Zgjidhni aeroport
 
  SKP :  22.01.2020,17:47
 
 

POLITIKA E UDHËHEQJES

Bota afariste bën dallime në formimin e vlerave të shoqërisë. Vlera përbëhet nga mirëqenia e krijuar në botën afariste, mundësitë afariste dhe cilësia e shërbimeve. Njëri nga misionet e kompanive është përsosja ose avancimi në shoqërinë në të cilën vepron. Në të gjitha projektet që zbaton TAV, standardet botërore për cilësi janë në majat e çdo etape të zhvillimit, në të gjitha detalet.

Me zbatimin e njohurive teknike që përdorim prej ditës së parë, stafi me përvojë dhe teknologjia bashkëkohore, mbajmë llogari për plotësimin e nevojave të klientëve tanë dhe aksionarëve në ndërtimtari, operime dhe udhëheqje, për të siguruar cilësi të vazhdueshme.

Si TAV, psikologjia jonë udhëheqëse është baraspeshimi i qëllimeve ekonomike dhe sociale me qëllimet individuale dhe sociale, mbrojtja e interesave të punonjësve tanë, kompanive dhe bashkëpunëtorëve dhe të ndihmojmë rritjen e vlerave afariste, transparencës dhe vazhdueshmërisë.

 
 
 
  SKP :  22.01.2020,17:47
Вести
Important information for passengers...
7/8/2019
1.2 milionë pasagjerë në aeroportet në Shkup dhe Ohër në gjysmën e parë të vitit 2019...
9/7/2019
архива
Fluturimet l Pasagjerë l Përmbajtja dhe shërbime l Si shkohet në aeroport l Kargo l Rreth nesh
  • facebook
  • twitter