Односи со клиенти

ПРИСТАП

Услуги пред пристигнување на аеродром (веб страница, веб-апликација, итн.)

Паркинг

Љубезност и услужливост на персоналот на паркинг

ПАСОШКА КОНТРОЛА & БЕЗБЕДНОСНА ПРОВЕРКА

Време на чекање при пасошка контрола / контрола на лични документи

Љубезност и услужливост на персоналот за пасошка контрола

Време на чекање при безбедносна проверка

Љубезност и услужливост на персоналот за безбедносна проверка

АЕРОДРОМСКА ИНФРАСТРУКТУРА

Време на чекање во редица при регистрација на патници

Љубезност, услужливост на персоналот за регистрација на патници и багаж

Лесно снаоѓање низ аеродромот

Екрани со информации за летовите

Достапност на колички за багаж

Достапност на банки / банкомати / менувачници

Интернет пристап / Wi-Fi

Достапност на место за седење на излезите за качување во авион

Греење, ладење и вентилација во терминална зграда

Осветлување и приклучоци за струја (штекери)

Разглас (систем за јавни објави)

Љубезност и услужливост на аеродромскиот персонал (освен персоналот за регистрација на патници и багаж, пасошка контрола и безбедносна проверка)

ХРАНА & ПИЈАЛАЦИ

Достапност на угостителски објекти

Љубезност и услужливост на персоналот во угостителските објекти

КУПУВАЊЕ

Продавници

Љубезност и услужливост на персоналот во продавниците

Бесцарински продавници

Љубезност и услужливост на персоналот во бесцаринските продавници

ХИГИЕНА

Чистота на терминалната зграда

Достапност на тоалети

Чистота на тоалетите

Разумно ниво на бучава

ПРИСТИГНУВАЊЕ

Пасошка контрола и проверка на виза при пристигнување

Брзина на услугата за доставување багаж при пристигнување

Царинска контрола

Сали за испраќање и пречекување во сала за пристигнување

(*)
(*)
Вашиот коментар

(*) 

Завршено

Вашиот формулар е успешно испратен. Ви благодариме.