Consulate Contact Information

Consulate Contact Information

Albania
Address:
Slavej Planina 2, 1000 Skopje

Phone: (+389) 2 32 46 726

Fax: (+389) 2 32 46 727

E-mail: embassy.skopje@mfa.gov.al

Website: www.ambasadat.gov.al/republic-of-macedonia/

===============================

Austria   
Address:
Mile Popjordanov 8, 1000 Skopje

Phone: (+389) (2) 3083 400

E-mail: skopje-ob@bmeia.gv.at

Website: www.bmeia.gv.at/oeb-skopje/

=====================================

Bosnia & Herzegovina
Address:
20-ti Oktomvri no.15, 1000 Skopje

Phone: (+389) 2 308 62 21

Fax: (+389) 2 308 62 16

E-mail: skopje@ambasadabih.org.mk

Website: www.ambasadabih.org.mk

===========================================

Bulgaria
Address:
Zlatko Snajder 3, 1000 Skopje

Phone: (+389) 2 3229 444 (+389) 2 3246 491

Fax: (+389) 2 3246 493

E-mail: embassy.skopje@mfa.bg

Website: www.mfa.bg/embassies/macedonia

====================================

China   
Address:
Lermontova, No.2, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 3213 163

Fax: (+389) 2 3212 500

E-mail: chinaemb_mk@mfa.gov.cn

Website: mk.china-embassy.org

=========================================
Croatia   
Address: Bukureška 91, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 3248 170

Fax: (+389) 2 3246 004

E-mail: croemb.skopje@mvep.hr

Website: mk.mvep.hr/

============================

Czech Republic   
Address:
Perisha Savelikj 3, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 310 9805

Fax: (+389) 2 3178 380

E-mail: skopje@embassy.mzv.cz

Website: www.mzv.cz/skopje

========================

France   
Address:
Todor Aleksandrov 165, 1000 Skopje
Phone: (+389) (2) 324 4300

Fax: (+389) (2) 324 4313

E-mail: franamba@mt.net.mk

Website: mk.ambafrance.org

========================

Germany   
Address:
Lerinska 59,1000 Skopje
Phone: (+389) (2) 309 39 00

Fax: (+389) (2) 309 38 99

E-mail: info@skopje.diplo.de

Website: www.skopje.diplo.de

======================================

Greece   
Address:
Borka Talevski 6, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 3219 260

Fax: (+389) 2 3115 718

E-mail: grskopje@mfa.gr

===============

Hungary    
Address:
Mirka Ginova no. 27, 1000 Skopje

Phone: (+389) 2 309 2066

Fax: (+389) 2 306 3070

E-mail: mission.skp@mfa.gov.hu

Website: szkopje.mfa.gov.hu

===============

Iran  
Address:
Mile Pop Jordanov 12, 1000 Skopje

Phone: (+389) 2 305 1759

Fax: (+389) 2 305 1759

E-mail: iranemb.skp@mfa.gov.ir / iriemb@t.mk

=================

Italia   
Address:
"Villa Skaperda", 8 Udarna Brigada no. 22, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 3236 500

Fax: (+389) 2 3236 505

E-mail: segreteria.skopje@esteri.it

Website: ambskopje.esteri.it/ambasciata_skopje/it/

====================

Japan   
Address:
Bul. Partizanski Odredi 15A, Office 9, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 3118 063

Fax: (+389) 2 3118 440

E-mail: embjp.ggp.mk@gmail.comliaisonoffice.japan.skopje@gmail.com

===========

Kosovo    
Address:
Samoilova 136, 1000 Skopje

Phone: (+389) 2 32 90 320 / 1

Fax: (+389) 2 32 90 322

E-mail: embassy.macedonia@rks-gov.net

Website: www.ambasada-ks.net/mk/

=======================

Montenegro   
Address: Vasil Stefanovski 7, 1000 Skopje

Phone: (+389) 23 227 277

Fax: (+389) 23 227 254

E-mail: macedonia@mfa.gov.me

===========================

Netherlands   
Address: Aminta III, 69-71, 1000 Skopje

Phone: (+389) 2-310 9250

Fax: (+389) 2-312 9309

E-mail: sko@minbuza.nl

Website: www.netherlandsandyou.nl/your-country-and-the-netherlands/macedonia

===================

Poland
Address:
Dimitar Pandilov 2a, 1000 Skopje

Phone:  (+389) 2 324 8820

Fax: (+389) 2 311 9744

E-mail:  skopje.amb.sekretariat@msz.gov.pl
Website: www.skopje.msz.gov.pl

=======================

Qatar   
Address: Cyril and Methodius 7, 5th Floor, 1000 Skopje

Phone: (+389) 2 321 1700 (+389) 2 321 1500

Fax: (+389) 2 315 4154

E-mail: skopje@mofa.gov.qa

Website: skopje.embassy.qa

================

Romania   
Address:
Rajko Zinzifov, no. 42, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 322 8055 (+389) 2 322 8057

Fax: (+389) 2 322 8036

E-mail: skopje@mae.ro

Website: skopje.mae.ro

================

Russia   
Address:
Pirinska 44, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 3117 160

Fax: (+389) 2 3117 808

E-mail: skopje@mid.ru

Website: macedonia.mid.ru

===========================

Serbia   
Address:
Pitu Guli 8, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 3129 298 (+389) 2 3131 299

Fax: (+389) 2 3129 427 (+389) 2 3131 428

E-mail: srbamb@unet.com.mk

Website: www.skopje.mfa.gov.rs

========================

Slovakia    

Address: Budimpestanska 39, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 309 0360

Fax: (+389) 2 309 0367

E-mail: emb.skopje@mzv.sk

Website: www.mzv.sk/skopje

=============================

Slovenia   
Address:
Dane Krapcev 6a, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 310 30 40

Fax: (+389) 2 317 66 31

E-mail: sloembassy.skopje@gov.si

Website: www.skopje.embassy.si

===============================

Spain    
Address:
27 Mart 7, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 3215 411

Fax: (+389) 2 3215 612

E-mail: emb.skopje@maec.es

Website: www.exteriores.gob.es/embajadas/skopje

================================

Sweden    
Address:
8ma Udarna Brigada No. 2, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 3297 880

Fax: (+389) 2 3112 065

E-mail: ambassaden.skopje@gov.se

Website: www.swedenabroad.com/en-gb/embassies/skopje/

==============================

Switzerland   
Address:
Maksim Gorki 19, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 310 33 00

Fax: (+389) 2 310 33 01

E-mail: sko.vertretung@eda.admin.ch

Website: www.eda.admin.ch/skopje

===================================

Turkey   
Address:
Slavej Planina nn, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 310 47 10

Fax: (+389) 2 311 7024

E-mail: embassy.skopje@mfa.gov.tr

Website: skopje.emb.mfa.gov.tr

================================

Ukraine   
Address:
Albert Svajcer 7-9, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 3178 120

Fax: (+389) 2 3179 259

E-mail: emb_mk@mfa.gov.ua

Website: macedonia.mfa.gov.ua

==================================

United Kingdom   
Address:
Todor Aleksandrov No. 165, 1000 Skopje
Phone: (+389) (2) 3299 299

Fax: (+389) (2) 3179 726

E-mail: britishembassyskopje@fco.gov.uk

Website: www.gov.uk/government/world/macedonia

==================

USA  
Address: Samoilova No.21, 1000 Skopje
Phone: (+389) 2 310-2000

Fax: (+389) 2 310-2499

Website: mk.usembassy.gov

Social Media:

https://www.facebook.com/USEmbassySkopje/

https://twitter.com/USEmbassySkopje
www.instagram.com/usembassyskopje

Pyetje të parashtruara shpesh

Për/nga Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka transport të rregullt me autobus për udhëtarët, që kalon dhe ndalon në stacionet kryesore të autobusëve në të gjithë qytetin e Shkupit dhe mbërrin në Aeroport. Ky transport me autobus menaxhohet nga kompania V2V Transporter. Orari i autobusëve është përgatitur sipas orarit të fluturimeve në Aeroportin ndërkombëtar Shkup. Bileta në një drejtim për transport me autobus kushton 199 denarë. Më shumë informacion mund të gjeni në seksionin Udhëzues për pasagjerët  të faqes së internetit, dmth në seksionin Autobus.

Aeroporti ndërkombëtar Shkup është i hapur 24/7. Restorantet dhe kafenetë si Cakes & Bakes, Café In, Burger King dhe Need Stop janë gjithmonë në dispozicion të udhëtarëve; Salloni i biznesit (PrimeClass CIP Service) ofron rehati 24/7, dhe dyqani pa taksa (ATU Duty Free) është i hapur sipas fluturimeve dhe ofron një gamë të gjerë produktesh.

Regjistrimi në sportelet e kontrollit të pasagjerëve dhe bagazheve fillon 180 minuta (3 orë) përpara kohës së planifikuar të nisjes (STD) të specifikuar në biletën tuaj të linjës ajrore. Koha e mbylljes në sportelin e kontrollit të aeroportit është jo më vonë se 60 minuta përpara orës së planifikuar të nisjes të shënuar në biletën tuaj të avionit.
Që nga fillimi i pandemisë Kovid-19, për shkak të kërkesave për dokumente të ndryshme udhëtimi të vendosura nga vende të ndryshme, TAV Maqedoni ka apeluar që pasagjerët të arrijnë në aeroport 3 orë para nisjes.

Për informacione rreth fluturimeve, ndiqni faqen e internetit të Aeroportit ndërkombëtar Shkup, në rubrikën Arritjet dhe/ose Nisjet, , ku të gjitha ndryshimet në oraret e fluturimeve përditësohen në kohë reale, pra kur marrim informacion nga linjat ajrore.

Nëse keni nevojë për informata shtesë urgjente për fluturimin Tuaj, mund të kontaktoni sportelin informativ në Aeroportin ndërkombëtar Shkup në numrin e telefonit: +38923148333, i cili funksionon 24/7.

Pasagjerët lejohen të mbajnë sende për të cilat nuk bëhet pagesë siç janë: pallto, 1 umbrellë ose kallam, 1 çantë zonjash, 1 aparat fotografik ose dylbi, 1 shportë për bartjen e një të porsalinduri, 1 palë paterica ose pajisje të ngjashme protetike, pajisje mjekësore nga të cilat udhëtari varet, një sasi e mjaftueshme e ushqimit për foshnja.
Për sa i përket shumës së kompensimit për bagazh, ju lutemi kontaktoni linjën ajrore me të cilën fluturoni, pasi çdo linjë ajrore ka politikën dhe rregullat e veta të bagazheve.
Nëse keni pyetje specifike në lidhje me artikujt e lejuar / të palejuar në bagazhin tuaj, ju lutemi dërgoni pyetjen tuaj në Departamentin të marrëdhënieve me klientët në adresën e mëposhtme të emailit: customer.mk@tav.aero

 

Nëse humbni sendet tuaja personale në ndërtesën e aeroportit, ju lutemi raportojini ato në Sportelin e iInformacionit ose te një roje sigurie. Nëse tashmë jeni larguar nga aeroporti, ju lutemi shkruani në lost.property@tav.aero
Nëse gjeni një apo më shumë sende të humbura në ndërtesën e aeroportit, raportoni menjëherë në Departamentin e sigurisë, ose në Sportelin e informacionit dhe/ose dërgoni një e-mail në lost.property@tav.aero
Për sendet e humbura/gjetura në avion, ose në rast bagazhi të humbur ose të dëmtuar, ju lutemi raportoni menjëherë tek kolegët tanë në Shërbimin e bagazheve, që ndodhet në zonën e marrjes së bagazheve, pas kontrollit të pasaportës në zonën e arritjeve, ose shkruani në lostbaggage@tav.aero
Për më shumë informacion ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://skp.airports.com.mk/mk-MK/passenger-guide-mk/airport-facilities-services-mk/page/lost-luggage-mk

 

Po. Që nga viti 2015, TAV Maqedoni ka prezantuar Wi-Fi internet falas në Aeroportin ndërkombëtar Shkup. Pasagjerët mund të përdorin internetin Wi-Fi falas përmes pajisjeve të tyre celulare thjesht duke u lidhur me rrjetin të quajtur: TAV Airports, pa pasur nevojë të vendosni një fjalëkalim.

Ju mund të parkoni automjetin tuaj në parkingun tonë pa rezervim paraprak. Ky shërbim është i disponueshëm 24/7 në Aeroportin ndërkombëtar Shkup.
Çmimorja për parkim:
1h – MKD 100
2h – MKD 150 
3h – MKD 200 
3h-4h – MKD 300 
4h-6h – MKD 400
6h-8h – MKD 500
24h – MKD 1,000
3-5 days – MKD 3,500
5-7 days – MKD 4,500
Çdo ditë shtesë – MKD 400    
Për më shumë informacion mbi shërbimet e parkimit, ju lutemi klikoni në Parking

Po. Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka vende parkimi të shënuara posaçërisht për personat me aftësi të kufizuara dhe parkimi për ta është falas brenda 24 orëve. Duke treguar lejen e trafikut dhe ID-në e aftësisë së kufizuar në sportelet e parkimit, që ndodhet në ndërtesën e terminalit, nëpunësit tanë do të anulojnë biletën e parkimit dhe personi me aftësi të kufizuar do të përjashtohet automatikisht nga pagesa e parkimit. Nëse të gjitha hapësirat e parkimit për personat me aftësi të kufizuara janë të zëna, parkoni në një vend të rregullt dhe duke ndjekur të njëjtën procedurë do të përjashtoheni nga pagesa e parkimit.
Për më shumë informacion mbi shërbimet e parkimit, ju lutemi klikoni në Parking  ose në 
Udhëtarë me aftësi të kufizuara dhe udhëtarë me lëvizshmëri të zvogëluar – PRM

Po. Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka Shërbim për ndihmë për pasagjerë me aftësi të kufizuar dhe lëvizshmëri të reduktuar – PLR. . Shërbimi ku mund të gjendet ky shërbim falas ndodhet pranë Sportelit të informacionit, në godinën e terminalit. Një person me lëvizshmëri të reduktuar (PLR) nënkupton çdo person, lëvizshmëria e të cilit është zvogëluar për shkak të paaftësisë fizike (shqisore ose lokomotore), deficitit intelektual, moshës, sëmundjes ose ndonjë shkaku tjetër.

Po. Në Aeroportin ndërkombëtar Shkup ka një dhomë për duhanpirje, e vendosur në zonën e kontrolluar nga siguria. Dhoma e duhanpirjes ndodhet ngjitur me daljen me numër 201, pra në anën e majtë pas kontrollit të pasaportës dhe pas postbllokut të sigurisë.
Përveç dhomës së pirjes së duhanit, pasagjerët mund të përdorin tarracat e hapura të kafeterive që ndodhen në hyrje të ndërtesës së terminalit të aeroportit.
Pirja e duhanit është e ndaluar në pjesën tjetër të ndërtesës së terminalit.

Nëse keni pyetje të përgjithshme për të cilat nuk keni nevojë për përgjigje të menjëhershme, ankesa apo lëvdata, na shkruani në customer.mk@tav.aero.. Ky është Departamenti për marrëdhënie me klientët, ku do të merrni përgjigje për pyetjet tuaja sa më shpejt të jetë e mundur.