Изберете аеродром
 
  SKP :  18.01.2020,21:22
 
 

ИНДИКАТОР ЗА КВАЛИТЕТ(PRM)

Индикаторите за квалитет за помош на лицата со посебни потреби и PRM ќе се следат врз основа на став 5 од Дел I од ECAC Документот 30.

ПАТНИЦИ НА ЗАМИНУВАЊЕ
 

За претходно најавени патници во заминување, по доаѓање на аеродромот, откако ќе се пријават:
 • 80% од корисниците нема да чекаат подолго од 10 минути
 • 90% нема да чекаат подолго од 20 минути
 • 100% нема да чекаат подолго од 30 минути

За патници во заминување кои не се претходно најавени, по доаѓање на аеродромот откако ќе се пријават:
• 80% од корисниците нема да чекаат подолго од 25 минути 
• 90%  нема да чекаат подолго од 35 минути
• 100% нема да чекаат подолго од 45 минути

Во зависност од претходна најава, 100% од корисници при заминување кои се наоѓаат на определената точка за заминување во определеното време треба да стигнат до нивниот воздухоплов на време за да овозможат навремен претходен бординг и заминување.
 
ПАТНИЦИ НА ДОАЃАЊЕ

За претходно најавени патници при доаѓање
Помошта треба да е достапна на излез / контролирана страна за:
• 80% од корисници во рок од 5 минути од “поставување на подметачи”
• 90% во рок од 10 минути
• 100% во рок од 20 минути.

За патници при доаѓање кои не се претходно најавени
Помошта треба да е достапна на излез / контролирана страна за:
 • 80% од корисници во рок од 25 минути  “поставување на подметачи”
• 90% во рок од 35 минути 
• 100% во рок од 45 минути

 
 
 
  SKP :  18.01.2020,21:22
Вести
ТАВ: Македонските аеродроми меѓу најбрзорастечките на светско ниво ...
15/10/2019
Важна информација за патниците...
7/8/2019
архива
Летови l Патници l Содржини и услуги l До аеродромот l Карго l За нас
  • facebook
  • twitter