Politikë për menaxhim të ankesave

Politikë për menaxhim të ankesave

Politika e menaxhimit të ankesave

Qëllimi i kësaj politike është të sigurojë zbatimin efikas të Sistemit të Menaxhimit të Ankesave dhe kënaqësinë e pasagjerëve të TAV Maqedoni, me qëllim të rritjes së cilësisë së shërbimeve të ofruara për klientët, si dhe të analizojë, vlerësojë dhe të marrë masa për zgjidhjen e shpejtë të ankesave të pranuara si dhe ofrimin e kontrollit të vazhdueshëm, përmirësimin e marrëdhënieve me klientët dhe përmirësimin e shërbimeve të ofruara për klientët tanë.

Ankesat trajtohen në përputhje me kërkesat e Menaxhimit të Cilësisë - Kënaqësia e Klientit - Udhëzimet për trajtimin e ankesave në organizata - ISO 10002. Ankesat duhet të dorëzohen brenda 30 ditëve. Pas përfundimit të afatit, TAV Maqedoni nuk është i obliguar të pranojë ankesa. Ne i përgjigjemi ankesave brenda 15 ditëve pune, duke llogaritur nga dita e marrjes së ankesës, sipas procedurës së kompanisë për trajtimin e ankesave.

Komunikimi

Mënyra e komunikimit me klientët realizohet përmes kanaleve të ndryshme.

  • Posta elektronike:

TAV Maqedonia ka një e-mail të veçantë (customer.mk@tav.aero) dedikuar për kërkesat e klientit. Kjo adresë e-maili shfaqet qartë në faqen kryesore të faqes sonë të internetit.

 Formulari i komenteve dhe formulari i ankesës nga klientët

terminalin e aeroportit, si në zonat publike ashtu edhe në zonat e kufizuara, si dhe në faqet tona të internetit, ka postera me kode QR për mbledhjen e komenteve dhe ankesave nga klientët.

 Anketat e cilësisë së shërbimit të aeroportit  (Airport Service Quality – ASQ)

Në kuadër të grumbullimit të anketave për Kualitetin e shërbimeve të aeroportit (ASQ) merren parasysh edhe informatat kthyese nga klientët, ndonjëherë të referuara si "ankesa të përgjithshme", të cilat gjithashtu kërkojnë një përgjigje të menjëhershme nga departamenti përkatës.

 Kanalet e mediave sociale

Gjithashtu merret parasysh përvoja e udhëtarëve/klientëve të ofruar përmes kanaleve të mediave sociale si Facebook, Instagram dhe Twitter. Përgjigjja e këtyre komenteve apo ankesave bëhet me mesazhe private.

 DOKUMENTE
 

Formular për ankesë - 

Ankesat janë letra konkrete për pakënaqësinë e shërbimeve të aeroporteve, në të cilat udhëtarët shpjegojnë në detaje përvojën e tyre në aeroport, duke u ankuar për një çështje të saktë, duke përshkruar situatën me datën dhe kohën, me personat e përfshirë etj. Pa këtë informacion ankesa nuk do të merret në konsideratë konsideratë


Formular për komente -

Komentet janë mendime / vërejtje të shkurtra të dhëna nga pasagjerët, pozitivë ose negativ


      

 

Pyetje të parashtruara shpesh

Për/nga Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka transport të rregullt me autobus për udhëtarët, që kalon dhe ndalon në stacionet kryesore të autobusëve në të gjithë qytetin e Shkupit dhe mbërrin në Aeroport. Ky transport me autobus menaxhohet nga kompania V2V Transporter. Orari i autobusëve është përgatitur sipas orarit të fluturimeve në Aeroportin ndërkombëtar Shkup. Bileta në një drejtim për transport me autobus kushton 199 denarë. Më shumë informacion mund të gjeni në seksionin Udhëzues për pasagjerët  të faqes së internetit, dmth në seksionin Autobus.

Aeroporti ndërkombëtar Shkup është i hapur 24/7. Restorantet dhe kafenetë si Cakes & Bakes, Café In, Burger King dhe Need Stop janë gjithmonë në dispozicion të udhëtarëve; Salloni i biznesit (PrimeClass CIP Service) ofron rehati 24/7, dhe dyqani pa taksa (ATU Duty Free) është i hapur sipas fluturimeve dhe ofron një gamë të gjerë produktesh.

Regjistrimi në sportelet e kontrollit të pasagjerëve dhe bagazheve fillon 180 minuta (3 orë) përpara kohës së planifikuar të nisjes (STD) të specifikuar në biletën tuaj të linjës ajrore. Koha e mbylljes në sportelin e kontrollit të aeroportit është jo më vonë se 60 minuta përpara orës së planifikuar të nisjes të shënuar në biletën tuaj të avionit.
Që nga fillimi i pandemisë Kovid-19, për shkak të kërkesave për dokumente të ndryshme udhëtimi të vendosura nga vende të ndryshme, TAV Maqedoni ka apeluar që pasagjerët të arrijnë në aeroport 3 orë para nisjes.

Për informacione rreth fluturimeve, ndiqni faqen e internetit të Aeroportit ndërkombëtar Shkup, në rubrikën Arritjet dhe/ose Nisjet, , ku të gjitha ndryshimet në oraret e fluturimeve përditësohen në kohë reale, pra kur marrim informacion nga linjat ajrore.

Nëse keni nevojë për informata shtesë urgjente për fluturimin Tuaj, mund të kontaktoni sportelin informativ në Aeroportin ndërkombëtar Shkup në numrin e telefonit: +38923148333, i cili funksionon 24/7.

Pasagjerët lejohen të mbajnë sende për të cilat nuk bëhet pagesë siç janë: pallto, 1 umbrellë ose kallam, 1 çantë zonjash, 1 aparat fotografik ose dylbi, 1 shportë për bartjen e një të porsalinduri, 1 palë paterica ose pajisje të ngjashme protetike, pajisje mjekësore nga të cilat udhëtari varet, një sasi e mjaftueshme e ushqimit për foshnja.
Për sa i përket shumës së kompensimit për bagazh, ju lutemi kontaktoni linjën ajrore me të cilën fluturoni, pasi çdo linjë ajrore ka politikën dhe rregullat e veta të bagazheve.
Nëse keni pyetje specifike në lidhje me artikujt e lejuar / të palejuar në bagazhin tuaj, ju lutemi dërgoni pyetjen tuaj në Departamentin të marrëdhënieve me klientët në adresën e mëposhtme të emailit: customer.mk@tav.aero

 

Nëse humbni sendet tuaja personale në ndërtesën e aeroportit, ju lutemi raportojini ato në Sportelin e iInformacionit ose te një roje sigurie. Nëse tashmë jeni larguar nga aeroporti, ju lutemi shkruani në lost.property@tav.aero
Nëse gjeni një apo më shumë sende të humbura në ndërtesën e aeroportit, raportoni menjëherë në Departamentin e sigurisë, ose në Sportelin e informacionit dhe/ose dërgoni një e-mail në lost.property@tav.aero
Për sendet e humbura/gjetura në avion, ose në rast bagazhi të humbur ose të dëmtuar, ju lutemi raportoni menjëherë tek kolegët tanë në Shërbimin e bagazheve, që ndodhet në zonën e marrjes së bagazheve, pas kontrollit të pasaportës në zonën e arritjeve, ose shkruani në lostbaggage@tav.aero
Për më shumë informacion ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://skp.airports.com.mk/mk-MK/passenger-guide-mk/airport-facilities-services-mk/page/lost-luggage-mk

 

Po. Që nga viti 2015, TAV Maqedoni ka prezantuar Wi-Fi internet falas në Aeroportin ndërkombëtar Shkup. Pasagjerët mund të përdorin internetin Wi-Fi falas përmes pajisjeve të tyre celulare thjesht duke u lidhur me rrjetin të quajtur: TAV Airports, pa pasur nevojë të vendosni një fjalëkalim.

Ju mund të parkoni automjetin tuaj në parkingun tonë pa rezervim paraprak. Ky shërbim është i disponueshëm 24/7 në Aeroportin ndërkombëtar Shkup.
Çmimorja për parkim:
1h – MKD 100
2h – MKD 150 
3h – MKD 200 
4h – MKD 250 
4-8h – MKD 500
8-24h – MKD 850
3-7 days – MKD 2500
8-14 days – MKD 3500
15-30 days – MKD 5000    
Për më shumë informacion mbi shërbimet e parkimit, ju lutemi klikoni në Parking

Po. Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka vende parkimi të shënuara posaçërisht për personat me aftësi të kufizuara dhe parkimi për ta është falas brenda 24 orëve. Duke treguar lejen e trafikut dhe ID-në e aftësisë së kufizuar në sportelet e parkimit, që ndodhet në ndërtesën e terminalit, nëpunësit tanë do të anulojnë biletën e parkimit dhe personi me aftësi të kufizuar do të përjashtohet automatikisht nga pagesa e parkimit. Nëse të gjitha hapësirat e parkimit për personat me aftësi të kufizuara janë të zëna, parkoni në një vend të rregullt dhe duke ndjekur të njëjtën procedurë do të përjashtoheni nga pagesa e parkimit.
Për më shumë informacion mbi shërbimet e parkimit, ju lutemi klikoni në Parking  ose në 
Udhëtarë me aftësi të kufizuara dhe udhëtarë me lëvizshmëri të zvogëluar – PRM

Po. Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka Shërbim për ndihmë për pasagjerë me aftësi të kufizuar dhe lëvizshmëri të reduktuar – PLR. . Shërbimi ku mund të gjendet ky shërbim falas ndodhet pranë Sportelit të informacionit, në godinën e terminalit. Një person me lëvizshmëri të reduktuar (PLR) nënkupton çdo person, lëvizshmëria e të cilit është zvogëluar për shkak të paaftësisë fizike (shqisore ose lokomotore), deficitit intelektual, moshës, sëmundjes ose ndonjë shkaku tjetër.

Po. Në Aeroportin ndërkombëtar Shkup ka një dhomë për duhanpirje, e vendosur në zonën e kontrolluar nga siguria. Dhoma e duhanpirjes ndodhet ngjitur me daljen me numër 201, pra në anën e majtë pas kontrollit të pasaportës dhe pas postbllokut të sigurisë.
Përveç dhomës së pirjes së duhanit, pasagjerët mund të përdorin tarracat e hapura të kafeterive që ndodhen në hyrje të ndërtesës së terminalit të aeroportit.
Pirja e duhanit është e ndaluar në pjesën tjetër të ndërtesës së terminalit.

Nëse keni pyetje të përgjithshme për të cilat nuk keni nevojë për përgjigje të menjëhershme, ankesa apo lëvdata, na shkruani në customer.mk@tav.aero.. Ky është Departamenti për marrëdhënie me klientët, ku do të merrni përgjigje për pyetjet tuaja sa më shpejt të jetë e mundur.