Zgjidhni aeroport
 
  SKP :  22.01.2020,18:43
 
 

SHËRBIME SHPEDICIONI

Shërbimet e shpedicionit janë formuar në vitin 1997 me qëllim t’ju ndihmojnë që puna juaj të përfundojë me efikasitet, shpejtë dhe me besim. Në çdo kohë jemi të hapur për informacione, të dhëna dhe këshilla. TAV Maqedonia ka licencë për kryerjen e shërbimeve për përfaqësimin e procedurave doganore numër 315/ 2010

 Veprimtaria
Organizimin e transportit ajror dhe përgatitjen e fletëngarkesës për avion.
Me përvojën tonë disavjeçare dhe edukim të vazhdueshëm, për një kohë sa më të shpejtë mund të organizojmë dërgesë të dërgesave tuaja në të gjitha destinacionet botërore. Posedojmë licenca të vlefshme të dhëna nga kompani të licencuara, anëtare të “IATA” edhe atë:

Licencë për Kurs Themelor Kargo (Certificate for Basic Cargo Course) dhe Licencë për Transportin e Materieve të Rrezikshme (Certificate for Dengerous Goods Regulations). Organizojmë transport special (HUM, AVI, PER, ICE …)

Jemi Agjentë të shitjes të më shumë kompanive ajrore të cilat operojnë në Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit edhe atë: JAT, Croatia Airlines, Adria Airveys, CSA, Turkish Airlines, Lufthansa Cargo.

  • Përfaqësim doganor: Doganim të llogarisë suaj dhe përfaqësim në procedurat doganore gjatë importit dhe eksportit të mallrave.
  • Përgatitje të dokumentacioneve doganore për transit të mallrave.
  • Përfaqësim doganor të përfaqësuesve të Konsullatave Diplomatike
  • Transport të mallit:

Shpërndarje të dërgesave nga Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit në cilido qytet të Republikës së Maqedonisë.
Dorëzim të dërgesave nga cilido vendi prej në Shkup ose në Republikën e Maqedonisë deri në Aeroporti Ndërkombëtar i Shkupit        
Klientë (komitent):  

  • Përfaqësuesit konsullatave diplomatike: Ambasada e SHBA-ve, Ambasada e Britanisë të Madhe , Ambasada e Zvicrës, OSCE, Ambasada e Kroacisë, Organizata Botërore e Shëndetësisë (WHO).
  • Kompanitë ajrore: Croatia Airlines, Adria Airways, Turkish airlines, Swiss Airlines, Austrian Airlines.
  • Kompanitë e vendit: Adriamed, AGS Dioptra, Bisera komerc, Digikom, Lankom print, Svetlost 94, Sterna, ВТ Kompni, ААМ, Alteks, Kine Nagel, Makedonijalek, Melon Solutions etj..

Kontakte

Tel : + 389 2 3 148 640
Fax: + 389 2 3148 639
SITA: SKPFFXH
 

Orhan Sabit
Senior Cargo Supervisor
e-mail: orhan.sabit@tav.aero

Gjorgi Mitrovski
Operation agent
e-mail: gjorgi.mitrovski@tav.aero

Lambe Sekovski
Operation agent
e-mail: lambe.sekovski@tav.aero

Suzana Mihajlovska
Operation agent
e-mail: suzana.mihajlovksa@tav.aero


 

 
 
 
  SKP :  22.01.2020,18:43
Вести
Important information for passengers...
7/8/2019
1.2 milionë pasagjerë në aeroportet në Shkup dhe Ohër në gjysmën e parë të vitit 2019...
9/7/2019
архива
Fluturimet l Pasagjerë l Përmbajtja dhe shërbime l Si shkohet në aeroport l Kargo l Rreth nesh
  • facebook
  • twitter