KOVID-19 RIKUJTIM PËR PASAGJERËT

KOVID-19 RIKUJTIM PËR PASAGJERËT

Pasagjerë të dashur,

A dini se çfarë të bëni para se të arrini në aeroport, në kushte të pandemisë të KOVID-19, përveç përgatitjeve të zakonshme për udhëtimin ajror?

  • Kontrolloni kufizimet e udhëtimit në vendin e destinacionit tuaj përfundimtar. Nëse, përveç një pasaporte, ju duhen dokumente shtesë, të tilla si: viza, leje qëndrimi, etj., në konsultim me Ambasadën e vendit të destinacionit tuaj, siguroni dokumentet e kërkuara në kohë, para se të niseni.
  • Plotësoni formularin e kërkuar të lokalizimit të pasagjerëve për destinacione të caktuara të lëshuara nga vendi në të cilin po udhëtoni në kohë, në mënyrë që të jeni të përgatitur kur të arrini në sportelet tona të check-in të pasagjerëve dhe bagazhit. Këto formularë janë në dispozicion në internet në faqet e internetit të institucioneve shtetërore kompetente të vendit të huaj në të cilin po udhëtoni.
  • Kontrolloni se çfarë lloj testi negativ KOVID-19 dhe sa kohë më parë, kërkohet nga vendi ku po udhëtoni dhe sigurojeni atë me kohë, para se të arrini në sportelet tona për të kontrolluar pasagjerët dhe bagazhet.
  • Nëse vendosni të bëni një test të shpejtë antigjeni në Aeroportin ndërkombëtar të Shkupit, në pikën laboratorike të klinikës "Zhan Mitrev", e cila ndodhet para ndërtesës së terminalit, ju lutemi të arrini në Aeroport katër orë para orës së nisjes! Ky rekomandim është që të shmangni reshtin e gjatë të pritjes për testim dhe të jeni në gjendje t'i përfundoni të gjitha procedurat e aeroportit në kohë para se të qasni në fluturimin tuaj.

Vëni re:

  • Sportelet e check-in të pasagjerëve dhe bagazhit hapen jo më herët se 3 orë para kohës së fluturimit dhe mbyllen 60 minuta para kohës së fluturimit.
  • Kontrolloni kufizimet për udhëtime nga vendet e huaja në kushte të pandemisë nga KOVID-19 me kompaninë tuaj ajrore dhe Ambasadën e vendit ku po udhëtoni.

 

Me respekt,

TAV Maqedoni