Formular për komente

Aeroporti Ndërkombëtar Shkup
Formular për komente
Email: customer.mk@tav.aero

Komentet janë mendime / vërejtje të shkurtra të dhëna nga pasagjerët, pozitivë ose negativ

Ju lutemi vlerësoni mirësinë dhe dobinë e sporteleve të check-in
Ju lutemi vlerësoni check in
Ju lutemi vlerësoni pastërtinë e aeroportit

Të dhënat e mia personale dhe informacione të tjera që kam thënë në këtë pyetësor mund të mbahen si kopje fizike dhe kopje e butë nga TAV dhe lajmet dhe informacionet e fundit në lidhje me TAV mund të dërgohen në adresën time të postës elektronike

(*) 

Covid19: Udhëtoni me siguri - PYETJE DHE PËRGJIGJE

- TAV Maqedoni, si operator i aeroporteve, operon në përputhje me rregullat dhe rregulloret e institucioneve shtetëror në vendet ku udhëtojnë pasagjerët, institucionet kufitare të aeroporteve dhe aviokompanitë. 
Për informacione lidhur me kufizimet aktuale të udhëtimit me avion dhe dokumentet e nevojshme të udhëtimit, ju lutemi ta kontaktoni ambasadën e vendit ku dëshironi të udhëtoni, si dhe aviokompaninë me të cilën udhëtoni.   

Për më tepër, nga 1 shtator 2021 shtetasit vendas dhe të huaj do të jenë në gjendje të dalin nga territori i Republikës së Maqedonisë së Veriut nëse në vendkalimin kufitar paraqesin më parë: 

- Çertifikatë / konfirmim për imunizim të kryer (vaksinim) kundër virusit SARSCoV-2, përkatësisht marrja e të paktën dy doza të vaksinës kundër sëmundjes infektive COVID-19 (të gjitha vaksina janë të pranueshme dhe nevojitet të kalojnë 14 ditë nga data e marrjes së dozës së dytë); ose 
- Çertifikatë/konfirmim për kalimin e COVID-19 në 45 ditët e fundit, duke llogaritur nga dita e shërimit; ose
- konfirmimi mjekësor ne rezultat negativ nga testi RT PCR SARSCoV-2, i bërë 72 orë para hyrjes në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut ose 
- rezultat negativ nga testi i shpejtë i antigjenit, i bërë 48 orë para hyrjes në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 
Ky vendim nuk i referohet personave nën moshën 18 vjeçe. 
 
- Nga data 19.08.2021, ora 21:00, hyrja në ndërtesën e terminalit të aeroportit lejohet vetëm duke paraqitur: 
•    Çertifikatë / konfirmim për imunizim të kryer (vaksinim) kundër virusit SARSCoV-2, përkatësisht marrje e së paku të dozës së parë të vaksinës kundër sëmundjes infektive COVID-19 ose 
•    Çertifikatë / konfirmim për kalimin e COVID-19 në 45 ditët e fundit, duke përfshirë nga dita e shërimit ose 
•    Konfirmim mjekësor me rezultat negativ nga testi RT PCR SARSCoV-2, jo më i vjetër se 72 orë ose test i shpejtë i antigjenit jo më i vjetër se 48 orë, para hyrjes.  

*Kjo nuk vlen për personat nën moshën 18 vjeçe. 

Hyrja e ndërtesës së terminalit të aeroportit është në derën Nisje C, ndërsa dalja është në derën Arritje B. 
- Për udhëtarët është e detyrueshme të mbajë maskën në fytyrën para se të hyjnë në ndërtesën e terminalit të aeroportit dhe ta mbajë vazhdimisht derisa lëvizin nëpër aeroportit, derisa të dalin nga ndërtesa e terminalit dhe të hipin në avionin. Sa i përket rregullave të fluturimit, udhëtarët duhet t’i respektojnë kërkesat e kompanisë ajrore me të cilën udhëtojnë. 
Udhëtarëve që nuk mbajnë maskë mbrojtëse nuk do t’u lejohet që të hyjnë në ndërtesën e aeroportit. 
 
- Pavarësisht ekzistimit të opsionit që të regjistroheni përmes internetit, për shkak të kufizimeve të reja COVID-19, udhëtarët detyrohen para se të arrijnë në aeroportin, të regjistrohen në sportelet e regjistrimit, për kontroll dhe verifikim të dokumenteve të nevojshme për hyrje në vendin ku udhëtojnë, si dhe për regjistrim të bagazhit të tyre.  
- Udhëtarët do të duhet t’i ndjekin udhëzimet e agjentëve të sigurimit në mënyrë të disiplinuar dhe atje, si dhe gjatë të gjitha procedurave ku krijohen radhë të gjata, nevojitet që të mbahet distancë fizike prej të paktën 1.5 metra. 
- U rekomandojmë udhëtarëve të mbërrijnë në aeroportin të paktën 3 ose 4 orë para fluturimit të tyre. Për shkak të masave të reja të mbrojtjes nga COVID-19, disa nga procedurat e aeroportit mund të zgjasin më gjatë. 
-    Zonat e sallonit Biznes dhe VIP pastrohen dhe dezinfektohen siç është përshkruar nga ana e autoriteteve të shëndetit publik, me frekuencë të shtuar në bazë të trafikut ajror. 

-    Është siguruar mbrojtje përkatëse për punonjësi, që përfshin pajisja mbrojtëse personale si dorëza, maska mbrojtëse, syze ose mburoja të fytyrës. 

-    Janë vendosur tabela informative dhe shenja në dysheme për të nxitur distanca fizike, si dhe më shumë dezinfektues, në bazë të alkoolit, me sinjalistikë adekuate për udhëtarët.

-    Të gjitha produkte që shërbehen në sallonet do të ekspozohen të mbështjella në foli dhe të gjithë vizitorë mund t’i marrin në paketime individuale. 

-    Ekziston edhe një mundësi për vetëshërbim me qëllim udhëtarët të kenë kontakt të kufizuar me personelin. 
Të punësuarit do të punojnë me pajisje mbrojtëse. 

-Pajisja, që përdoret shpesh do të dezinfektohet në mënyrë të rregullt. 

- Distanca fizike nga 1.5 metra është minimale në hapësirën për të gjitha persona të pranishme dhe për atë qëllim në dyshemenë rreth dyqaneve pa taksa janë vendosur shenja udhëzuese.

- Këshillojmë klientët të përdorin vetëm kartë krediti ose kartë debiti pa kontakt. 

- Do të shënohen hyrjet në dyqanet ku do të përdoren dezinfektuesit në bazë të alkoolit para se të hyni në dyqanet pa taksa. 

- Udhëtarët që nuk mbajnë masa nuk mund të hyjnë në dyqanin. 

- Në dyqanet pa taksa do të lejohen jo më shumë se 10 klientë në të njëjtën kohë.
- Dezinfektimi i shpeshtë i sipërfaqeve që preken shpesh

- Do të vendosen kosha të posaçme të mbeturinave për maskat dhe dorëzat e përdorura. 

- Tavolinat dhe karriget do të dezinfektohen pas përdorimit të tyre nga të gjithë vizitorë. 

- Të gjithë të punësuar në dyqanet duhet të mbajnë pajisjen mbrojtëse. Një ndarës prej pleksiglasit do të instalohet me qëllim që të shmanget kontakti midis arkës dhe vizitorëve.

- Në hyrje të restoranteve do të vendosen aparate për dezinfektim të personelit dhe vizitorëve. 

- Përmes shenjave udhëzuese, vizitorët do të kujtohen lidhur me rregullat që duhet ti ndjekin sa i përket distancës fizike, veçanërisht në vende ku ka radhë për porosi dhe pagesë. 

- Në të gjitha restorante, kapaciteti është i zvogëluar dhe distanca midis tavolinave është e rritur. Nga katër karrige do të vendosen në të gjitha tavolinat. 

- Tabakët dhe pllakat do të hiqen nga zonat e zakonshme. Ato do t'u jepen vizitorëve nga personeli.

- Produkte të paketuara (kripë, sheqer, peceta etj.) për përdorim të njëhershëm do t’u dorëzohen vizitorëve tanë nga ana e personelit, ndërsa të njëjtat produkte për përdorim të njëhershëm do të hiqen nga zonat e përbashkëta. 

- Në radhët në vendet për porosi dhe pagesë, janë vendosur etiketa në dysheme në distancë (1.5 metra), të përshtatshme për distancë sociale. 
- Udhëtarët duhet të mbërrijnë në aeroportin të paktën 3 ose 4 orë para fluturimit të tyre për shkak se sportet e regjistrimit mbyllen të paktën 1 orë para kohës së nisjes. Kjo do të thotë se udhëtarët duhet ta përfundojnë procedurën e regjistrimit të paktën 1 orë para kohës së nisjes dhe pastaj edhe procedurat e kontrollit të pasaportës dhe kontrollit të sigurisë, me qëllim në kojë të arrijnë në zonën e hipjes në avion, përkatësisht te Daljet. Është e detyrueshme ta mbajnë distancën e caktuar fizike në hapësira të mbyllura dhe ta mbajnë higjienën personale në nivel të lartë.
Nga 1 shtator 2021 shtetasit vendas dhe të huaj do të jenë në gjendje që të hyjnë në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut nëse në pikën kufitare më parë kanë paraqitur: 

- Çertifikatë / konfirmim për imunizim të kryer (vaksinim) kundër virusit SARSCoV-2, përkatësisht marrja e të paktën dy doza të vaksinës kundër sëmundjes infektive COVID-19 (të gjitha vaksina janë të pranueshme dhe nevojitet të kalojnë 14 ditë nga data e marrjes së dozës së dytë); ose 
- Çertifikatë/konfirmim për kalimin e COVID-19 në 45 ditët e fundit, duke llogaritur nga dita e shërimit; ose
- konfirmimi mjekësor ne rezultat negativ nga testi RT PCR SARSCoV-2, i bërë 72 orë para hyrjes në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut ose 
- rezultat negativ nga testi i shpejtë i antigjenit, i bërë 48 orë para hyrjes në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. 

Edhe për shtetasit vendas edhe për shtetasit e huaj, që do të kthehen në vend pas 1 shtator dhe nuk kanë test negativ PCR, test negativ i antigjenit ose certifikata për vaksinim ose për kalim të COVID-19, masa e karantinës nga 7 (shtatë) ditë izolimi në shtëpi do të përcaktohet me vendim të Inspektoratit shtetëror sanitar dhe shëndetësor. Shpenzimet për izolimin e shtetasve të huaj i përballojnë ata. 
Shtetasit e huaj që tranzitojne nëpër vendit duhet ta bëjnë atë brenda 5 orëve me deklaratë të nënshkruar më parë për hyrje në vend, që duhet ta dorëzojnë në kontrollin kufitar në dalje nga vendi. 
Përjashtim nga kjo masë janë ekuipazhet e avionëve dhe shoferët profesional të automjeteve të mallrave, që hyjnë në vendkalimet kufitare në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, si dhe të gjitha llojet e udhëtimeve grupore ose individuale dhe shoferët profesional të automjeteve të mallrave që tranzitojnë nëpër territorit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, sepse ata në mënyrë të detyrueshme nënshkruajnë Deklaratë për tranzit. 
Ky vendim nuk i referohet personave nën moshën 18 vjeçe.
- Në të dy aeroportet ekziston mundësi për të kryer teste për COVID-19 para udhëtimit tuaj. Laboratorët e klinikës Zhan Mitrev deh Nikob Lab testojnë udhëtarët në aeroportet. Më shumë informacione mund të gjeni në linqet e mëposhtme: 


Aeroporti ndërkombëtar i Shkupit: 
https://zmc.mk/en/covid19/skopje-ohrid-airport-covid-19-testing-point/ 

https://nikoblab.mk/ 


Aeroporti Shën Apostol Pavle Ohër: 
https://zmc.mk/en/covid19/skopje-ohrid-airport-covid-19-testing-point/  

http://ohd.airports.com.mk/mk-MK/media-centre-mk/announcements-mk/page/announcement-covid-testing-airport-ohrid-mk 
- Në mënyrë të rregullt dhe në kohë po i zbatojmë të gjitha masat e Qeverisë dhe Ministrisë së Shëndetësisë, si institucione kompetente shtetërore. Gjegjësisht, ndjekim edhe përvojat e aeroportëve të tjerë në mbarë botën dhe rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë (WHO), Agjencisë së sigurisë së aviacionit të Bashkimit Evropian (EASA), Organizatës ndërkombëtare të aviacionit civil (ICAO), Këshillit ndërkombëtar të aeroportëve (ACI) dhe Asociacionit ndërkombëtar të transportit të aviacionit (IATA), në mënyrë që të ndërmarrim masat përkatëse në kohë, siç ndryshohen kushtet në këtë pandemi globale.