Deklarata e SMS

Deklarata e SMS

Si TAV Maqedoni, ne i konsiderojmë të gjitha aktivitetet tona si pjesë e mentalitetit tonë të menaxhimit inovativ dhe pranojmë praktikat e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë së Qëndrueshme (SMS) që implementojmë për të punësuarit tanë, shfrytëzuesit e aeroportit dhe palët e interesuara si pjesë integrale e qasjes tone proactive.

Me qëllim për të përmbushur këtë angazhim, ne zhvillojmë, implementojmë dhe mbështesim strategjitë dhe proceset, dhe i zbatojmë politikat dhe parimet në vijim për përmirësim të vazhdueshëm me qëllim që të arrijmë nivelin maksimal të performances së sigurisë:


Sigurojmë burimet e nevojshme njerëzore dhe financiare për të zhvilluar, përmirësuar dhe mbështetur praktikat e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë dhe të operojmë me një qasje të drejtë kulturore.

Krijojmë një sistem efektivtë raportimit të sigurisë duke ndërtuar një rrjet të fortë të komunikimit mes disiplinave në mënyrë që të menaxhojmë në mënyrë active praktikat e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë.

Zhvillojmë dhe mirëmbajmë strategjitë duke akomoduar kërkesat e sistemit në mënyrë që të transformojmë aktivitetet e kryera në sjellje vullnetare dhe natyrore të të punësuarve.

Përfshijmë Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë të të gjithë punonjësve duke filluar nga menaxhmenti I lartë që të mund të krijojmë një structure ku sistemi do të ndihet përgjegjës për shfaqjen e sjelljeve që do të përmirësohen në nivelin më të lartë.

Zhvillojmë proceset përmes analizës së kërcënimeve të sigurisë, që do të fokusohen në identifikimin e rreziqeve të përshkruara sit ë lidhura me faktorin njerëzor dhe eliminimin e rreziqeve që rriten nga këto rreziqe ose reduktimin e tyre në një nivel të pranueshëm.

Pajtojmë me kushtet e kontratës, rregulloret kombëtare dhe ndërkombëtare dhe leshislacionet ligjore që janë relevante me praktikat dhe kërkesat e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë.

Mbështesim të punësuarit përmes programeve të trajnimit dhe zhvillimit në mënyrë që te rrisin ndërgjegjësimin dhe kompenetcat e tyre personale në rregullat dhe praktikat e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë, dhe perforcojnë Sistemin e Menaxhimit të Sigurisë duke marrë të punësuarit e përfshirë në zona ku ata mind t’i përdorin këto aftësi.

Vendosim qëllime të matura, të arritshme dhe të varur nga koha për të monituar dhe përmirësuar vazhdimisht performancën e sigurisë, të vendosim për masat paraprake që do të materializohen në përputhje me këto qëllime dhe për të drejtuar procesin e rishikimit të Sistemit të Menaxhmentit të Sigurisë.

Sigurojmë se furnizuesit dhe nën-kontraktorët tanë përmbushin standardet e performancës së Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë të përcaktuara nga ne.

Sigurojmë për zbatimin e të gjitha procedurave, udhëzimeve dhe rregullave të tjera që janë të përgatitura për të mbrojtur standardet e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë të përcaktuara nga kompania dhe ofrojmë performancë të shkëlqyeshme të sistemit.

Inkurajojmë të gjithë të punësuarit në sistem duke marrë paraszsh të gjitha komunikimet e marra prej txre si njoftime jo-penale si pjesë e praktikave të Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë, që kontribuon në përmirësimin e sistemit.

Çfarë është SMS?

Sistemi i menaxhimit të sigurisë është një sistem i menaxhimit që na mundëson të përcaktojmë rreziqet që ndodhin gjatë aktiviteteve tona, të llogarisim rreziqet, të zvogëlojmë keto rreziqe në një nivel të pranueshëm duke zbatuar punën e nevojshme të përmirësimit, dhe vazhdimisht të monitorojmë dhe përmiresojmë performancën e sigurisë. Menaxhimi i rreziqeve të sigurisë është kërkesa themelore në sektorin e aviacionit. Përmirësimi i vazhdueshëm i sigurisë ne aviacionin dhe zhvillimi i shërbimeve që ofrojmë mund të jetë i zbatueshëm kur palët tona të interesuara janë të përgjegjshëm ndaj çështjes së sigurisë. Kërkesat e SMS që Organizata Ndërkombëtare e Aviacionit Civil (ICAO) e prezantoi të gjithë sektorin e aviacionit me Manualin e Sistemit të Menaxhimit të Sigurisë 9859-AN / 474, botimi 3.
Në shkallë kombëtare; themelimi dhe implementimi i një SMS u bë një kërkesë ligjore për organizatat që pasojnë rregulloren nga Aviacioni Civil i cili u botua në Gazetën Zyrtare 151/2007 të datës 14.12.2007


FORMULARI I RAPORTIT TË SMS (mbushni formularin e përshtatshëm nga Shtojca A dhe Shtojca B)

*Emri Mbiemri:
*Telefoni:
*E-maili:
*Data:
*Vendi:
*Detajet e Incidentit:
*Sugjerim për zgjidhje:
*Fushat patjetër duhet të plotësohen.


Kontakt

Telefon: zyra +389 2 3148 314 / cel +389 72 313 956/ email: safetyskp@tav.aero

Useful Information

Shopping/Blerje & Ngrënie
Shopping/Blerje & Ngrënie

Shihni gamën e plotë të dyqaneve në universin tonë të blerjeve. Në aeroport do të gjeni një përzgjedhje të shkëlqyer të dyqaneve brenda modës, elektronikës, dizajnit dhe suvenireve

Parkimi
Parkimi

Rruga juaj drejt një hapësire të sigurt parkimi! Përfitoni në internet nga ofertat tërheqëse për parkim të aeroportit të Shkupit

Informacione rreth fluturimeve
Informacione rreth fluturimeve

Informacione në kohë reale të fluturimeve që nisen dhe arrijnë në aeroportin e Shkupit

Pyetje të parashtruara shpesh

Për/nga Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka transport të rregullt me autobus për udhëtarët, që kalon dhe ndalon në stacionet kryesore të autobusëve në të gjithë qytetin e Shkupit dhe mbërrin në Aeroport. Ky transport me autobus menaxhohet nga kompania V2V Transporter. Orari i autobusëve është përgatitur sipas orarit të fluturimeve në Aeroportin ndërkombëtar Shkup. Bileta në një drejtim për transport me autobus kushton 199 denarë. Më shumë informacion mund të gjeni në seksionin Udhëzues për pasagjerët  të faqes së internetit, dmth në seksionin Autobus.

Aeroporti ndërkombëtar Shkup është i hapur 24/7. Restorantet dhe kafenetë si Cakes & Bakes, Café In, Burger King dhe Need Stop janë gjithmonë në dispozicion të udhëtarëve; Salloni i biznesit (PrimeClass CIP Service) ofron rehati 24/7, dhe dyqani pa taksa (ATU Duty Free) është i hapur sipas fluturimeve dhe ofron një gamë të gjerë produktesh.

Regjistrimi në sportelet e kontrollit të pasagjerëve dhe bagazheve fillon 180 minuta (3 orë) përpara kohës së planifikuar të nisjes (STD) të specifikuar në biletën tuaj të linjës ajrore. Koha e mbylljes në sportelin e kontrollit të aeroportit është jo më vonë se 60 minuta përpara orës së planifikuar të nisjes të shënuar në biletën tuaj të avionit.
Që nga fillimi i pandemisë Kovid-19, për shkak të kërkesave për dokumente të ndryshme udhëtimi të vendosura nga vende të ndryshme, TAV Maqedoni ka apeluar që pasagjerët të arrijnë në aeroport 3 orë para nisjes.

Për informacione rreth fluturimeve, ndiqni faqen e internetit të Aeroportit ndërkombëtar Shkup, në rubrikën Arritjet dhe/ose Nisjet, , ku të gjitha ndryshimet në oraret e fluturimeve përditësohen në kohë reale, pra kur marrim informacion nga linjat ajrore.

Nëse keni nevojë për informata shtesë urgjente për fluturimin Tuaj, mund të kontaktoni sportelin informativ në Aeroportin ndërkombëtar Shkup në numrin e telefonit: +38923148333, i cili funksionon 24/7.

Pasagjerët lejohen të mbajnë sende për të cilat nuk bëhet pagesë siç janë: pallto, 1 umbrellë ose kallam, 1 çantë zonjash, 1 aparat fotografik ose dylbi, 1 shportë për bartjen e një të porsalinduri, 1 palë paterica ose pajisje të ngjashme protetike, pajisje mjekësore nga të cilat udhëtari varet, një sasi e mjaftueshme e ushqimit për foshnja.
Për sa i përket shumës së kompensimit për bagazh, ju lutemi kontaktoni linjën ajrore me të cilën fluturoni, pasi çdo linjë ajrore ka politikën dhe rregullat e veta të bagazheve.
Nëse keni pyetje specifike në lidhje me artikujt e lejuar / të palejuar në bagazhin tuaj, ju lutemi dërgoni pyetjen tuaj në Departamentin të marrëdhënieve me klientët në adresën e mëposhtme të emailit: customer.mk@tav.aero

 

Nëse humbni sendet tuaja personale në ndërtesën e aeroportit, ju lutemi raportojini ato në Sportelin e iInformacionit ose te një roje sigurie. Nëse tashmë jeni larguar nga aeroporti, ju lutemi shkruani në lost.property@tav.aero
Nëse gjeni një apo më shumë sende të humbura në ndërtesën e aeroportit, raportoni menjëherë në Departamentin e sigurisë, ose në Sportelin e informacionit dhe/ose dërgoni një e-mail në lost.property@tav.aero
Për sendet e humbura/gjetura në avion, ose në rast bagazhi të humbur ose të dëmtuar, ju lutemi raportoni menjëherë tek kolegët tanë në Shërbimin e bagazheve, që ndodhet në zonën e marrjes së bagazheve, pas kontrollit të pasaportës në zonën e arritjeve, ose shkruani në lostbaggage@tav.aero
Për më shumë informacion ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://skp.airports.com.mk/mk-MK/passenger-guide-mk/airport-facilities-services-mk/page/lost-luggage-mk

 

Po. Që nga viti 2015, TAV Maqedoni ka prezantuar Wi-Fi internet falas në Aeroportin ndërkombëtar Shkup. Pasagjerët mund të përdorin internetin Wi-Fi falas përmes pajisjeve të tyre celulare thjesht duke u lidhur me rrjetin të quajtur: TAV Airports, pa pasur nevojë të vendosni një fjalëkalim.

Ju mund të parkoni automjetin tuaj në parkingun tonë pa rezervim paraprak. Ky shërbim është i disponueshëm 24/7 në Aeroportin ndërkombëtar Shkup.
Çmimorja për parkim:
1h – MKD 100
2h – MKD 150 
3h – MKD 200 
3h-4h – MKD 300 
4h-6h – MKD 400
6h-8h – MKD 500
24h – MKD 1,000
3-5 days – MKD 3,500
5-7 days – MKD 4,500
Çdo ditë shtesë – MKD 400    
Për më shumë informacion mbi shërbimet e parkimit, ju lutemi klikoni në Parking

Po. Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka vende parkimi të shënuara posaçërisht për personat me aftësi të kufizuara dhe parkimi për ta është falas brenda 24 orëve. Duke treguar lejen e trafikut dhe ID-në e aftësisë së kufizuar në sportelet e parkimit, që ndodhet në ndërtesën e terminalit, nëpunësit tanë do të anulojnë biletën e parkimit dhe personi me aftësi të kufizuar do të përjashtohet automatikisht nga pagesa e parkimit. Nëse të gjitha hapësirat e parkimit për personat me aftësi të kufizuara janë të zëna, parkoni në një vend të rregullt dhe duke ndjekur të njëjtën procedurë do të përjashtoheni nga pagesa e parkimit.
Për më shumë informacion mbi shërbimet e parkimit, ju lutemi klikoni në Parking  ose në 
Udhëtarë me aftësi të kufizuara dhe udhëtarë me lëvizshmëri të zvogëluar – PRM

Po. Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka Shërbim për ndihmë për pasagjerë me aftësi të kufizuar dhe lëvizshmëri të reduktuar – PLR. . Shërbimi ku mund të gjendet ky shërbim falas ndodhet pranë Sportelit të informacionit, në godinën e terminalit. Një person me lëvizshmëri të reduktuar (PLR) nënkupton çdo person, lëvizshmëria e të cilit është zvogëluar për shkak të paaftësisë fizike (shqisore ose lokomotore), deficitit intelektual, moshës, sëmundjes ose ndonjë shkaku tjetër.

Po. Në Aeroportin ndërkombëtar Shkup ka një dhomë për duhanpirje, e vendosur në zonën e kontrolluar nga siguria. Dhoma e duhanpirjes ndodhet ngjitur me daljen me numër 201, pra në anën e majtë pas kontrollit të pasaportës dhe pas postbllokut të sigurisë.
Përveç dhomës së pirjes së duhanit, pasagjerët mund të përdorin tarracat e hapura të kafeterive që ndodhen në hyrje të ndërtesës së terminalit të aeroportit.
Pirja e duhanit është e ndaluar në pjesën tjetër të ndërtesës së terminalit.

Nëse keni pyetje të përgjithshme për të cilat nuk keni nevojë për përgjigje të menjëhershme, ankesa apo lëvdata, na shkruani në customer.mk@tav.aero.. Ky është Departamenti për marrëdhënie me klientët, ku do të merrni përgjigje për pyetjet tuaja sa më shpejt të jetë e mundur.