Zgjidhni aeroport
 
  SKP :  26.05.2019,07:54
 
 

MBROJTE GJATË PUNËS DHE POLITIKA SHËNDETËSORE – EKOLOGJIKE

Në të gjitha projektet që janë realizuar deri më tani, TAV gjithmonë respekton vlerat etike.

Për këtë qëllim,përpiqemi t’i përmirësojmë çështjet që kanë të bëjnë me cilësinë, ambientin jetësor, sigurinë profesionale dhe shëndetin e të punësuarve, ju mundësojmë kurse për trajnim për rritjen e vetëdijes, duke ndjekur inovacionet teknologjike dhe duke vendosur sistemet relevante në fushat dhe aktivitet në projekte.

Konform rregullave dhe dispozitave ndërkombëtare aktualisht të vlefshme, parimi ynë kryesor është të mundësojmë materiale cilësore dhe pajisje për mbrojtjen e shëndetit të njeriut dhe ambientit jetësor, përdorimin e resurseve natyrore të përmbahet në nivel optimal, të përkrahim riciklimin dhe të sigurojmë “zhvillim të qëndrueshëm” të resurseve natyrore, sociale dhe ekonomike në të gjitha aktivitet tona.
 

 
 
 
  SKP :  26.05.2019,07:54
Вести
1, 8 milion pasagjerë në aeroportin e Shkupit dhe Ohrit në 9 muajt e parë të vitit 2018...
9/10/2018
NË AEROPORTIN E OHRIT: TAV përshëndeti fluturimin e parë të Onur Air dhe Tatilbudur nga Stambolli...
15/4/2018
архива
Fluturimet l Pasagjerë l Përmbajtja dhe shërbime l Si shkohet në aeroport l Kargo l Rreth nesh
  • facebook
  • twitter