Zgjidhni aeroport
 
  SKP :  19.09.2019,21:19
 
 

  Lista ngarkese të pangritura   19.09.2019
Numër Regjistrimi doganor Datë Numri i magazinës Komintent Koleta Peshë G20
POT-00000914/12 1528 16.05.2012 1210297 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/КОЧОВСКИ ДРАГО 1 0,84 0,00
5352767162/14 1385 15.05.2014 1410121 НЕПОЗНАТ/АНИ ХОЛМАК ДООЕЛ 1 6,75 37,00
235-49002122/14 2867 06.10.2014 1418269 БЕТАШПЕД ДОО 1 3,50 285131,00
POT-00000409/15 3366 11.12.2015 1519739 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ПЕТКОВСКИ БЛАГОЈА 1 5,10 0,00
8530954795/16 563 07.03.2016 163618 НЕПОЗНАТ/СЛЦ ЕКВИПМЕНТ 2 24,00 365,00
7758457044/17 127 17.01.2017 17718 НЕПОЗНАТ/ПЕЏА 1 0,50 369,00
724-62292731/17 2450 06.09.2017 1713696 ШЕНКЕР ДООЕЛ - Скопје 1 5,66 0,00
9156274190/18 2372 20.08.2018 1812026 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АДЕМ АДЕМИ 1 4,00 268,00
8154867070/18 3474 03.12.2018 1818063 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/МЕНТОР ЕЛМАЗИ 1 0,50 323,00
7081312011 265 30.01.2019 1300 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АНТОНИО НИКОЛОВСКИ 1 2,00 341,00
6871761396 1624 28.05.2019 6998 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ДРИЛОН ЏАФА 1 0,20 982,00
8345832250 1786 10.06.2019 7577 НЕПОЗНАТ/ФФМ 1 0,50 0,00
235-39609205 1923 20.06.2019 8033 НЕПОЗНАТ/АСИА ВЕГ 50 350,00 4612,00
141-03974644 19MKSD105000015DD5 15.07.2019 9215 НЕПОЗНАТ/КВК 2019 ДОО 10 740,00 0,00
141-03974644-2 19MKSD1050000194A0 18.07.2019 9368 НЕПОЗНАТ/КВК2019 ДОО 3 224,00 0,00
141-03974644-3 19MKSD10500001DDC8 22.07.2019 9655 НЕПОЗНАТ/КВК 2019 ДОО 7 525,00 0,00
235-41796624 19MKSD105000042250 22.08.2019 10987 НЕПОЗНАТ/КВК 2019 ДОО 180 2124,00 0,00
5983959704 19MKSD10500004D488 30.08.2019 11350 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ИСНИ ЌУЛАФКОВСКИ 1 0,10 1276,00
235-51283326 19MKSD10500004FD10 03.09.2019 11477 НЕПОЗНАТ/КВК 2019 8 94,40 0,00
724-04129241 19MKSD105000053DC7 04.09.2019 11561 ЗЕГИН СКОПЈЕ 18 192,00 0,00
4266514383 19MKSD105000052B32 04.09.2019 11552 Македонијалек 1 3,50 0,00
4734862521 19MKSD105000052B32 04.09.2019 11548 НЕПОЗНАТ/НАТУРА ТЕРАПИ 1 1,30 0,00
8586466044 19MKSD105000058501 10.09.2019 11775 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ФАМ ЈАНКУЛОВСКИ 1 1,20 0,00
615-29804390 19MKSD105000058E61 10.09.2019 11804 НЕПОЗНАТ/ЕЛКОМ 1 152,00 0,00
776158136006 19MKSD10500005DBB0 13.09.2019 11962 ЛАЈФ БИОМЕДИКАЛС 1 13,00 0,00
DIP20190913 19MKSD10500005E107 13.09.2019 11951 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 5 150,00 0,00
CN38147750 19MKSD10500005E843 14.09.2019 11987 НЕПОЗНАТ/SARAEVO POST OFFICE 3 22,50 0,00
5330101125 19MKSD10500005F4C5 16.09.2019 12065 АУДИО МЕДИКА 10 89,00 0,00
615-25129565 19MKSD1050000620F7 17.09.2019 12112 ДХЛ ГЛОБАЛ 2 40,00 0,00
615-28446132 19MKSD1050000620F7 17.09.2019 12115 ФАРМАХЕМ 1 113,00 0,00
8494535173 19MKSD1050000620F7 17.09.2019 12106 ПРОМЕДИКА 1 2,00 0,00
9928261803 19MKSD1050000634E0 18.09.2019 12159 РЕПЛЕКФАРМ ДООЕЛ 1 3,70 0,00
484765915361 19MKSD1050000650B8 18.09.2019 12192 БИОТЕК 1 0,50 461,00
1629759670 19MKSD1050000634E0 18.09.2019 12150 БИОСТАРТ 1 0,90 0,00
3099974286 19MKSD1050000634E0 18.09.2019 12160 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/ГЕОРГИ ТРАЈКОВСКИ 1 0,30 0,00
724-03950391 19MKSD1050000647A0 18.09.2019 12168 НЕПОЗНАТ/РХЕА КОЗМЕТИК 12 72,00 0,00
724-05230282 19MKSD1050000647A0 18.09.2019 12167 НЕПОЗНАТ/ПЕЛАГОНИЈА ВЕТ 1 30,00 0,00
235-50099350 19MKSD105000064AA8 19.09.2019 12187 АЛКАЛОИД АД 1 1,00 18269,00
235-50450470 19MKSD105000066344 19.09.2019 12220 ЛЕОВ-КОМПАНИ 60 499,00 0,00
CN38012198 19MKSD105000065259 19.09.2019 12198 НЕПОЗНАТ/КОСОВО ПОСТ 1 3,80 0,00
235-73280970 19MKSD105000066344 19.09.2019 12221 НЕПОЗНАТ/КРИОТЕХНА ИНЖЕНЕРИНГ 1 17,70 0,00
624-50141906 19MKSD1050000650D4 19.09.2019 12193 ДСВ РОАД ДООЕЛ Скопје 2 195,00 0,00
624-50236476 19MKSD1050000650D4 19.09.2019 12195 НЕПОЗНАТ/КОМТРЕЈД ДИСТРИБУЦИЈА 1 11,80 161554,00
624-50236513 19MKSD1050000650D4 19.09.2019 12194 НЕПОЗНАТ/КОМТРЕЈД ДИСТРИБУЦИЈА 3 20,60 95890,00
3417659276 19MKSD1050000651F0 19.09.2019 12203 ФИЗИЧКО ЛИЦЕ/АНДОН БОШКОВСКИ 1 0,20 1749,00
615-56874344 19MKSD1050000651F0 19.09.2019 12188 ДХЛ Експрес Македонија ДООЕЛ 3 2428,00 0,00
CN38012217 19MKSD105000066296 19.09.2019 12217 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 8 36,20 0,00
CN38012218 19MKSD1050000662A4 19.09.2019 12218 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 6 67,30 0,00
CN3810050919 19MKSD105000066344 19.09.2019 12222 Македонска Пошта АД за поштенски сообраќај 14 82,00 0,00
6072260913 19MKSD1050000651F0 19.09.2019 12206 НЕПОЗНАТ/ФРУКТАЛ МАК 1 6,40 18777,00
4762486293 19MKSD1050000651F0 19.09.2019 12208 ФАРМАХЕМ 1 82,00 47958,00
4682665842 19MKSD1050000651F0 19.09.2019 12207 ХОЛАНД ФАРМИНГ МАКЕДОНИЈА ДОО 1 1,00 49913,00
9928262385 19MKSD1050000651F0 19.09.2019 12211 АЛКАЛОИД АД 1 0,10 5114,00
080-34896481 19MKSD1050000662F3 19.09.2019 12219 МАГАН-МАК ДОО Скопје 4 14,00 26082,00
115-73565170 19MKSD105000064907 19.09.2019 12183 НЕПОЗНАТ/СИГМА МЕДИА 2 19,00 0,00
615-28446132 19MKSD1050000651F0 19.09.2019 12213 ФАРМАХЕМ 1 85,00 0,00
 
 
 
  SKP :  19.09.2019,21:19
Lajme
Important information for passengers...
7/8/2019
1.2 milionë pasagjerë në aeroportet në Shkup dhe Ohër në gjysmën e parë të vitit 2019...
9/7/2019
arkiva
Fluturimet l Pasagjerë l Përmbajtja dhe shërbime l Si shkohet në aeroport l Kargo l Rreth nesh
  • facebook
  • twitter