Zgjidhni aeroport
 
  SKP :  18.01.2020,22:34
 
 

QUALITY INDICATOR

Treguesit e cilësisë për ndihmë për PRM do të ndiqen në bazë të paragrafit 5 të Pjesës I të Dokumentit të ECAC 30.

PASAGJERËT NË NISJE

Për pasagjerët me shërbim të rezervuar para nisjes gjegjësisht pas mbërritjes në aeroport, sapo të jenë bërë të njohur:
 • 80% e pasagjerët duhet të presin jo më shumë se 10 minuta
 • 90% duhet të presin jo më shumë se 20 minuta
 • 100% duhet të presë jo më shumë se 30 minuta.

Për pasagjerët me shërbim të pa rezervuar pas mbërritjes në aeroport, sapo të jenë bërë të njohur:
• 80% e pasagjerëve duhet të presin jo më shumë se 25 minuta
 • 90% duhet të presin jo më shumë se 35 minuta
• 100% duhet të presë jo më shumë se 45 minuta.

Në varësi të njoftimit paraprak, 100% e pasagjerëve në pikën e caktuar të nisjes, brenda afatit të përcaktuar duhet të arrijnë në avion në kohën e tyre për të mundësuar paraprakisht dhe realizimin në kohë.

PASAGJERËT NË ARITJE

Për pasagjerët e ardhur (me shërbim të rezervuar)
Ndihma duhet të jetë e disponueshme në anën e portës / avionit për:

• 80% brenda 5 minutave
• 90% brenda 10 minutash
• 100% brenda 20 minutash.

Për pasagjerët e ardhur (me shërbim jo të rezervuar)
Ndihma duhet të jetë e disponueshme:

• 80% brenda 25 minutave
• 90% brenda 35 minutash.
• 100% brenda 45 minutash.

Për pasagjerët që nuk janë paraprakisht të konfirmuar
Ndihma duhet të jetë e disponueshme në anën e portës /avionit për:

• 80% brenda 25 minutave
• 90% brenda 35 minutash.
• 100% brenda 45 minutash.

 
 
 
  SKP :  18.01.2020,22:34
Вести
Important information for passengers...
7/8/2019
1.2 milionë pasagjerë në aeroportet në Shkup dhe Ohër në gjysmën e parë të vitit 2019...
9/7/2019
архива
Fluturimet l Pasagjerë l Përmbajtja dhe shërbime l Si shkohet në aeroport l Kargo l Rreth nesh
  • facebook
  • twitter