Udhëtarë me aftësi të kufizuara

Udhëtarë me aftësi të kufizuara

TAV Maqedonia si operator i aeroportit në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit dhe Aeroportin Shën Apostoll Pavle i Ohrit, dhe si kompani që kujdeset të ofrojë një përvojë cilësore udhëtimi për klientët e saj është vazhdimisht e përkushtuar në përmbushjen e nevojave të personave me aftësi të kufizuara.

Aksesueshmëria konsiderohet një segment i rëndësishëm i punës tonë të përditshme për të ofruar mundësi të barabarta për të gjithë klientët.

Prandaj, zonat e udhëtarëve brenda infrastrukturës së aeroportit, kapacitetet dhe shërbimet e  aeroportit janë ndërtuar dhe modifikuar në mënyrë që të gjithë t'i përdorin ato.

Në pajtim me RREGULLOREN (KE) 1107/2006PARLAMENTIT EVROPIAN DHE E KËSHILLIT të datës 5 korrik 2006 mbi të drejtat e personave me aftësi të kufizuara (PWD)  aeroporti është i obliguar dhe përgjegjës për të ofruar ndihmë për personat me aftësi të kufizuar (PWD).

Personat me aftësi të kufizuara konsiderohen ata persona që kanë dëmtime afatgjate fizike, mendore, intelektuale ose ndijore, të cilat, në ndërveprim me pengesa të ndryshme, mund të pengojnë pjesëmarrjen e tyre të plotë dhe efektive në shoqëri në baza të barabarta me të tjerët.

Për të përmbushur nevojat e udhëtarëve me aftësi të kufizuara dhe për të ofruar ndihmën dhe mbështetjen e nevojshme, TAV Maqedoni ka staf të trajnuar dhe të kualifikuar të cilët janë të gatshëm t’i presin dhe ofrojnë shërbime për personat me aftësi të kufizuara në Aeroportin Ndërkombëtar Shkup dhe AeroportiShën Apostoll Pavle Ohër.

SI TË KËRKONI NDIHMË 

Udhëtarët që kanë nevojë për ndihmë duhet të kontaktojnë dhe të njoftojnë kompaninë ajrore, agjentin e udhëtimit ose operatorin turistik me detajet e kërkesave të tyre për ndihmë të paktën 48 orë përpara nisjes së fluturimit të tyre.

Është e rëndësishme që udhëtarët që kërkojnë ndihmë të kontaktojnë drejtpërdrejt avio-kompaninë, agjentin e udhëtimit ose operatorin turistik, pasi udhëtimi i tyre i mëtejshëm mund të ndikohet nga rregullat e sigurisë të aplikuara nga aviotransportuesi për transportin e personave me aftësi të kufizuara.

Përveç kësaj, personat me aftësi të kufizuara mund të njoftojnë lehtësisht mbërritjen e tyre në aeroport dhe të kërkojnë ndihmë në cilindo nga 4 lokacionet:

  • Hyrja në parking duke u paraqitur nëpërmjet interfonit*
  • Shërbimi i ndihmës për udhëtarët  me aftësi të kufizuara – pranë Sportelit për informacione
  • Sporteli për informacione
  • Sportelet e regjistrimit të udhëtarëve dhe bagazhit 

*Paraqitja nëpërmjet interfonit

TAV Maqedoni e prezantoi këtë shërbim për të ofruar ndihmë dhe asistencë gjatë udhëtimit për personat me aftësi të kufizuara që udhëtojnë vetëm. Për ta bërë më të lehtë dhe më të thjeshtë marrjen e shërbimit të ndihmës dhe asistencës për njerëzit, gjegjësisht udhëtarët me aftësi të kufizuara që udhëtojnë vetëm, TAV Maqedoni ka instaluar një interfon për paraqitje në hyrje të parkingut. Më saktësisht, interkomi i shënuar në mënyrë të përshtatshme është i vendosur në rampën hyrëse në parkingun kryesor të Aeroportit Ndërkombëtar të Shkupit. Me paraqitjen përmes interkomit, ku bëhet kontakt audio dhe video me një punonjës të shërbimit të aeroportit për ndihmë të udhëtarëve me aftësi të kufizuara kur udhëtojnë me avion, një person me aftësi të kufizuar që udhëton vetëm dhe që ka nevojë për shërbimin nga vendparkimi, do të jetë në gjendje të njoftojë mbërritjen e tij në aeroport, d.m.th në parking, dhe një punonjës i shërbimit do të mbërrijë në vendin e parkimit të destinuar për personat me aftësi të kufizuara për të takuar udhëtarin dhe për ta marrë atë dhe për ta çuar në ndërtesën e terminalit të aeroportit; ku do të kryejnë të gjitha formalitetet e aeroportit dhe procedurat e udhëtimit.

Për të përdorur këtë shërbim, është e nevojshme që personi me aftësi të kufizuara - udhëtari të regjistrohet jo më vonë se 2 orë përpara orës së planifikuar të nisjes.

VENDE PARKIMI PËR PERSONA ME AFTËSI TË  KUFIZUARA NË AEROPORTIN NDËRKOMBËTAR TË SHKUPIT

Në Aeroportin Ndërkombëtar të Shkupit ka gjithsej 20 vende parkimi për personat me aftësi të kufizuara, ku shfrytëzimi i parkingut është falas brenda 24 orëve.

Për të miratuar parkimin falas, udhëtari duhet të shkojë në zyrën e parkimit dhe të paraqesë lejen e qarkullimit të mjetit dhe legjitimacionin për person me aftësi të kufizuar (për t'u identifikuar si person me aftësi të kufizuara). Kjo vlen vetëm nëse personi me aftësi të kufizuara është pronar i automjetit dhe e drejton atë.

Distanca nga parkingjet e shënuara për personat me aftësi të kufizuar deri në dyert e hyrjes së ndërtesës së aeroportit është 48 metra.

Pyetje të parashtruara shpesh

Për/nga Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka transport të rregullt me autobus për udhëtarët, që kalon dhe ndalon në stacionet kryesore të autobusëve në të gjithë qytetin e Shkupit dhe mbërrin në Aeroport. Ky transport me autobus menaxhohet nga kompania V2V Transporter. Orari i autobusëve është përgatitur sipas orarit të fluturimeve në Aeroportin ndërkombëtar Shkup. Bileta në një drejtim për transport me autobus kushton 199 denarë. Më shumë informacion mund të gjeni në seksionin Udhëzues për pasagjerët  të faqes së internetit, dmth në seksionin Autobus.

Aeroporti ndërkombëtar Shkup është i hapur 24/7. Restorantet dhe kafenetë si Cakes & Bakes, Café In, Burger King dhe Need Stop janë gjithmonë në dispozicion të udhëtarëve; Salloni i biznesit (PrimeClass CIP Service) ofron rehati 24/7, dhe dyqani pa taksa (ATU Duty Free) është i hapur sipas fluturimeve dhe ofron një gamë të gjerë produktesh.

Regjistrimi në sportelet e kontrollit të pasagjerëve dhe bagazheve fillon 180 minuta (3 orë) përpara kohës së planifikuar të nisjes (STD) të specifikuar në biletën tuaj të linjës ajrore. Koha e mbylljes në sportelin e kontrollit të aeroportit është jo më vonë se 60 minuta përpara orës së planifikuar të nisjes të shënuar në biletën tuaj të avionit.
Që nga fillimi i pandemisë Kovid-19, për shkak të kërkesave për dokumente të ndryshme udhëtimi të vendosura nga vende të ndryshme, TAV Maqedoni ka apeluar që pasagjerët të arrijnë në aeroport 3 orë para nisjes.

Për informacione rreth fluturimeve, ndiqni faqen e internetit të Aeroportit ndërkombëtar Shkup, në rubrikën Arritjet dhe/ose Nisjet, , ku të gjitha ndryshimet në oraret e fluturimeve përditësohen në kohë reale, pra kur marrim informacion nga linjat ajrore.

Nëse keni nevojë për informata shtesë urgjente për fluturimin Tuaj, mund të kontaktoni sportelin informativ në Aeroportin ndërkombëtar Shkup në numrin e telefonit: +38923148333, i cili funksionon 24/7.

Pasagjerët lejohen të mbajnë sende për të cilat nuk bëhet pagesë siç janë: pallto, 1 umbrellë ose kallam, 1 çantë zonjash, 1 aparat fotografik ose dylbi, 1 shportë për bartjen e një të porsalinduri, 1 palë paterica ose pajisje të ngjashme protetike, pajisje mjekësore nga të cilat udhëtari varet, një sasi e mjaftueshme e ushqimit për foshnja.
Për sa i përket shumës së kompensimit për bagazh, ju lutemi kontaktoni linjën ajrore me të cilën fluturoni, pasi çdo linjë ajrore ka politikën dhe rregullat e veta të bagazheve.
Nëse keni pyetje specifike në lidhje me artikujt e lejuar / të palejuar në bagazhin tuaj, ju lutemi dërgoni pyetjen tuaj në Departamentin të marrëdhënieve me klientët në adresën e mëposhtme të emailit: customer.mk@tav.aero

 

Nëse humbni sendet tuaja personale në ndërtesën e aeroportit, ju lutemi raportojini ato në Sportelin e iInformacionit ose te një roje sigurie. Nëse tashmë jeni larguar nga aeroporti, ju lutemi shkruani në lost.property@tav.aero
Nëse gjeni një apo më shumë sende të humbura në ndërtesën e aeroportit, raportoni menjëherë në Departamentin e sigurisë, ose në Sportelin e informacionit dhe/ose dërgoni një e-mail në lost.property@tav.aero
Për sendet e humbura/gjetura në avion, ose në rast bagazhi të humbur ose të dëmtuar, ju lutemi raportoni menjëherë tek kolegët tanë në Shërbimin e bagazheve, që ndodhet në zonën e marrjes së bagazheve, pas kontrollit të pasaportës në zonën e arritjeve, ose shkruani në lostbaggage@tav.aero
Për më shumë informacion ju lutemi klikoni në linkun e mëposhtëm:

http://skp.airports.com.mk/mk-MK/passenger-guide-mk/airport-facilities-services-mk/page/lost-luggage-mk

 

Po. Që nga viti 2015, TAV Maqedoni ka prezantuar Wi-Fi internet falas në Aeroportin ndërkombëtar Shkup. Pasagjerët mund të përdorin internetin Wi-Fi falas përmes pajisjeve të tyre celulare thjesht duke u lidhur me rrjetin të quajtur: TAV Airports, pa pasur nevojë të vendosni një fjalëkalim.

Ju mund të parkoni automjetin tuaj në parkingun tonë pa rezervim paraprak. Ky shërbim është i disponueshëm 24/7 në Aeroportin ndërkombëtar Shkup.
Çmimorja për parkim:
1h – MKD 100
2h – MKD 150 
3h – MKD 200 
3h-4h – MKD 300 
4h-6h – MKD 400
6h-8h – MKD 500
24h – MKD 1,000
3-5 days – MKD 3,500
5-7 days – MKD 4,500
Çdo ditë shtesë – MKD 400    
Për më shumë informacion mbi shërbimet e parkimit, ju lutemi klikoni në Parking

Po. Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka vende parkimi të shënuara posaçërisht për personat me aftësi të kufizuara dhe parkimi për ta është falas brenda 24 orëve. Duke treguar lejen e trafikut dhe ID-në e aftësisë së kufizuar në sportelet e parkimit, që ndodhet në ndërtesën e terminalit, nëpunësit tanë do të anulojnë biletën e parkimit dhe personi me aftësi të kufizuar do të përjashtohet automatikisht nga pagesa e parkimit. Nëse të gjitha hapësirat e parkimit për personat me aftësi të kufizuara janë të zëna, parkoni në një vend të rregullt dhe duke ndjekur të njëjtën procedurë do të përjashtoheni nga pagesa e parkimit.
Për më shumë informacion mbi shërbimet e parkimit, ju lutemi klikoni në Parking  ose në 
Udhëtarë me aftësi të kufizuara dhe udhëtarë me lëvizshmëri të zvogëluar – PRM

Po. Aeroporti ndërkombëtar Shkup ka Shërbim për ndihmë për pasagjerë me aftësi të kufizuar dhe lëvizshmëri të reduktuar – PLR. . Shërbimi ku mund të gjendet ky shërbim falas ndodhet pranë Sportelit të informacionit, në godinën e terminalit. Një person me lëvizshmëri të reduktuar (PLR) nënkupton çdo person, lëvizshmëria e të cilit është zvogëluar për shkak të paaftësisë fizike (shqisore ose lokomotore), deficitit intelektual, moshës, sëmundjes ose ndonjë shkaku tjetër.

Po. Në Aeroportin ndërkombëtar Shkup ka një dhomë për duhanpirje, e vendosur në zonën e kontrolluar nga siguria. Dhoma e duhanpirjes ndodhet ngjitur me daljen me numër 201, pra në anën e majtë pas kontrollit të pasaportës dhe pas postbllokut të sigurisë.
Përveç dhomës së pirjes së duhanit, pasagjerët mund të përdorin tarracat e hapura të kafeterive që ndodhen në hyrje të ndërtesës së terminalit të aeroportit.
Pirja e duhanit është e ndaluar në pjesën tjetër të ndërtesës së terminalit.

Nëse keni pyetje të përgjithshme për të cilat nuk keni nevojë për përgjigje të menjëhershme, ankesa apo lëvdata, na shkruani në customer.mk@tav.aero.. Ky është Departamenti për marrëdhënie me klientët, ku do të merrni përgjigje për pyetjet tuaja sa më shpejt të jetë e mundur.