Zgjidhni aeroport
 
  SKP :  22.01.2020,18:52
 
 

MBROJTE GJATË PUNËS DHE POLITIKA SHËNDETËSORE – EKOLOGJIKE

Në të gjitha projektet që janë realizuar deri më tani, TAV gjithmonë respekton vlerat etike.

Për këtë qëllim,përpiqemi t’i përmirësojmë çështjet që kanë të bëjnë me cilësinë, ambientin jetësor, sigurinë profesionale dhe shëndetin e të punësuarve, ju mundësojmë kurse për trajnim për rritjen e vetëdijes, duke ndjekur inovacionet teknologjike dhe duke vendosur sistemet relevante në fushat dhe aktivitet në projekte.

Konform rregullave dhe dispozitave ndërkombëtare aktualisht të vlefshme, parimi ynë kryesor është të mundësojmë materiale cilësore dhe pajisje për mbrojtjen e shëndetit të njeriut dhe ambientit jetësor, përdorimin e resurseve natyrore të përmbahet në nivel optimal, të përkrahim riciklimin dhe të sigurojmë “zhvillim të qëndrueshëm” të resurseve natyrore, sociale dhe ekonomike në të gjitha aktivitet tona.
 

 
 
 
  SKP :  22.01.2020,18:52
Вести
Important information for passengers...
7/8/2019
1.2 milionë pasagjerë në aeroportet në Shkup dhe Ohër në gjysmën e parë të vitit 2019...
9/7/2019
архива
Fluturimet l Pasagjerë l Përmbajtja dhe shërbime l Si shkohet në aeroport l Kargo l Rreth nesh
  • facebook
  • twitter