Formular për komente

Aeroporti Ndërkombëtar Shkup
Formular për komente
Email: customer.mk@tav.aero

Komentet janë mendime / vërejtje të shkurtra të dhëna nga pasagjerët, pozitivë ose negativ

Ju lutemi vlerësoni mirësinë dhe dobinë e sporteleve të check-in
Ju lutemi vlerësoni check in
Ju lutemi vlerësoni pastërtinë e aeroportit

Të dhënat e mia personale dhe informacione të tjera që kam thënë në këtë pyetësor mund të mbahen si kopje fizike dhe kopje e butë nga TAV dhe lajmet dhe informacionet e fundit në lidhje me TAV mund të dërgohen në adresën time të postës elektronike

(*)