Контакт информации за конзулати

Контакт информации за конзулати

 

Албанија

Адреса:  Славеј Планина 2 1000 Скопје
Телефон: (+389) 2 32 46 726

Факс: (+389) 2 32 46 727

E-пошта: embassy.skopje@mfa.gov.al

Веб-страна: www.ambasadat.gov.al/republic-of-macedonia/

 

Австрија 

Адреса: Миле Попјорданов 8, 1000 Скопје
Телефон: (+389) (2) 3083 400 

E-пошта: skopje-ob@bmeia.gv.at

Веб-страна: www.bmeia.gv.at/oeb-skopje/

 

Босна и Херцеговина

Адреса: 20-ти Октомври, бр.15, 100Скопје

Телефон: (+389) 2 308 62 21

Факс: (+389) 2 308 62 16

E-пошта: skopje@ambasadabih.org.mk

Веб-страна: www.ambasadabih.org.mk

 

Бугарија

Адреса: Златко Шнајдер 3, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3229 444 (+389) 2 3246 491

Факс: (+389) 2 3246 493

E-пошта: embassy.skopje@mfa.bg

Веб-страна: www.mfa.bg/embassies/macedonia

 

Кина
Адреса: 474. Бр. 20, 1000 Скопје
Телефон: (+389) 2 3213 163

Факс: (+389) 2 3212 500

E-пошта: chinaemb_mk@mfa.gov.cn

Веб-страна: mk.china-embassy.org

 
Хрватска

Адреса: Букурешка 9, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3248 170/1

Факс: (+389) 2 3246 004

E-пошта:  croemb.skopje@mvep.hr

Веб-страна: mk.mvep.hr/

 

Чешка 
Адреса: Тодор Александров 35, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3109 805 13/14

Факс: (+389) 2 3178 380

E-пошта:  skopje@embassy.mzv.cz

Веб-страна: www.mzv.cz/skopje

 

Француска 

Адреса: Тодор Александров 165, 1000 Скопје
Телефон:(+389) (2) 324 4300

Факс: (+389) (2) 324 4313

E-пошта: franamba@mt.net.mk

Веб-страна: mk.ambafrance.org

 

Германија 
Адреса: 59, Ул . Леринска, 1000 Скопје
Телефон:(+389) (2) 309 39 00

Факс: (+389) (2) 309 38 99

E-пошта: info@skopje.diplo.de

Веб-страна: www.skopje.diplo.de

 

Грција 
Адреса: Борка Талевски 6, 1000 Скопје
Телефон: (+389) 2 3219 260

Факс: (+389) 2 3115 718

E-пошта: grskopje@mfa.gr

 

Унгарија   
Адреса: Мирка Гинова бр. 27 Скопје
Телефон:(+389) 2 309 2066

Факс: (+389) 2 306 3070

E-пошта: skp@mfa.gov.hu

Веб-страна:szkopje.mfa.gov.hu

 

Иран   
Адреса: Миле Поп Јорданов 12, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 305 1759

Факс: (+389) 2 305 1759

E-пошта: iranemb.skp@mfa.gov.ir iriemb@t.mk

 

Италија   
Адреса: Вила Скаперда,  Осма Уднарна Бригада 22 Скопје
Телефон:(+389) 2 3236 500

Факс: (+389) 2 3236 505

E-пошта: segreteria.skopje@esteri.it

Веб-страна: ambskopje.esteri.it/ ambasciata_skopje / it /

 

Јапонија  
Адреса: Бул. Партизански Одреди 15А, Канцеларија 9 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3118 063

Факс: (+389) 2 3118 440

E-пошта: embjp.ggp.mk@gmail.com liaisonoffice.japan.skopje@gmail.com

 

Косово   
Адреса: Самоилова 136, Скопје
Телефон:(+389) 2 32 90 320/1

Факс: (+389) 2 32 90 322

E-пошта: embassy.macedonia@rks-gov.net

Веб-страна: www.ambasada-ks.net/mk/

 

Црна Гора   
Адреса:  Васил Стефановски 7 1000 Скопје,
Телефон:(+389) 23 227 277

Факс: (+389) 23 227 254

E-пошта: macedonia@mfa.gov.me

 

Холандија   
Адреса: Аминта III ( Ленинова ) ул . 69-71, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2-310 9250

Факс: (+389) 2-312 9309

E-пошта:  sko@minbuza.nl

Веб-страна: www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/macedonia

 

Полска  
Адреса: Димитар Пандилов 2а, 1000 Скопје
Телефон:( +389) 2 324 8820

Факс: (+389) 2 311 9744

E-пошта: skopje.amb.sekretariat@msz.gov.pl ИНТЕРНЕТ www.skopje.msz.gov.pl
 

Катар   
Адреса: Св. Кирил и Методиј“ Бр. 7, 5ти кат, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 321 1700 (+389) 2 321 1500

Факс: (+389) 2 315 4154

E-пошта: skopje@mofa.gov.qa

Веб-страна:skopje.embassy.qa

 

Романија   
Адреса: Рајко Жиннзифов , бр. 42, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 322 8055 (+389) 2 322 8057

Факс: (+389) 2 322 8036

E-пошта: skopje@mae.ro

Веб-страна: скопје.mae.ro

 

Русија   
Адреса: Пиринска 44, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3117 160

Факс: (+389) 2 3117 808

E-пошта: skopje@mid.ru

Веб-страна: macedonia.mid.ru

============================

Србија   
Адреса: Питу Гули 8,1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3129 298 (+389) 2 3131 299

Факс: (+389) 2 3129 427 (+389) 2 3131 428

E-пошта: srbamb@unet.com.mk

Веб-страна: www.skopje.mfa.gov.rs

=========================

Словачка   
Адреса: Будимпештанска 39, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 309 0360

Факс: (+389) 2 309 0367

E-пошта:  emb.skopje@mzv.sk

Веб-страна: www.mzv.sk/skopje

=============

Словенија   
Адреса: Дане Крапчев 6а, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 310 30 40

Факс: (+389) 2 317 66 31

E-пошта: sloembassy.skopje@gov.si

Веб-страна: www.skopje.embassy.si

-------------------------------------------------

Шпанија   
Адреса: 27 март, бр 7, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3215 411

Факс: (+389) 2 3215 612

E-пошта: emb.skopje@maec.es

Веб-страна: www.exteriores.gob.es/embajadas/skopje

====================== 7

Шведска   
Адреса: 8ма Ударна Бригада бр. 2, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3297 880

Факс: (+389) 2 3112 065

E-пошта: ambasaden.skopje@gov.se

Веб-страна: www.swedenabroad.com/en-gb/embassies/skopje/

=============

Швајцарска   
Адреса: Максим Горки 19, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 310 33 00

Факс: (+389) 2 310 33 01

E-пошта: sko.vertretung@eda.admin.ch

Веб-страна: www.eda.admin.ch/skopje

======================

Турција   
Адреса: Славеј Планина –бб, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 310 47 10

Факс: (+389) 2 311 7024

E-пошта: embassy.skopje@mfa.gov.tr

Веб-страна:skopje.emb.mfa.gov.tr

======================

Украина   
Адреса: Алберт Швајцер 7-9, 1000 Скопје
Телефон:(+389) 2 3178 120

Факс: (+389) 2 3179 259

E-пошта: emb_mk@mfa.gov.ua

Веб-страна: македонија.mfa.gov.ua

------------------------------

Велика Британија     
Адреса: Тодор Александров бр. 165, 1000 Скопје
Телефон:
(+389) (2) 3299 299

Факс: (+389) (2) 3179 726

E-пошта: brithembassyskopje@fco.gov.uk

Веб-страна: www.gov.uk/g qeverment/world/macedonia

===================

САД
Адреса: Самоилова 21, 1000 Скопје
Телефон:
(+389) 2 310-2000

Факс: (+389) 2 310-2499

Веб-страна:mk.usembassy.gov

Социјални мрежи:    

https://www.facebook.com/USEmbassySkopje/

https://twitter.com/USEmbassySkopje
www.instagram.com/usembassyskopje

 

Covid19: Патувајте безбедно – ПРАШАЊА И ОДГОВОРИ

- Редовно и навремено ги применуваме сите мерки на Владата и на Министерството за здравство, како надлежни државни институции. Секако, ги следиме и искуствата на другите аеродроми ширум светот и препораките на Светската здравствена организација (WHO), Агенцијата за воздухопловна безбедност на Европската Унија (EASA), Меѓународната организација за цивилно воздухопловство (ICAO), Меѓународниот совет на аеродроми (ACI) и Меѓународната асоцијација за авиосообраќај (IATA), сè со цел да преземаме соодветни мерки навреме, како што се менуваат условите во оваа глобална пандемија.

-    И покрај постоењето на опцијата за онлајн пријавување, поради новонастанатите Ковид-19 рестрикции, патниците се должни, при нивното пристигнување на аеродромот, да се пријават на шалтерите за пријавување, за проверка и верификација на документите потребни за влез во државата во која патуваат, како и пријавување на нивниот багаж. 

-    Патниците ќе треба дисциплинирано да ги следат упатствата на агентите за обезбедување, и таму, како и при сите процедури каде што се создаваат редици, потребно ќе биде да се држи физичко растојание од најмалку 1,5 метар.

Согласно сé уште актуелните барања за разни документи за патување поврзани со ковид-19 од страна на странските држави, кои нашите вработени задолжително ги проверуваат на на шалтерите за регистрација на патници и багаж, апелираме до сите патници да пристигнат на аеродромот 3 часа пред закажаниот лет.

Ако евентуално одлучите да правите ковид-19 тест во еден од објектите на двете лаборатории на аеродромот, Ве молиме пристигнете на аеродром и порано од 3 часа, а согласно потребното време за изготвување на тестот, кое пак треба да го проверите со соодветната лабораторија. 

- Бизнис и ВИП Салонот се чистат и дезинфицираат според пропишаното од страна на јавните здравствени власти, со зголемена фреквенција врз основа на авиосообраќајот. 
- Поставени се повеќе диспанзери со средство за дезинфекција, врз база на алкохол, со соодветна ознака за патниците.
- Има опција за самопослужување со цел патниците да имаат ограничен контакт со персоналот.

- Се врши честа дезинфекција на површините кои се често се во допир со персоналот и патниците,

- Масите се чистата/дезинфицираат по нивно користење.

Вграден е и плексиглас сепаратор со цел да се избегне контакт помеѓу касата и гостите.
- На секоја маса се поставени алкохолни дезинфициенси за раце

- Послужавниците и чиниите се отстранети од вообичаените области. Тие се даваат на гостите од страна на службениот персонал.

- Се користат пакувани производи за еднократна употреба наместо производите како што се сол, шеќер, салфетки, итн.

- Опремата која се користи  редовно се дезинфицира.

- Физичкото растојание од 1,5метар е минимално во просторот за сите присутни лица и за таа цел околу подот на бесцаринските продавници се поставени водечки знаци.

- Ги советуваме клиентите да користат само безконтактна кредитна или дебитна картичка.

-
Влезот е дозволен за сите патници. Поставени се апарати за дезинфекција врз основа на алкохол пред влегување во бесцаринските продавници.

-    Патниците треба да пристигнат на аеродромот најмалку 3 часа пред нивниот лет, затоа што најмалку 1 час пред времето на полетување шалтерите за пријавување се затвораат. Ова значи дека патниците најмалку 1 час пред времето на полетување треба да ја имаат завршено процедурата за пријавување, a потоа и процедурите за Пасошка контрола и безбедносна проверка, со цел навреме да пристигнат во зоната за качување во авион, односно кај Излезите.

-    Носењето заштитна маска за лице за патниците во терминалната зграда на аеродромот, не е задолжително, согласно измените и дополнувањата на мерките за Ковид-19 донесени од Владата на Северна Македонија од 3.5.2022 година https://vlada.mk/node/28642. Согласно овие измени, граѓаните немаат обврска да носат заштитна маска за лице во сите затворени места, освен во здравствените установи, аптеките, јавниот превоз (автобус, железница, авион и такси) и во установите за згрижување стари лица и лица со попреченост. Во однос на носење маска за време на лет, патниците треба да ги следат правилата и барањата на авиокомпанијата со која патуваат.

Влезот во терминалната зграда на Меѓународниот Аеродром Скопје, почнувајќи од 3-ти мај 2022 година, кога Владата на РСМ ги укина сите заштитни мерки поврзани со ковид-19  https://vlada.mk/node/28642 освен носењето заштитни маски во одредени установи, е дозволен без ограничувања/барања поврзани со ковид-19.

Со оглед на тоа што ТАВ Македонија како оператор на аеродромите не е надлежна за утврдување и поставување на правилата за влез/излез во/од државата, туку тоа е надлежност на Граничната полиција, во чии ингеренции е Пасошката контрола на аеродромите, Ве замолуваме да се обратите до Министерството за внатрешни работи на Р.С.Македонија  https://mvr.gov.mk/default , како и до Министерството за здравство http://zdravstvo.gov.mk/  и Владата https://vlada.mk/ , каде што одлучуваат за овие правила поврзани со пандемијата со Ковид-19.

ТАВ Македонија, како оператор на аеродром, работи во согласност со правилата и прописите на државните институции во земјите каде патуваат патници, пограничните институции на аеродромите и авиокомпаниите.
За информации во врска со барањата за патни документи и/или ковид-тестови од страна на земјата во која сакате да пристигнете, Ве молиме да се обратите до Aмбасадата на таа земја, како и до авиокомпанијата со која ќе патувате. 

-    На двата аеродрома има можност за правење на КОВИД-19 тестови пред вашето заминување. 
Лабораториите на клиниката Жан Митрев и Никоб Лаб вршат тестирање на патници на аеродромите. Повеќе информации можете да најдете на линковите подолу.


Меѓународен Аеродром Скопје:
https://zmc.mk/en/covid19/skopje-ohrid-airport-covid-19-testing-point/ 

https://nikoblab.mk/ 

Аеродром Св. Апостол Павле Охрид: 
https://zmc.mk/en/covid19/skopje-ohrid-airport-covid-19-testing-point/  

http://ohd.airports.com.mk/mk-MK/media-centre-mk/announcements-mk/page/announcement-covid-testing-airport-ohrid-mk 

Често поставувани прашања

До/од Меѓународниот Аеродром Скопје има редовен автобуски превоз за патници којшто поминува и застанува на клучни автобуски постојки низ градот Скопје и пристигнува до аеродромот. Со овој автобуски превоз управува компанијата V2V Transporter. Возниот ред на автобусот се подготвува според распоредот на летови  на Меѓународниот Аеродром Скопје. Билетот во една насока за автобускиот превоз чини 180 денари. Повеќе информации можете да најдете во делот Водич за патници на веб-страницата, односно на Автобус.

Меѓународниот Аеродром Скопје работи 24/7. Рестораните и кафулињата како Cakes & Bakes, Café In, Burger King и Need Stop им се постојано достапни на патниците; бизнис-салонот (PrimeClass CIP Service) нуди комфор 24/7, а бесцаринската продавница (ATU Duty Free) е отворена согласно летовите и нуди широк асортиман на производи.

Пријавувањето на патниците на шалтерите за пријавување патници и багаж почнува 180 минути (3 часа) пред закажаното време на полетување (STD) наведено на вашиот авионски билет. Времето на затворање на шалтерот за пријавување на аеродромот е најдоцна 60 минути пред закажаното време на полетување наведено на вашиот авионски билет.
Од почетокот на пандемијата со ковид-19, поради барањата за различни патни документи наметнати од различни земји, ТАВ Македонија апелира патниците да пристигнуваат на аеродром 3 часа пред полетување.

За информации во врска со летовите, следете ја веб-страницата на Меѓународниот Аеродром Скопје, во делот Пристигнувања и/или Заминувања, каде што сите промени во распоредот на летови се обновуваат во реално време, односно како што ни пристигнуваат информациите од авиокомпаниите.

Доколку Ви се потребни итни дополнителни информации за Вашиот лет, можете да го контактирате Шалтерот за информации на телефонскиот број: +389 2 3148 333, кој работи 24/7.

На патниците им е дозволено да носат предмети за кои не се наплаќа како што се: палто, 1 чадор или бастун, 1 женска чанта, 1 камера или двоглед, 1 корпа за носење на новороденче, 1 пар патерици или слични протетички помагала, медицинска опрема од која патникот е зависен, соодветна количина храна за бебиња.

Во врска со висината на надоместоците за багаж, Ве молиме контактирајте ја авиокомпанијата со која летате, бидејќи секоја авиокомпанија има своја политика и правила за багаж.

Ако имате специфични прашања во врска со дозволени/недозволени предмети во багажот, поставете го Вашето прашање до нашиот Оддел за односи со клиенти, на следниот е-мејл: customer.mk@tav.aero

 

Во случај на изгубен или оштетен багаж, веднаш упатете се во Одделот за изгубен багаж, кој е лоциран близу до лентите за подигнување на багажот, односно во зоната за Пристигнувања во државата и по Пасошка контрола, а пред Царинска контрола. 
Нашите вработени ќе ви изготват записник за изгубен/оштетен багаж, со кој потоа ќе се обратите до вашата авиокомпанија. Доколку ви е потребно да го контактирате одделот за изгубен багаж, пишете ни на: lostbaggage@tav.aero 
За изгубени/најдени предмети во авион, контактирајте нé на истиот мејл: lostbaggage@tav.aero 
Ако изгубите или најдете личен предмет во аеродромската зграда, веднаш пријавете или на Шалтерот за информации или пак кај вработените од обезбедувањето, а доколку сте веќе заминати од аеродромот пишете ни на lost.property@tav.aero   
Сите детали на: http://skp.airports.com.mk/.../airpo.../page/lost-luggage-mk

Да. Од 2015 година ТАВ Македонија има воведено бесплатен безжичен, Wi-Fi, интернет на Меѓународниот Аеродром Скопје. Патниците можат преку нивните мобилни уреди да го користат бесплатниот безжичен интернет со едноставно приклучување на безжичната мрежа со име: TAV Airports, без потреба од впишување лозинка.

Вашето возило може да го паркирате на нашиот паркинг без претходна резервација. Оваа услуга е достапна 24/7 на Меѓународниот Аеродром Скопје.
Ценовник за паркинг:
до 1ч.    – 90 ден.    
до 2ч.    – 130 ден.    
2 – 4ч.    – 250 ден.    
4 – 8ч.    – 400 ден.    
до 24ч.    – 700 ден.    
За повеќе информации за паркинг услугите, ве молиме кликнете на Паркинг.

Да. Меѓународниот Аеродром Скопје има посебно означени паркинг-места за лицата со инвалидитет и паркингот за нив е бесплатен. Со покажување на сообраќајната дозвола и легитимацијата за инвалидитет на Шалтерот за наплата на паркинг, лоциран во терминалната зграда, нашите вработени ќе го поништат паркинг-билетот и лицето со инвалидитет автоматски ќе биде ослободено од плаќање паркинг. Доколку сите паркинг-места за лицата со инвалидитет се зафатени, паркирајте се на обично место и следејќи ја истата постапка ќе бидете ослободени од плаќање паркинг.
За повеќе информации за паркинг услугите, ве молиме кликнете на Паркинг или на http://skp.airports.com.mk/mk-MK/passenger-guide-mk/page/-passengers-with-disabilities-and-passengers-with-reduced-mobility-prm-mk-

За патување со миленик во авион потребно е патниците да ги обезбедат сите потребни документи и вакцини за животното пред да тргнат на пат. За подетални информации обратете се во авиокомпанијата со која летате:

https://en.aegeanair.com/travel-information/special-assistance/traveling-with-pet/

https://www.airserbia.com/en/information/ancillary-services/traveling-with-your-pets/about-the-service

https://www.turkishairlines.com/en-us/any-questions/traveling-with-pets/

https://www.croatiaairlines.com/Travel-info/Special-passenger-categories/Animals

https://www.qatarairways.com/en/baggage/animals.html

https://www.austrian.com/Info/Flying/TransportationAnimals

https://www.flypgs.com/en/write-to-us/a0j58000000NHWFAA4#sf-1

https://www.flydubai.com/en/

https://www.lot.com/

https://www.flyedelweiss.com/EN/prepare/flight-preparation/animals-travelling/Pages/general-information.aspx

 

Wizz Air не дозволува домашни миленици во авион, со исклучок на кучиња водичи кои придружуваат лица. За овие кучиња е неопходно да се достават соодветни документи за патување.

https://wizzair.com/en-gb/information-and-services/travel-information/baggage

Да. Меѓународниот Аеродром Скопје има Служба за помош на патници со попреченост и патници со намалена подвижност – PRM. Службата каде што може да се најде оваа бесплатна услуга, се наоѓа веднаш до Шалтерот за информации, во терминалната зграда. Како личност со намалена подвижност (PRM) се подразбира секое лице чија подвижност е намалена поради физичка попреченост (сензорна или локомоторна), интелектуален дефицит, возраст, болест или друга причина.

Да. На Меѓународниот Аеродром Скопје има просторија за пушење, која се наоѓа во безбедносно-контролираната зона. Просторијата за пушење се наоѓа веднаш до излез број 201, односно од левата страна по пасошка контрола и по пунктот за безбедносен преглед.
Покрај собата за пушење, патниците можат да ги користат и отворените тераси од кафетериите кои се наоѓаат на влезот во терминалната зграда на аеродромот.
Пушењето е забрането во останатиот дел од терминалната зграда.

Во случај на општи прашања за кои не ви е потребен итен одговор, жалби или пофалби, пишете ни на customer.mk@tav.aero Тоа е нашиот Оддел за односи со клиенти, од каде во најкус можен рок ќе добиете одговори на Вашите прашања.