03976766 19MKSD10500001DDC8 22.07.2019 9657 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД 20 542,00 0,00
235-40967382 19MKSD10500001EFE7 22.07.2019 9661 ЕЛЕКТРО СОФТ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО 8 133,00 0,00
474603879048 19MKSD10500001F921 22.07.2019 9677 ПРОМЕДИКА 4 7,00 0,00
8691991932 19MKSD10500001F972 23.07.2019 9691 ФИЛА ФАРМ ДООЕЛ 2 18,00 122197,00
9551005844 19MKSD10500001F972 23.07.2019 9692 АЛКАЛОИД АД 1 4,00 0,00
4037058034 19MKSD10500001F972 23.07.2019 9693 ЛАБЕНА ДООЕЛ 1 4,00 4982,00
5660789562 19MKSD10500001F972 23.07.2019 9694 НЕПОЗНАТ/НАЧЕВ КОМПАНИ 1 1,00 0,00
CN388262307 19MKSD10500001F9A7 23.07.2019 9696 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 30 438,10 0,00
CN385932307 19MKSD105000020C14 23.07.2019 9698 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 3 5,80 0,00
235-35507441 19MKSD105000020DB3 23.07.2019 9702 ЕВРОПСКА ОЧНА БОЛНИЦА 1 9,50 0,00
235-39618622 19MKSD105000020DB3 23.07.2019 9705 ПАНТЕР ФАКС 3 47,00 0,00
235-37135792 19MKSD105000020DB3 23.07.2019 9706 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 2 271,00 0,00
831-50295313 19MKSD105000020DD0 23.07.2019 9707 АЛКАЛОИД КОНС ДОО 4 4,00 0,00
831-50295324 19MKSD105000020DD0 23.07.2019 9708 АЛКАЛОИД КОНС ДОО 8 189,00 0,00
831-50415691 19MKSD105000020DD0 23.07.2019 9709 МАК АУТОСТАР 1 0,70 0,00
165048946651 19MKSD10500001F9A7 23.07.2019 9717 ПНЛ ТРАНСЛОГ ДООЕЛ Скопје 2 1,50 0,00
165048946652 19MKSD10500001F9A7 23.07.2019 9718 ПНЛ ТРАНСЛОГ ДООЕЛ Скопје 6 1,00 0,00
165048946653 19MKSD10500001F9A7 23.07.2019 9719 ПНЛ ТРАНСЛОГ ДООЕЛ Скопје 8 87,00 0,00
615-58387803 19MKSD10500001F972 23.07.2019 9672 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 3 1786,00 0,00
020-22942953 19MKSD105000020DE8 24.07.2019 9712 ДСВ РОАД ДООЕЛ Скопје 1 136,00 0,00
 
 
 
  SKP :  24.07.2019,09:11
Lajme
1.2 milionë pasagjerë në aeroportet në Shkup dhe Ohër në gjysmën e parë të vitit 2019...
9/7/2019
ТAV PROMOVON AEROPORTIN E OHRIT NË SHQIPËRI: ...
29/5/2019
arkiva
Fluturimet l Pasagjerë l Përmbajtja dhe shërbime l Si shkohet në aeroport l Kargo l Rreth nesh
  • facebook
  • twitter