Udhëzues për ankesa

Udhëzues për ankesa

 


Me blerjen e një bilete avioni, ju lidhni një marrëveshje me kompaninë ajrore që është e detyruar ti kompensojë të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me biletat e avionit.

Ju lutemi, lexoni me kujdes përkufizimet dhe paraqisni një ankesë tek kompania ajrore që ka operuar fluturimin me të cilin lidhet ankesa juaj.

➤ Refuzim i imbarkimit në avion (kufizimet e udhëtimit, dokumenti i udhëtimit, afatet e paraqitjes dhe imbarkimit)

➤ Transferim në një biletë ajrore të klasit më të ulët

➤ Anulimi i fluturimit

➤ Vonesa e gjatë e fluturimit

➤ Paraqitja e bagazhit

➤ Ndryshimet në orarin e fluturimit

Për ankesa në lidhje me pikat e përcaktuara të listuara më sipër, ju lutemi ndiqni një nga linqet e dhëna, përkatësisht:

 (linku)