Zgjidhni aeroport
 
  SKP :  18.01.2020,22:06
 
 

POLITIKA E CILËSISË

Ne vazhdojmë të përsosemi në bazat e fuqishme të vendosura në vitin 1998. Synimi ynë është t’i zgjerojmë dyert e hapura drejt botës dhe të jemi pionier në përforcimin e standardeve në vendin tonë. Politika jonë themelore ka të bëjë në prezantimin e vizionit tonë të jashtë zakonshëm, modern, dhe inovativ për mysafirët tanë dhe aksionarët dhe duam të sigurojmë këtë që është shënuar më poshtë:

  • Pritjet e punëdhënësit/klientit janë të orientuara në instanca të duhura dhe janë të plotësuara në nivelin maksimal,
  • Kanalet për komunikim janë të qarta në mes punëdhënësit/klientit dhe kontraktuesve/aksionarëve dhe komunikimi është efikas dhe përsosur,
  • Shfrytëzohen metodat e nevojshme moderne, relevante, teknologji, sisteme informative dhe sisteme për drejtim dhe kryhen hulumtimet dhe investimet e domosdoshme,
  • Ekziston respektimi i rregullave ligjore dhe standardeve të detyrueshme të vendit ku realizohet projekti,
  • Si rezultat i analizës dhe rrjedhës së procesit punues, aktivitete për përsosje konsiderohen aftësitë natyrore të të punësuarve.

TAV do të vazhdojë me rritjen e tij të shpejtë dhe të fuqishme në përputhshmëri me planet për ristrukturim. Nëpërmjet dyerve tona që janë të hapur drejt botës, edhe bota është e hapur me ne.

 
 
 
  SKP :  18.01.2020,22:06
Вести
Important information for passengers...
7/8/2019
1.2 milionë pasagjerë në aeroportet në Shkup dhe Ohër në gjysmën e parë të vitit 2019...
9/7/2019
архива
Fluturimet l Pasagjerë l Përmbajtja dhe shërbime l Si shkohet në aeroport l Kargo l Rreth nesh
  • facebook
  • twitter